Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

5 Moseboken 6:1–25

 Och detta är det bud, de förordningar och de rättsliga beslut som Jehova, er Gud, har befallt mig att lära er,+ så att ni kan handla efter dem i det land som ni drar över till för att ta det i besittning;  för att du må frukta+ Jehova, din Gud, så att du håller alla hans stadgar och alla hans bud som jag ger dig befallning om, du och din son och din sonson,+ alla dina livsdagar, och för att dina dagar må sträcka sig över en lång tid.+  Och du skall lyssna, Israel, och vara noga med att handla+ efter dem, så att det går dig väl+ och ni blir mycket talrika, alldeles som Jehova, dina förfäders Gud, har lovat dig+ med avseende på det land* som flödar av mjölk och honung.  Hör, Israel: Jehova, vår Gud, är en enda Jehova.*+  Och du skall älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta+ och hela din själ+ och hela din handlingskraft.+  Dessa ord som jag ger dig befallning om i dag skall vara i ditt hjärta.+  Du skall inskärpa dem hos dina söner+ och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig+ och när du stiger upp.  Du skall binda dem som ett tecken på din hand,+ och de skall tjäna som ett pannband på din panna.*+  Du skall skriva dem på dörrposterna* till ditt hus och på dina portar.+ 10  Och när Jehova, din Gud, för dig in i det land som han med ed lovade dina förfäder Abraham, Isak och Jakob att ge dig+ – ett land med stora och vackra städer som du inte har byggt,+ 11  med välfyllda hus som du inte har fyllt, och med uthuggna vattencisterner som du inte har huggit ut, med vingårdar och olivträd som du inte har planterat – och du då äter och blir mätt,+ 12  skall du akta dig för att glömma+ Jehova, som förde dig ut ur Egyptens land, ut ur slavhuset. 13  Jehova, din Gud, skall du frukta,+ och honom skall du tjäna,*+ och vid hans namn skall du svära.+ 14  Ni skall inte vandra efter andra gudar, ingen av de gudar som dyrkas av folken runt omkring er+ 15  (ty Jehova, din Gud, i din mitt, är en Gud som kräver odelad hängivenhet),+ för att inte Jehovas, din Guds, vrede skall flamma upp mot dig+ och han skall förinta dig från jordens yta.+ 16  Ni skall inte sätta Jehova, er Gud, på prov,+ så som ni satte honom på prov i Massah.*+ 17  Ni skall noga följa Jehovas, er Guds, bud+ och hans vittnesbörd+ och hans förordningar+ som han har gett dig befallning om.+ 18  Och du skall göra det som är rätt och gott i Jehovas ögon, så att det går dig väl+ och du får dra in och ta i besittning det goda land som Jehova med ed har lovat dina förfäder,+ 19  genom att han jagar undan alla dina fiender inför dig, alldeles som Jehova har lovat.+ 20  Om din son en dag i framtiden frågar dig:+ ’Vad betyder de vittnesbörd och de förordningar och de rättsliga beslut som Jehova, vår Gud, har gett er befallning om?’ 21  då skall du säga till din son: ’Vi var slavar åt farao i Egypten, men Jehova förde oss ut ur Egypten med stark hand.+ 22  Och Jehova lät gång på gång tecken och under,+ stora och olycksbringande, komma över Egypten, över farao och över hela hans hushåll inför våra ögon.+ 23  Men oss förde han ut därifrån för att han skulle föra oss hit och ge oss det land som han med ed hade lovat våra förfäder.+ 24  Därför befallde Jehova oss att följa alla dessa förordningar,+ att alltid frukta Jehova, vår Gud, till vårt eget bästa,+ för att vi skulle förbli vid liv, som vi är i denna dag.+ 25  Och det kommer att betyda rättfärdighet för oss+ att vi är noga med att följa hela detta bud inför Jehova, vår Gud, alldeles som han har befallt oss.’+

Fotnoter

Ordagr.: ”dig, landet”, MSam; LXX: ”att ge dig ett land”; Sy: ”dig, att han skulle ge dig ett land”.
El.: ”Jehova är vår Gud, Jehova är en [el.: ”... det finns endast en Jehova”]”. Ordagr.: ”Jehova, vår Gud, [är] Jehova en”. Hebr.: Jehwạh ’Elohẹ̄nu Jehwạh ’echạdh.
”på din panna”. Ordagr.: ”mellan dina ögon”.
”dörrposterna”. Hebr.: mezuzọth. Av detta hebr. ords singularform, mezuzạh, kommer den judiska termen ”mezuza”. Se not till 2Mo 12:7, ”dörrposterna”.
”skall du tjäna (tillbe, dyrka)”. Hebr.: tha‛avọdh; grek.: latreuseis, ”skall du ägna helig tjänst”. Se not till 2Mo 3:12.
Betyder ”prov”, ”prövning”.