Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

5 Moseboken 28:1–68

28  Och om du verkligen lyssnar till Jehovas,* din Guds, röst och är noga med att följa alla hans bud som jag ger dig befallning om i dag,+ så skall Jehova,* din Gud, sätta dig högt över alla andra nationer på jorden.+  Och alla dessa välsignelser skall komma över dig och hinna upp dig,+ därför att du fortsätter att lyssna till Jehovas, din Guds, röst:  Välsignad skall du vara i staden,+ och välsignad skall du vara ute på marken.+  Välsignad skall ditt moderlivs frukt vara+ och din marks frukt och ditt husdjurs frukt,+ din nötboskaps avkomma och din småboskaps avel.+  Välsignad skall din korg+ vara och välsignat ditt baktråg.+  Välsignad skall du vara när du drar in, och välsignad skall du vara när du drar ut.+  Jehova* skall göra så att dina fiender, som reser sig mot dig, lider nederlag inför dig.+en väg skall de dra ut mot dig, men på sju vägar skall de fly för dig.+  Jehova* skall för din räkning befalla välsignelsen att vara över dina förrådshus+ och över allt vad du företar dig,+ och han skall välsigna dig i det land som Jehova, din Gud, ger dig.  Jehova skall upprätta dig som ett heligt folk åt sig,+ alldeles som han med ed har lovat dig,+ när du fortsätter att hålla Jehovas,* din Guds, bud+ och vandrar på hans vägar. 10  Och alla jordens folk skall se att Jehovas namn har nämnts över dig,+ och de skall frukta dig.+ 11  Jehova skall också ge dig allt gott i överflöd när det gäller ditt moderlivs frukt+ och dina husdjurs frukt och din marks frukt,+ på den mark som Jehova med ed lovade dina förfäder att ge dig.+ 12  Jehova skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himlen, för att ge regn över ditt land i dess rätta tid+ och för att välsigna allt vad din hand gör.+ Du skall låna ut till många nationer, men själv skall du inte behöva låna.+ 13  Och Jehova skall sätta dig till huvud och inte till svans. Du skall alltid vara överst+ och aldrig vara underst, därför att du fortsätter att lyda Jehovas,* din Guds, bud,+ som jag i dag befaller dig att hålla och följa. 14  Och du skall inte vika av från något av alla de ord som jag ger er befallning om i dag, vare sig åt höger eller åt vänster,+ för att vandra efter andra gudar och tjäna+ dem. 15  Men om du inte lyssnar till Jehovas, din Guds, röst och inte är noga med att följa alla hans bud och hans stadgar som jag ger dig befallning om i dag, då skall alla dessa förbannelser komma över dig och hinna upp dig:+ 16  Förbannad skall du vara i staden,+ och förbannad skall du vara ute på marken.+ 17  Förbannad skall din korg+ vara och förbannat ditt baktråg.+ 18  Förbannad skall ditt moderlivs frukt vara+ och din marks frukt,+ din nötboskaps avkomma och din småboskaps avel.+ 19  Förbannad skall du vara när du drar in, och förbannad skall du vara när du drar ut.+ 20  Jehova skall sända förbannelse,+ förvirring+ och förebråelse+ över dig i allt som du företar dig och som du söker fullgöra, tills du blir förintad och snabbt förgås på grund av dina onda gärningar, eftersom du har övergett mig.+ 21  Jehova skall låta pesten hänga fast vid dig, tills han har utrotat dig från den mark som du är på väg till för att ta den i besittning.+ 22  Jehova skall slå dig med tuberkulos+ och brinnande feber och inflammation och feberhetta och svärd*+ och svedning av säden+ och mjöldagg,+ och detta skall förfölja dig tills du har förgåtts. 23  Himlen, som är över ditt huvud, skall då bli till koppar, och jorden, som är under dig, till järn.+ 24  Jehova skall som regn över ditt land ge damm och stoft. Från himlen skall det falla ner över dig tills du har blivit förintad. 25  Jehova skall göra så att du lider nederlag inför dina fiender.+en väg skall du dra ut mot dem, men på sju vägar skall du fly för dem. Du skall bli till förskräckelse för alla jordens kungariken.+ 26  Och din döda kropp skall bli till föda åt himlens alla flygande skapelser och åt jordens* djur, utan att någon skrämmer bort dem.+ 27  Jehova skall slå dig med Egyptens bölder+ och med hemorrojder och eksem och hudutslag, som du inte kommer att kunna få läkedom för. 28  Jehova skall slå dig med vanvett+ och förlust av synen+ och hjärtats förvirring.+ 29  Och du skall famla omkring mitt på dagen, alldeles som en blind famlar omkring i dunklet,+ och du kommer inte att ha framgång på dina vägar. Du skall vara den som alltid blir bedragen och plundrad, utan att någon räddar dig.+ 30  Du trolovar dig med en kvinna, men en annan man kommer att ligga med henne.+ Du bygger ett hus, men du kommer inte att bo i det.+ Du planterar en vingård, men du kommer inte att ta den i bruk.+ 31  Din tjur skall slaktas inför dina ögon, men du kommer inte att få äta något av den. Din åsna skall rövas bort inför ditt ansikte, och den kommer inte att vända tillbaka till dig. Dina får skall ges åt dina fiender, och du kommer inte att ha någon som räddar dig.+ 32  Dina söner och dina döttrar skall ges åt ett annat folk,+ och dina ögon kommer att se det och ivrigt längta efter dem hela tiden, men dina händer* kommer att vara maktlösa.