Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hebréerna 4:1–16

 Därför, när nu ett löfte att komma in i hans vila+ står kvar, låt oss med fruktan se till att ingen av er en gång visar sig ha gått miste om det.+  Ty också vi har fått de goda nyheterna förkunnade för oss,+ alldeles som de också fick;+ men det ord som hördes var inte till nytta för dem,+ eftersom de inte genom tron+ blev förenade med dem som hörde.*+  Ty vi som utövar tro, vi kommer in i vilan, alldeles som han har sagt: ”Således svor+ jag i min vrede: ’De skall inte komma in+ i min vila’”,+ fastän hans verk* stod färdiga+ från världens grundläggning.*+  Ty på ett ställe har han om den sjunde dagen sagt så: ”Och Gud* vilade på sjunde dagen från alla sina verk”,+  och återigen på det här stället: ”De skall inte komma in i min vila.”+  Eftersom det alltså återstår för några att komma in i den, och de som de goda nyheterna+ först förkunnades för inte kom in på grund av olydnad,+  fastställer han på nytt en viss dag genom att han, efter så lång tid, i Davids psalm säger ”i dag”; alldeles som det har blivit sagt här ovan: ”I dag, om ni hör hans röst,+ så förhärda inte era hjärtan.”+  Ty om Josua*+ hade fört dem till en viloplats,+ skulle Gud* inte efteråt ha talat+ om en annan dag.  Alltså återstår det en sabbatsvila för Guds folk.+ 10  Ty den som har kommit in i Guds* vila,+ han har också själv fått vila från sina egna verk,+ liksom Gud från sina. 11  Låt oss därför göra vårt yttersta för att komma in i den vilan, för att inte någon skall falla enligt samma olydnadsmönster.+ 12  Ty Guds ord+ är levande+ och utvecklar kraft*+ och är skarpare än något tveeggat svärd+ och tränger så långt in att det skiljer själ+ och ande,+ och leder och deras märg, och kan bedöma* hjärtats tankar och avsikter.*+ 13  Och det finns inte någon skapelse som är osynlig för honom,+ utan allting ligger naket och blottat inför ögonen på honom som vi har att avlägga räkenskap för.+ 14  När vi nu alltså har en stor överstepräst, som har färdats genom himlarna,+ Jesus, Guds Son,+ så låt oss hålla fast vid vår bekännelse av honom.+ 15  Ty vi har inte en överstepräst* som inte kan hysa medkänsla+ med våra svagheter, utan en som har blivit prövad i alla avseenden liksom vi, men utan synd.+ 16  Låt oss därför med ett fritt och öppet tal+ gå fram+ till den oförtjänta omtankens tron, för att kunna få barmhärtighet och finna oförtjänt omtanke till hjälp i rätt tid.+

Fotnoter

”eftersom det [ordet] inte genom tron blev förenat med dem som hörde”, א.
”hans verk”. Ordagr.: ”verken”, אAB; Syp: ”Guds verk”; J17: ”Jehovas verk”.
Ordagr.: ”nedkastande (nedläggande) [av säd]”. Grek.: katabolẹ̄s.
”Gud”, אABVgSyp; J17: ”han”.
”Jehoshua”, J17,18,22; P46אABVg: ”Jesus”; Syp: ”Jeshu-bar-Nun (Jesus, Nuns son)”. Se not till Jos 1:1, ”Josua”.
Ordagr.: ”han”.
Ordagr.: ”hans”.
”utvecklar kraft”. El.: ”i verksamhet”, ”verksamt”, ”kraftigt”. Grek.: energẹ̄s; jfr lånordet ”energisk”.
”kan bedöma”. Grek.: kritikọs, ”(en) som dömer”, ”som är i stånd att bedöma”.
”avsikter”. Ordagr.: ”sinnesbenägenheter”.
”överstepräst”. Grek.: arkhierẹa; lat.: pontịficem, ”pontifex”; J17,22(hebr.): kohẹn gadhọ̄l.