Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

5 Moseboken 3:1–29

 Sedan vände vi om och drog upp längs vägen mot Basan. Og,+ kungen i Basan, drog då ut, han och allt hans folk, för att möta oss i strid vid Ẹdrei.+  Men Jehova sade till mig: ’Var inte rädd för honom,+ för jag skall ge honom och allt hans folk och hans land i din hand. Och du skall göra med honom som du gjorde med amoréernas kung Sihon,+ som bodde i Hesbon.’  Så gav Jehova, vår Gud, också Og, kungen i Basan, och allt hans folk i vår hand, och vi slog honom tills han inte hade någon överlevande kvar.+  Och vi intog vid den tiden alla hans städer. Det fanns ingen stad som vi inte tog ifrån dem: sextio städer,+ hela Argobområdet,+ Ogs kungarike i Basan.+  Alla dessa städer var befästa med höga murar, dörrar och bommar, och dessutom var det en stor mängd landsortsstäder.  Men vi vigde dem åt tillintetgörelse,+ alldeles som vi hade gjort med Sihon, kungen i Hesbon. Vi vigde varje stad åt tillintetgörelse, män, kvinnor och små barn.+  Och alla husdjuren och bytet från städerna tog vi som plundringsgods åt oss.+  Och vid den tiden tog vi landet från amoréernas två kungar+ i trakten av Jordan, från Arnons regnflodsdal+ ända till berget Hermon+  (sidonierna kallade Hermon Sirjon,+ och amoréerna kallade det Senir),*+ 10  alla städerna på högslätten och hela Gịlead och hela Basan ända till Salka+ och Ẹdrei,+ städerna i Ogs kungarike i Basan. 11  Ty endast Og, Basans kung, var kvar av det som återstod av rafaéerna.+ Se! Hans likbår var en likbår av järn.* Den står ju i Ammons söners Rabba.+ Den är nio alnar* lång och fyra alnar bred, efter en mans aln. 12  Och vi tog detta land i besittning vid den tiden; landet från Ạroer,+ som ligger vid Arnons regnflodsdal, och* hälften av Gịleads bergstrakt och dess städer har jag gett åt rubeniterna och gaditerna.+ 13  Och resten av Gịlead+ och hela Basan,+ Ogs kungarike, har jag gett åt halva Manasses stam. Hela Argobområdet,+ hela Basan – det kallas rafaéernas+ land. 14  Jair,+ Manasses son, tog hela Argobområdet+ ända till gesuréernas+ och maakatiternas gräns+ och kallade sedan dessa byar i Basan* efter sitt eget namn, Havot-Jair,*+ som de heter än i dag. 15  Och åt Makir+ har jag gett Gịlead.+ 16  Och åt rubeniterna+ och gaditerna har jag gett landet från Gịlead+ till Arnons regnflodsdal, med gränsen mitt i regnflodsdalen, och ända till Jabbok, regnflodsdalen som är Ammons söners gräns,+ 17  och Ạraba* och Jordan och det angränsande området, från Kịnneret+ till Ạrabahavet, Salthavet,+ vid foten av Pisgas+ sluttningar mot soluppgången. 18  Så befallde jag er vid den tiden och sade: ’Jehova, er Gud, har gett er detta land för att ni skall ta det i besittning. Rustade skall ni gå över, framför era bröder, Israels söner, alla de tappra männen.*+ 19  Endast era hustrur och era små barn och er boskap (jag vet att ni har mycket boskap) skall bo kvar i städerna som jag har gett er,+ 20  tills Jehova ger era bröder vila, liksom er, och även de har tagit i besittning det land som Jehova, er Gud, ger dem på andra sidan Jordan. Därefter skall ni vända tillbaka, var och en till den besittning som jag har gett er.’+ 21  Och jag befallde Josua+ vid den tiden och sade: ’Du har med egna ögon sett allt som Jehova, er Gud, har gjort med dessa två kungar. På samma sätt kommer Jehova att göra med alla de kungariken som du drar över till.+ 22  Ni skall inte vara rädda för dem, ty Jehova, er Gud, strider för er.’+ 23  Och vid den tiden bönföll jag Jehova om ynnest och sade: 24  ’Suveräne Herre Jehova, du har börjat låta din tjänare se din storhet+ och din starka arm,+ ty vilken gud* i himlen eller på jorden gör sådana gärningar och sådana väldiga bedrifter som du?+ 25  Jag ber dig, låt mig få gå över och se det goda land+ som ligger på andra sidan Jordan, denna goda bergstrakt+ och Libanon.’+ 26  Men Jehova fortsatte att vara förgrymmad* på mig för er skull+ och lyssnade inte på mig, utan Jehova sade till mig: ’Det får vara nog för din del! Tala aldrig mer till mig om denna sak. 27  Gå upp till toppen av Pisga+ och lyft upp dina ögon mot väster och norr och söder och öster och se med dina ögon, för du kommer inte att gå över denna flod, över Jordan.+ 28  Och ge Josua uppdraget+ och inge honom mod och styrk honom, för det är han som skall gå över+ framför detta folk och det är han som skall låta dem ta i arv det land som du kommer att se.’+ 29  Under hela den här tiden bodde vi i dalen mitt emot Bet-Peor.+

Fotnoter

”Sirjon ... Senir”. Dessa namn förekommer i de ugaritiska texter man har funnit i Ras Shamra i Syrien och på tavlorna från Boğazkale (Boğazköy) i Turkiet.
El.: ”en sarkofag av svart basalt”. Bland araberna kallas basalt än i dag järn.
En aln motsvarar omkr. 44,5 cm.
”och”, MLXXSy; Vg: ”ända till”.
”och kallade sedan dessa byar i Basan”. Ordagr.: ”och kallade dem sedan Basan”.
Betyder ”Jairs tältbyar”.
El.: ”ökenslätterna”.
Ordagr.: ”tapperhetens (duglighetens, handlingskraftens) söner”.
”gud”. MSam(hebr.): ’el; grek.: theọs; lat.: Dẹus.
El.: ”Jehova blev förgrymmad”.