Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

5 Moseboken 33:1–29

33  Och detta är den välsignelse+ som Mose, den sanne Gudens man,+ välsignade Israels söner med före sin död.  Han sade då: ”Jehova – från Sinai kom han,+ från Seir lyste han fram över dem.+ Han trädde strålande fram från Parans bergstrakt,+ och med honom var heliga myriader,*+ vid hans högra hand krigare som tillhörde dem.*+   Han hyste också öm kärlek till sitt folk;*+ alla deras* heliga är i din hand.+ Och de lade sig ner vid dina fötter,*+ de tog emot av dina ord.+   (Mose gav oss som befallning en lag,*+ en egendom för Jakobs församling.)+   Och han blev kung i Jẹsurun,*+ när folkets överhuvuden samlades,+ hela antalet av Israels stammar.+   Må Ruben leva och inte dö bort,+ och må hans män inte bli få.”*+   Och detta var välsignelsen* över Juda,+ då han vidare sade: ”Hör, o Jehova, Judas röst,+ och må du föra honom till hans folk. Hans armar har kämpat för det som är hans;* och må du visa dig vara en hjälpare mot hans motståndare.”+   Och om Levi sade han:+ ”Dina tummịm* och dina urịm+ tillhör den man som är lojal mot dig,*+ den som du satte på prov vid Massah.+ Du tvistade med honom vid Merịbas vatten,+   den man som sade till sin far och sin mor: ’Jag har inte sett dem.’ Inte ens sina bröder kändes han vid,+ och sina söner kände han inte. Ty de följde ditt ord,+ och ditt förbund höll de.+ 10  Må de lära Jakob dina rättsliga beslut+ och Israel din lag.+ Må de låta rökelse stiga upp i dina näsborrar,+ och må de frambära ett heloffer på ditt altare.+ 11  Välsigna, o Jehova, hans handlingskraft,+ och må du finna välbehag i hans händers verk.+ Krossa höfterna på dem som reser sig mot honom+ och på dem som hatar honom, så att de inte reser sig.”+ 12  Om Benjamin sade han:+ ”Må Jehovas älskade+ bo i trygghet hos honom,+ medan han skyddar honom hela dagen,+ och han skall bo mellan hans skuldror.”+ 13  Och om Josef sade han:+ ”Må hans land ständigt vara välsignat av Jehova+ med det mest utsökta från himlen, med dagg,*+ och med djupet som ligger där nere,+ 14  och med det mest utsökta av det som solen frambringar,+ och med det mest utsökta av månmånadernas avkastning,+ 15  och med det bästa från österns berg,+ och med det mest utsökta från kullarna som består till oöverskådlig tid, 16  och med det mest utsökta från jorden och det som fyller den,+ och med godkännande från Honom som tog sin boning i törnbusken.+ Må detta komma över Josefs huvud,+ ja, över hjässan på den som är uttagen* bland sina bröder.+ 17  Som en tjurs förstfödde är hans prakt,+ och hans horn är en vildoxes* horn.+ Med dem skall han stånga folken,+ alla tillsammans, till jordens ändar, och de är Efraims tiotusenden,+ och de är Manasses tusenden.” 18  Och om Sẹbulon sade han:+ ”Gläd dig, Sẹbulon, när du drar ut,+ och du, Isạskar, i dina tält.+ 19  Folken kommer de att kalla till berget. Där kommer de att offra rättfärdighetens slaktoffer.+ Ty de kommer att dia havens överflödande rikedom+ och sandens gömda skatter.”* 20  Och om Gad sade han:+ ”Välsignad är den som utvidgar Gads gränser.+ Som ett lejon* skall han bo,+ och han skall slita sönder arm och hjässa.+ 21  Och han skall utse åt sig den första delen,*+ ty där är en lagstiftares* tilldelning förvarad.+ Och folkets överhuvuden skall samlas.* Han skall genomföra Jehovas rättfärdighet och verkställa hans domar med avseende på Israel.” 22  Och om Dan sade han:+ ”Dan är en lejonunge.+ Han hoppar fram från Basan.”+ 23  Och om Nạftali sade han:+ ”Nạftali är mättad med godkännande och uppfylld av Jehovas välsignelse. Ta västern och södern i besittning.”*+ 24  Och om Aser sade han:+ ”Välsignad med söner är Aser.+ Må han bli godkänd av sina bröder,+ och må han doppa sin fot i olja.+ 25  Järn och koppar är dina portlås,+ och som dina dagar är din lugna gång.* 26  Det finns ingen som Jẹsuruns+ sanne Gud,*+ som färdas fram över himlen till din hjälp+ och på skyarna i sin höghet.*+ 27  En tillflykt är forntidens Gud,+ och hit ner når hans eviga armar.*+ Han skall driva undan fienden inför dig,+ och han skall säga: ’Förinta dem!’+ 28  Och Israel skall bo i trygghet,+ Jakobs källa för sig själv,+ i* ett land med brödsäd och nytt vin.+ Ja, hans himmel skall låta dagg drypa ner.+ 29  Lycklig är du, Israel!+ Vem är som du,+ ett folk som åtnjuter räddning från Jehova,+ din hjälps sköld+ och den som är ditt upphöjda svärd?+ Dina fiender skall krypa för dig,*+ och du skall trampa på deras höjder.”*+

