Hebréerna 7:1–28

 Ty denne Melkisẹdek var kung i Salem och präst åt Gud den Högste.+ Det var han som kom Abraham till mötes, då denne vände tillbaka efter att ha besegrat kungarna, och som välsignade honom,+  och det var åt honom Abraham gav en tiondel av allt.+ Han är först och främst, när namnet översätts, ”rättfärdighetens kung” och sedan också Salems+ kung, det vill säga ”fredens kung”.  Han står där utan far, utan mor och utan släktregister, och han har varken en början på sina dagar+ eller ett slut på sitt liv, men han har gjorts lik Guds Son:+ han förblir präst för beständigt.+  Se då hur stor denne var som Abraham, familjeöverhuvudet,* gav en tiondel av det förnämsta bytet.+  Visst har de män av Levis söner,+ som får prästämbetet, enligt lagen ett bud om att uppbära tionde+ av folket,+ alltså av sina bröder, fast dessa härstammar från Abraham;*+  men den man som inte ledde sin härkomst+ från dem uppbar tionde av Abraham+ och välsignade honom som hade löftena.+  Nu är det obestridligt* att det som är ringare välsignas av den större.+  Och i det ena fallet är det döende människor som tar emot tionde,+ men i det andra fallet är det en om vilken det vittnas att han lever.+  Och, om jag får använda uttrycket, genom Abraham har också Levi, som får tionde, själv gett tionde, 10  ty som ännu ofödd var han till i sin förfaders kropp*+ när Melkisẹdek mötte denne.+ 11  Om alltså fullkomlighet+ verkligen vore möjlig genom det levitiska prästadömet+ (med det som ett grunddrag* hade ju folket fått lagen given åt sig),+ vilket ytterligare behov skulle det då vara+ av att det uppstod en annan präst, omtalad som präst efter Melkisẹdeks sätt*+ och inte efter Arons sätt? 12  Ty om prästadömet förändras,+ kommer det med nödvändighet också att ske en förändring av lagen.+ 13  Den man som detta sägs om har ju varit medlem av en annan stam,+ och från den har ingen tjänstgjort vid altaret.+ 14  Ty det står helt klart att vår Herre härstammade från Juda,+ och om den stammen har Mose inte sagt något om präster. 15  Och det blir ännu mycket klarare genom att det uppstår en annan präst,+ en i likhet med Melkisẹdek,+ 16  en som inte har blivit präst enligt en lag vars bud gäller köttet,+ utan enligt kraften i ett oförstörbart* liv,+ 17  ty som vittnesbörd sägs det: ”Du är präst för evigt efter Melkisẹdeks sätt.”+ 18  Så sker då verkligen ett åsidosättande av det föregående budet, eftersom det var svagt+ och verkningslöst.*+ 19  Lagen gav ju inte fullkomlighet åt något,+ men införandet av ett bättre hopp+ gjorde det, och genom det närmar vi oss Gud.+ 20  Och liksom detta inte skedde utan en svuren ed 21  (det finns ju verkligen de som har blivit präster utan en svuren ed, men det finns en som blev präst med en ed svuren av den som sade med hänsyftning på honom: ”Jehova* har svurit+ – och han skall inte ångra sig –: ’Du är präst för evigt’”),+ 22  så har också Jesus blivit den som har getts som säkerhet för ett bättre förbund.*+ 23  Dessutom var det många som måste bli präster den ene efter den andre,+ eftersom de på grund av döden hindrades+ från att kvarstå som sådana, 24  men på grund av att han förblir vid liv för evigt+ har han sitt prästadöme utan några efterträdare.* 25  Och därför kan han också fullständigt rädda dem som närmar sig Gud genom honom, eftersom han alltid är vid liv för att lägga sig ut* för dem.+ 26  En sådan överstepräst som denne var ju lämplig för oss:+ lojal,+ sveklös,+ obefläckad,+ skild från syndarna+ och upphöjd över himlarna.+ 27  Han är inte tvungen att liksom de andra översteprästerna dagligen+ frambära slaktoffer, först för sina egna synder+ och sedan för folkets+ (detta gjorde han nämligen en gång+ för alla då han frambar sig själv som offer);+ 28  ty lagen insätter människor med svagheter+ som överstepräster,+ men den svurna edens+ ord, som kom efter lagen, insätter en Son, som är fullkomnad*+ för evigt.

Fotnoter

”familjeöverhuvudet”. Ordagr.: ”patriarken”. Grek.: ho patriạrkhēs.
Ordagr.: ”har utgått från Abrahams länd”.
”obestridligt”. Ordagr.: ”[utan] motsägelse”. Grek.: antilogịas.
Ordagr.: ”ty han var ännu i sin (stam)faders länd”.
El.: ”med (på) det som grundval”.
Se not till Heb 5:6.
Ordagr.: ”oupplösligt”.
Ordagr.: ”onyttigt”.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 7D.
El.: ”ett prästadöme som inte överlåts (som är oöverförbart)”.
El.: ”för att göra förbön”.
El.: ”installerad (insatt i sitt ämbete; invigd; bemyndigad)”. Grek.: teteleiōmẹnon. Jfr not till 5:9.