Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Hebréerna 1:1–14

 Gud, som för länge sedan vid många tillfällen+ och på många sätt talade till våra förfäder genom profeterna,+  har vid slutet av dessa dagar+ talat till oss genom en Son,+ som han har insatt till arvinge av allt,+ och genom honom har han gjort+ tingens ordningar.*  Han är återskenet* av hans härlighet+ och den exakta bilden av själva hans väsen,*+ och han håller allting uppe med hans krafts ord;+ och sedan han hade utfört en rening för våra synder,+ satte han sig på Majestätets* högra sida+ i höjden.+  Så har han blivit bättre än änglarna,+ i den mån som han har ärvt ett namn+ som är förnämligare än deras.  Till vilken av änglarna har han till exempel någonsin sagt: ”Du är min son; jag har i dag blivit din fader”?+ Och åter: ”Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son”?+  Och när han på nytt för sin Förstfödde+ till den bebodda jorden, säger han: ”Och alla Guds änglar+ skall betyga honom sin vördnad.”*+  Vidare säger han med hänsyftning på änglarna: ”Och han gör sina änglar till andar och sina offentliga tjänare* till en eldslåga.”+  Men med hänsyftning på Sonen: ”Gud är din tron i evigheters evighet,+ och ditt* kungarikes spira+ är rättrådighetens spira.*+  Du älskade rättfärdighet, och du hatade laglöshet. Därför smorde+ Gud, din Gud, dig med jublets olja mer än dina ämbetsbröder.”+ 10  Och: ”Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna är dina händers verk.+ 11  De skall förgås,* men du förblir; och de skall alla åldras som en ytterklädnad,+ 12  och du skall rulla ihop dem som en mantel,+ som en ytterklädnad;* och de skall bytas ut, men du är densamme, och dina år skall aldrig löpa ut.”+ 13  Men med hänsyftning på vilken av änglarna har han någonsin sagt: ”Sätt dig på min högra sida, tills jag lägger dina fiender som en pall för dina fötter”?+ 14  Är de inte alla andar+ i offentlig tjänst,+ utsända för att tjäna dem som skall ärva+ räddning?

Fotnoter

tingens ordningar”. El.: ”tidsåldrarna”. Grek.: tous aiọ̄nas; lat.: saecula; J22(hebr.): ha‛ōlamịm.
El.: ”utstrålningen”, ”avglansen”.
El.: ”den präglade bilden (avtrycket) av hans natur (substans)”.
Ordagr.: ”Storhetens”. Grek.: tēs Megalōsỵnēs; lat.: Maiestạtis; J17,18,22(hebr.): hagGedhullạh.
El.: ”skall respektfullt böja sig ner för honom”. El.: ”skall tillbe honom”. Grek.: proskynēsạtōsan (av proskynẹō) autōi; lat.: adọrent ẹum. Se 2Ku 2:15 med not.
Ordagr.: ”offentliga arbetare”. Grek.: leitourgous.
”ditt”, ADItVgSyh,p och Ps 45:6; P46אB: ”hans”.
Ordagr.: ”rakhetens stav”.
Ordagr.: ”tillintetgöra (förgöra) sig själva”.
”som en ytterklädnad”, P46אAB; saknas i VgSyp och TR.