Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hebréerna 8:1–13

 Men huvudpunkten i det som dryftas här är detta: Vi har just en sådan överstepräst,+ och han har satt sig på högra sidan om Majestätets* tron i himlarna,+  en offentlig tjänare* på den heliga plats*+ och i det sanna tält* som Jehova*+ har uppfört och inte någon människa.+  Ty varje överstepräst tillsätts för att frambära både offergåvor och slaktoffer;+ och därför var det nödvändigt också för denne att ha något att frambära.+  Om han nu vore på jorden, skulle han inte vara präst,+ eftersom det där finns män som enligt lagen frambär offergåvorna;  men de utför helig tjänst som en symbolisk framställning*+ och en skugga+ av de himmelska tingen, i överensstämmelse med vad Mose fick gudomlig befallning om,*+ när han skulle fullborda tältet.+ ”Se till”, säger han nämligen, ”att du gör allting efter den mönsterbild* som visades dig på berget.”+  Men nu har Jesus* erhållit en förnämligare offentlig tjänst, så att han också är medlaren+ för ett i motsvarande grad bättre förbund,+ som blivit lagligt stadfäst på bättre löften.+  Ty om det första förbundet hade varit utan brist, skulle plats inte ha sökts för ett andra;+  han förebrår ju folket för dess brister när han säger: ”’Se! Det kommer dagar’, säger Jehova,* ’då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus;+  inte enligt det förbund+ som jag upprättade med deras förfäder på den dag då jag fattade dem vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land,+ ty de förblev inte i mitt förbund,+ och därför slutade jag upp med att ha omsorg om dem’, säger Jehova.”*+ 10  ”’Ty detta är det förbund som jag skall ingå med Israels hus efter de dagarna’, säger Jehova:* ’Jag skall lägga mina lagar i deras sinne, och i deras hjärtan+ skall jag skriva dem. Och jag skall vara deras Gud,+ och de skall vara mitt folk.+ 11  Och ingen skall behöva undervisa sin landsman och ingen sin broder och säga: ”Lär känna Jehova!”*+ Ty de skall alla känna mig,+ från den minste till den störste bland dem. 12  Ty jag skall vara barmhärtig mot deras orättfärdiga gärningar, och deras synder+ skall jag aldrig mer komma ihåg.’”+ 13  Genom att tala om ”ett nytt förbund” har han gjort det förra föråldrat.*+ Och det som har gjorts föråldrat och håller på att bli gammalt är nära att försvinna.+

Fotnoter

Se not till 1:3, ”Majestätets”.
Ordagr.: ”en offentlig arbetare”. Grek.: leitourgọs.
El.: ”de heliga platser”.
El.: ”den sanna tältboning”, ”det sanna tabernakel”.
Se Tillägg 1D.
”en symbolisk (förebildlig) framställning”. Ordagr.: ”ett exempel”.
”fick gudomlig befallning om”. El.: ”av Gud (på gudomlig väg) hade fått anvisningar om”.
El.: ”förebild”. Grek.: tỵpon; lat.: exẹmplar.
Ordagr.: ”han”.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
”har han gjort ... föråldrat”. Ordagr.: ”har han gjort ... gammalt”.