Fotnoter

El.: ”tiotusenden (myriader) av heliga”.
El.: ”och med honom var Kades myriader (tiotusenden), vid hans högra hand (sida) krigare [el.: änglar] därifrån”. Se JThS, bd 2, 1951, sid. 30, 31. LXX: ”med Kades myriader, vid hans högra hand (sida) [var] änglar med honom”; Vg: ”och med honom tusentals heliga. I hans högra hand [var] en brinnande (flammande) lag”. En marginalanteckning i M delar upp det hebr. ordet ’eshdạth (ovan återgivet med ”krigare”) i två ord, ’esh (eld) och dath (lag), så att det får innebörden ”en lags eld” el. ”en eldlag”, ”en brinnande (flammande) lag”. Det innebär emellertid att det i Moseböckerna skulle förekomma ett persiskt lånord, dath (lag), som för övrigt bara förekommer i Esras bok och Esters bok. Se Esr 8:36; Est 1:8.
”sitt folk”, LXX; MSamSyVg: ”folk [plur.]”, syftar på de israelitiska stammarna el. förfäderna.
Ordagr.: ”hans (dess)”, sing. i hebr. men använt i kollektiv betydelse; syftar troligen tillbaka på ”folk”, som står i plur. i M (hebr.: ‛ammịm).
Möjligen: ”Och de följde efter vid dina fötter (i dina fotspår)”. Innebörden i det hebr. verbet är osäker. LXX: ”Och dessa är under dig”; Vg: ”Och de som närmar sig hans fötter”.
”Mose gav oss som befallning en lag”. Somliga anser att dessa ord är en glossa, en förtydligande anmärkning, som har smugit sig in från texten i marginalen och som därför bör utelämnas.
Betyder ”den rättrådige”; ett ärenamn på Israel.
”och må hans antal bli fullständigt (fullkomligt)”, genom en texträttelse som föreslås i BHK och BHS; LXX: ”och må han bli väldig till antalet”; Vg: ”och må han bli ringa till antalet”.
”välsignelsen”. Tillagt i överensstämmelse med v. 1.
El.: ”har kämpat för honom”.
Se not till 2Mo 28:30, ”urim och tummim”.
Möjligen: ”din lojala kärleks man”.
”från himlen där ovan”, 2 hebr. hss. I TO lyder denna versrad: ”med dagg från himlen där ovan”, ”med himlens dagg från ovan”. Se 1Mo 49:25.
”den som är uttagen”. MSam(hebr.): nezịr; i 4Mo 6:2, 13, 18–20 återgivet med ”nasir”, som betyder ”en som är uttagen (invigd, överlämnad, avskild)”.
El.: ”buffels”.
”och sandsträndernas gömda skatter”, Vg; LXX: ”och kustbornas handelsplatser”.
”Som ett lejon”. Hebr.: kelavị’, det asiatiska lejonet.
Ordagr.: ”Och han skall se att den första delen är hans”. Vg: ”Och han såg att första platsen (företrädet) var hans”.
El.: ”en stadgegivares”. Hebr.: mechoqẹq, ”en som stadgar (bestämmer)”.
Ordagr.: ”ty där var en befälhavares tilldelning (andel) [genom en texträttelse: hans föreskrivna tilldelning] övertäckt. Och han kom sedan [med] folkets överhuvuden”, M; Vg: ”ty i hans del var läraren förvarad (gömd) ...”.
Möjligen: ”Havet och dess fisk är hans besittning (egendom)”. LXXSyVg: ”Havet (Västern) och södern kommer han att ta i arv (besittning)”.
El.: ”behagfulla gång”. Enl. HAL, sid. 199: ”styrka”.
”som ... sanne Gud”. Hebr.: ka’Ẹl. Här är prepositionen ke, ”(så)som”, ”liksom”, och den bestämda artikeln, ha, sammandragna till ka. (Se hebr. grammatikor under ”Prepositioner”.) Den bestämda artikeln bestämmer och betonar substantivet ’El, ”Gud”. Uttrycket ka’Ẹl kan därför återges ”som den sanne Guden”. Se Tillägg 1G.
”och fästets (firmamentets) Storslagne”, LXX; Vg: ”genom hans storslagenhet far molnen hit och dit”.
El.: ”och här nere är de armar som består till oöverskådlig tid”.
”i (på)”, Sam; M: ”till (för)”.
El.: ”skall låtsas vara lydiga mot dig”.
Simeons stam nämns inte i välsignelsen över hela Israel, men eftersom Levis stam nämns och även de två stammar som utgick från Josef, dvs. Efraims stam och Manasses stam, uppgår antalet stammar ändå till 12.