Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hebréerna 2:1–18

 Därför måste vi mer än vanligt ge akt på* det vi har hört,+ så att vi aldrig glider bort.+  Ty om det ord som hade talats genom änglar+ visade sig stå fast och varje överträdelse och olydnadshandling fick en vedergällning* i överensstämmelse med rättvisan,+  hur skall vi då komma undan,+ ifall vi inte har brytt oss om*+ en räddning av sådan storhet,+ den som först förkunnades genom vår Herre+ och bekräftades+ för oss av dem som hörde honom,  medan Gud trädde till med sitt vittnesbörd genom både tecken och under* och olika slags kraftgärningar*+ och genom att dela ut+ helig ande enligt sin vilja?+  Det är nämligen inte under änglar som han har lagt den kommande bebodda jorden,*+ som vi talar om.  Men på ett ställe har någon vittnat och sagt: ”Vad är en människa, att du kommer ihåg henne,*+ eller en människoson, att du tar dig an honom?+  Du gjorde honom lite* ringare än änglar; med härlighet och ära+ krönte du honom, och du satte honom över dina händers verk.*+  Allt lade du under hans fötter.”+ Ty när Gud* lade allt under honom,+ undantog han ingenting, allt skulle vara lagt under honom.+ Nu ser vi likväl inte ännu allt vara lagt under honom;+  men Jesus, som hade gjorts lite* ringare än änglar,+ ser vi krönt med härlighet+ och ära för den död han lidit,+ så att han genom Guds oförtjänta omtanke skulle smaka döden för varje människa.*+ 10  Det var nämligen passande för honom, för vars skull allting är+ och genom vilken allting är, att – när han skulle föra många söner till härlighet+ – låta den främste förmedlaren+ av* deras räddning bli fullkomnad genom lidanden.+ 11  Ty både han som helgar och de som helgas*+ stammar alla från en enda,+ och av den orsaken skäms han inte för att kalla dem ”bröder”,*+ 12  då han säger: ”Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder; mitt i församlingen* skall jag lovprisa dig med sång.”+ 13  Och åter: ”Jag skall sätta min tillit till honom.”+ Och återigen: ”Se! Jag och barnen, som Jehova* har gett mig.”+ 14  Därför, då ju ”barnen” har del i blod och kött, fick också han på liknande sätt del av blod och kött,+ för att han genom sin död+ skulle göra den till intet*+ som har medel att förorsaka död,+ det är Djävulen,*+ 15  och för att han skulle frigöra+ alla dem som av fruktan för döden+ hade hållits i slaveri hela livet igenom.+ 16  Ty det är ju inte änglar han tar sig an, utan han tar sig an Abrahams avkomma.+ 17  Därför måste han i alla avseenden bli lik sina ”bröder”,+ för att han skulle bli en barmhärtig och trogen överstepräst* för det som hör Gud till,+ för att frambära ett försoningsoffer*+ för folkets synder.+ 18  Ty i kraft av att han själv led, när han sattes på prov,+ kan han komma dem till hjälp som nu sätts på prov.+

Fotnoter

Ordagr.: ”mer rikligt ha [sinnet] riktat mot”.
Ordagr.: ”tillbakabetalning (utbetalning) av lön”.
El.: ”ifall vi har försummat (varit likgiltiga för)”.
El.: ”förebud”.
El.: ”underverk”.
”bebodda jorden”. Ordagr.: ”den bebodda”. Grek.: tēn oikoumẹnēn, fem. sing., med hänsyftning på jorden som är fem. i grek.; lat.: ọrbem tẹrrae, ”jordens rund”. Jfr not till Jes 13:11, ”det fruktbara landet”.
El.: ”att du fortsätter att tänka på henne”.
El.: ”En liten tid gjorde du honom”.
”och du satte honom över dina händers verk”, אACD*VgSyp och Ps 8:6; saknas i P46BDc.
Ordagr.: ”han”.
El.: ”som en liten tid hade gjorts”.
El.: ”för alla slags människor”.
El.: ”den främste ledaren för”, ”anföraren (banbrytaren) för”. Grek.: ton arkhēgọn.
El.: ”de som betraktas (behandlas) som heliga”. Grek.: hoi hagiazọmenoi; lat.: qui sanctificạntur; J17,22(hebr.): hamquddashịm.
”bröder”. Grek.: adelfous; lat.: frạtres; J17,18,22(hebr.): ’achịm.
Grek.: ekklēsịas; lat.: ecclẹsiae; J17,18,22(hebr.): qahạl.
Se Tillägg 1D.
El.: ”göra den overksam (maktlös)”.
”Djävulen”, אABVg; SypJ17,18,22: ”Satan”.
Ordagr.: ”förstepräst”. Grek.: arkhiereus.
”frambära ett försoningsoffer”. Ordagr.: ”bringa försoning”.