Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

5 Moseboken 7:1–26

 När Jehova, din Gud, till slut för dig in i det land som du är på väg till för att ta det i besittning,+ då skall han driva undan folkrika nationer för dig:+ hettiterna+ och girgaséerna+ och amoréerna+ och kanaanéerna+ och perisséerna+ och hivéerna+ och jebuséerna,+ sju nationer som är folkrikare och mäktigare än du.+  Och Jehova, din Gud, skall överlämna dem åt dig, och du skall besegra dem.+ Du skall ovillkorligen viga dem åt tillintetgörelse.+ Du skall inte sluta något förbund med dem eller visa dem någon ynnest.+  Och du skall inte knyta släktskapsband med dem. Din dotter skall du inte ge åt hans son, och hans dotter skall du inte ta åt din son.+  Ty han kommer att vända din son bort från att följa mig, och de kommer att tjäna andra gudar,+ och Jehovas vrede skall flamma upp mot er, och han skall snabbt förinta dig.+  Nej, detta är vad ni skall göra med dem: Ni skall riva ner deras altaren+ och bryta ner deras heliga stoder+ och hugga ner+ deras heliga pålar*+ och bränna upp deras skulpterade bilder i eld.+  Ty du är ett heligt folk för Jehova, din Gud.+ Dig har Jehova, din Gud, utvalt till att vara hans folk, en särskild egendom, bland alla folk som är på jordens yta.+  Det var inte för att ni var det talrikaste av alla folk som Jehova visade tillgivenhet för er, så att han utvalde er,+ för ni var det minsta folket av alla.+  Nej, det var för att Jehova älskade er+ och för att han höll sin ed till era förfäder+ som Jehova förde er ut med stark hand+ och friköpte dig ur slavhuset,+ ur faraos, Egyptens kungs, hand.  Och du vet att Jehova, din Gud, är den sanne Guden,+ den trofaste Guden,*+ som håller fast vid sitt förbund+ och sin kärleksfulla omtanke* i tusen generationer när det gäller dem som älskar honom och håller hans bud,+ 10  men som omedelbart vedergäller den som hatar honom – genom att tillintetgöra honom.+ Han kommer inte att tveka gentemot den som hatar honom; han kommer att vedergälla honom omedelbart. 11  Och du skall handla efter det bud och de förordningar och de rättsliga beslut som jag ger dig befallning om i dag, och du skall följa dem.+ 12  Och det skall ske, därför att ni fortsätter att lyssna till dessa rättsliga beslut och handlar efter dem och följer dem,+ att Jehova, din Gud, gentemot dig skall hålla fast vid det förbund+ och den kärleksfulla omtanke som han med ed lovade dina förfäder.+ 13  Och han kommer att älska dig och välsigna+ dig och göra dig talrik+ och välsigna ditt moderlivs frukt+ och din marks frukt,+ din brödsäd och ditt nya vin och din olja, din nötboskaps avkomma och din småboskaps avel,+ på den jord som han med ed lovade dina förfäder att ge dig.+ 14  Välsignad kommer du att bli mer än alla andra folk.+ Ingen hos dig, varken man eller kvinna, kommer att vara utan avkomma, inte heller något av dina husdjur.+ 15  Och Jehova skall ta bort varje sjukdom från dig. Ingen av Egyptens onda farsoter som du lärde känna+ skall han lägga på dig, men han skall låta dem drabba alla dem som hatar dig. 16  Och du skall uppsluka alla de folk som Jehova, din Gud, ger dig.+ Ditt öga skall inte bedrövas över dem;+ och du skall inte tjäna deras gudar,+ ty det kommer att bli en snara för dig.+ 17  Om du säger i ditt hjärta: ’Dessa nationer är för folkrika för mig. Hur skall jag kunna driva bort dem?’+ 18  så var inte rädd för dem.+ Du skall under alla förhållanden komma ihåg vad Jehova, din Gud, gjorde med farao och hela Egypten,+ 19  de stora prövningar som dina ögon såg+ och de tecken och de under+ och den starka hand+ och den uträckta arm+ varmed Jehova, din Gud, förde dig ut.+ Så skall Jehova, din Gud, göra med alla de folk som du är rädd för.+ 20  Och Jehova, din Gud, skall också sända en känsla av missmod*+ över dem, tills de som lämnades kvar+ och som gömde sig för dig förgås. 21  Du skall inte bli uppskakad på grund av dem, ty Jehova, din Gud, är i din mitt,+ en Gud som är stor och inger fruktan.+ 22  Och steg för steg skall Jehova, din Gud, driva undan dessa nationer för dig.+ Du får inte lov att utrota dem snabbt, för då skulle markens vilda djur föröka sig, till skada för dig. 23  Och Jehova, din Gud, skall överlämna dem åt dig och sprida stor förvirring bland dem, tills de är förintade.+ 24  Och han skall ge deras kungar i din hand,+ och du skall utplåna deras namn, så att de inte mer finns under himlen.+ Ingen kan hålla stånd mot dig,+ tills du har utrotat dem.+ 25  De skulpterade bilderna av deras gudar skall ni bränna upp i eld.+ Du skall inte ha begär till det silver och det guld som finns på dem+ och inte ta det för egen del,+ så att du fångas i en snara;+ ty det är något som är avskyvärt+ för Jehova, din Gud. 26  Och du skall inte föra in något avskyvärt i ditt hus och så bli något som är vigt åt tillintetgörelse* likt det. Du skall helt och fullt vämjas vid det och fullständigt avsky det,+ ty det är något som är vigt åt tillintetgörelse.+

Fotnoter

El.: ”deras asherapålar”, ”deras asheror”.
”den trofaste Guden”, M(hebr.: ha’Ẹl hanne’emạn)Sam; grek.: theọs pistọs; lat.: Dẹus ... fidẹlis. Se Tillägg 1G.
El.: ”sin lojala kärlek”.
”en känsla av missmod (modlöshet)”. Se noter till 2Mo 23:28 och Jos 24:12.
”något som är vigt åt tillintetgörelse”. Hebr.: chẹrem; grek.: anạthēma och lat.: anạthema, ”något som är förbannat (bannlyst)”. Se not till Gal 1:8.