Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Apostlagärningarna 24:1–27

24  Fem dagar senare kom översteprästen Ananịas+ ner tillsammans med några äldste* och en offentlig talare, en viss Tertụllus, och de lämnade en anmälan+ mot Paulus till ståthållaren.+  När Tertụllus kallades in, började han anklaga honom och sade: ”Stor fred åtnjuter vi genom dig, och reformer äger rum i denna nation genom din förtänksamhet;+  det tar vi vid alla tider och på alla orter emot, högt ärade+ Felix, med största tacksamhet.  Men för att jag inte skall hindra dig ytterligare, bönfaller jag dig om att du i din godhet lyssnar till vad vi i korthet har att säga.  Vi har nämligen funnit att den här mannen är en pest+ och eggar till omstörtande verksamhet+ bland alla judarna på hela den bebodda jorden och är anförare* för nasaréernas sekt,*+  en som också har försökt vanhelga templet,+ och vi grep honom. 7*  ––––  Genom att förhöra honom kan du själv få kännedom om allt detta som vi anklagar honom för.”  Nu instämde judarna också i angreppet och påstod bestämt att det förhöll sig så med detta. 10  Och då ståthållaren nickade åt Paulus att tala, svarade han: ”Då jag ju mycket väl vet att denna nation har haft dig som domare i många år, talar jag gärna till mitt försvar+ om det som gäller mig själv. 11  Du har själv möjlighet att förvissa dig om att det inte är mer än tolv dagar sedan jag begav mig upp till Jerusalem för att tillbe;+ 12  och varken i templet+ eller i synagogorna eller ute i staden fann man mig diskutera med någon eller vålla att en pöbelhop+ strömmade samman. 13  Inte heller kan de för dig bevisa+ det som man anklagar mig för just nu. 14  Men detta tillstår jag för dig, att jag, enligt den väg som man kallar en ’sekt’, på detta sätt ägnar helig tjänst* åt mina förfäders Gud,+ eftersom jag tror allt som är framställt i lagen+ och skrivet hos profeterna; 15  och jag har ett hopp+ till Gud, ett hopp som också dessa män själva hyser, att det skall ske en uppståndelse*+ för både de rättfärdiga+ och de orättfärdiga.+ 16  I detta avseende bemödar jag mig verkligen ständigt om att ha medvetande+ om att inte begå någon förbrytelse mot Gud och människor. 17  Så efter ganska många år kom jag för att frambära barmhärtighetsgåvor till min nation, och offergåvor.+ 18  När jag var i färd med detta, fann man mig ceremoniellt renad i templet,+ men inte i förbindelse med någon folkhop eller med något tumult. Det var emellertid några judar från provinsen Ạsia 19  som borde vara här inför dig och anklaga mig, om de kan ha något emot mig.+ 20  Eller låt männen här själva säga vad orätt de fann då jag stod inför Sanhedrịn, 21  bortsett från detta enda ord som jag ropade när jag stod ibland dem: ’Det är för de dödas uppståndelse som jag i dag står här inför er och skall dömas.’”+ 22  Men Felix,+ som mycket noga kände till förhållandena beträffande Vägen,+ sökte avfärda männen och sade: ”När Lysias,+ militärbefälhavaren,* kommer ner, skall jag avgöra dessa saker som gäller er.” 23  Och han gav officeren* order om att Paulus skulle hållas i förvar och få en viss lindring i bevakningen och att han inte skulle förbjuda någon av hans egna att stå honom till tjänst.+ 24  Några dagar senare kom Felix+ tillsammans med sin hustru Drusịlla, som var judinna,+ och han lät hämta Paulus och lyssnade till honom om tron på Kristus Jesus.+ 25  Men då han talade om rättfärdighet+ och självbehärskning+ och den kommande domen,+ blev Felix förskräckt och svarade: ”För tillfället kan du gå, men när jag får läglig tid skall jag låta hämta dig igen.” 26  Samtidigt hoppades han emellertid att han skulle få pengar+ av Paulus. Därför lät han också mycket ofta hämta honom och samtalade då med honom.+ 27  Men när två år hade förflutit, fick Felix till efterträdare Pọrcius Festus; och eftersom Felix gärna ville vinna ynnest+ hos judarna, lämnade han Paulus efter sig bunden.

Fotnoter

El.: ”äldre män”.
El.: ”ledare”. Ordagr.: ”en som står främst”.
”sekt”. Grek.: hairẹseōs; lat.: sẹctae.
I P74אABVg saknas följande från v. 6–8, som enl. VgcSyh,pArm lyder: ”och ville döma efter vår lag. (7) Men militärbefälhavaren Lysias kom upp och tog honom med mycket våld ur våra händer, (8) och dem som anklagade honom befallde han att bege sig till dig.”
”jag ... ägnar helig tjänst”. Grek.: latreuō; J17,18(hebr.): ’anị ‛ovẹdh, ”jag ... tjänar (tillber, dyrkar)”. Se not till 2Mo 3:12.
”uppståndelse”. Grek.: anạstasin, ”det att resa (sig) upp”, ”det att stå upp” (från anạ, ”upp”, och stạsis, ”det att stå”); lat.: resurrectiọnem.
Ordagr.: ”kiliarken”, en befälhavare över 1 000 soldater.
Ordagr.: ”centurionen”, en befälhavare över 100 soldater.