+ 33  Din marks frukt och allt vad du har frambringat genom din möda skall ett folk som du inte känner förtära.+ Du skall vara den som alltid blir bedragen och undertryckt.+ 34  Och du kommer att drivas till vanvett av den syn som dina ögon får se.+ 35  Jehova skall slå dig med elakartade bölder på båda knäna och båda benen, bölder som du inte kommer att kunna få läkedom för, från fotsulan till hjässan.+ 36  Jehova skall föra dig+ och din kung,+ som du sätter över dig, till en nation som du inte har känt, varken du eller dina förfäder, och där skall du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten.+ 37  Och du skall bli till något man häpnar över,+ till ett ordspråk+ och till ett smädeord bland alla de folk som Jehova för dig bort till. 38  En mängd utsäde skall du ta till åkern, men litet kommer du att samla in,+ ty gräshopporna skall förtära det.+ 39  Vingårdar skall du plantera och bruka, men du kommer inte att dricka något vin och inte samla in något,+ ty maskarna skall äta upp det.+ 40  Du skall ha olivträd inom hela ditt område, men du kommer inte att gnida in dig med olja, ty oliverna skall falla av.+ 41  Söner och döttrar skall du föda, men de kommer inte att förbli dina, ty de skall gå bort i fångenskap.+ 42  Alla dina träd och din marks frukt skall surrande insekter* ta i besittning. 43  Den bofaste främlingen som är i din mitt skall höja sig över dig, högre och högre, medan du skall sjunka, djupare och djupare.+ 44  Det är han som skall ge lån till dig och inte du som skall ge lån till honom.+ Han skall bli huvudet, men du skall bli svansen.+ 45  Och alla dessa förbannelser+ skall komma över dig och förfölja dig och hinna upp dig tills du har blivit förintad,+ därför att du inte lyssnade till Jehovas, din Guds, röst och inte höll hans bud och hans stadgar som han gav dig befallning om.+ 46  Och de skall förbli över dig och din avkomma som ett tecken och ett förebud till oöverskådlig tid,+ 47  eftersom du inte tjänade Jehova, din Gud, med glädje och hjärtats fröjd*+ över att ha överflöd på allt.+ 48  Och du skall tvingas tjäna dina fiender,+ som Jehova sänder mot dig, under hunger+ och törst och nakenhet och brist på allt, och han skall lägga ett ok av järn på din nacke tills han har förintat dig.+ 49  Jehova skall föra en nation emot dig fjärran ifrån,+ från jordens ände, alldeles som en örn slår ner,+ en nation vars språk* du inte förstår,+ 50  en nation med bistra ansikten,+ som inte tar hänsyn till en gammal man eller visar en ung man skonsamhet.+ 51  Och de skall äta frukten av dina husdjur och frukten av din mark tills du har blivit förintad,+ och de skall inte lämna kvar åt dig säd, nytt vin eller olja, inte din nötboskaps avkomma eller din småboskaps avel, till dess de har tillintetgjort dig.+ 52  Och de skall belägra dig i alla dina städer,* tills dina höga och befästa murar, som du förtröstar på, faller i hela ditt land, ja, de skall belägra dig i alla dina städer i hela ditt land, som Jehova, din Gud, har gett dig.+ 53  På grund av det trängda läge och den pressade situation som din fiende kommer att försätta dig i skall du tvingas äta ditt moderlivs frukt, köttet av dina söner och dina döttrar,+ som Jehova, din Gud, har gett dig. 54  Den mycket veke och bortskämde mannen hos dig skall med missunnsamt öga+ se på sin bror och på sin egen hustru* och på återstoden av sina söner, de som han har kvar, 55  så att han inte ger en enda av dem något av sina söners kött som han själv kommer att äta, eftersom han inte har någonting alls kvar på grund av det trängda läge och den pressade situation som din fiende kommer att försätta dig i inom alla dina portar.+ 56  Den veka och bortskämda kvinnan hos dig, som på grund av bortskämdhet och vekhet aldrig har försökt sätta sin fot på jorden,+ skall med missunnsamt öga se på sin egen man* och på sin son och på sin dotter, 57  ja på efterbörden som kommer fram mellan hennes ben och på sina söner som hon föder,+ ty hon skall äta dem i hemlighet i brist på allt, på grund av det trängda läge och den pressade situation som din fiende kommer att försätta dig i inom dina portar.+ 58  Om du inte är noga med att följa alla orden i denna lag, allt som står skrivet i denna bok,+ och inte fruktar detta namn som är härligt+ och som inger fruktan,+ ja Jehova,+ din Gud, 59  då skall Jehova göra dina plågor och din avkommas plågor särskilt svåra, stora och långvariga plågor,+ och elakartade och långvariga sjukdomar.+ 60  Och han skall låta alla Egyptens farsoter, som du blev förskräckt för, vända tillbaka över dig, och de skall hänga fast vid dig.+ 61  Också varje sjukdom och varje plåga, som det inte står skrivet om i boken med denna lag, dem skall Jehova* låta komma över dig tills du har blivit förintad. 62  Och ni skall lämnas kvar som en mycket fåtalig skara,+ fastän ni har blivit så talrika som himlens stjärnor,+ därför att du inte lyssnade till Jehovas,* din Guds, röst. 63  Och det skall ske att alldeles som Jehova jublade över att göra gott mot er och föröka er,+ så skall Jehova jubla över att tillintetgöra er och förinta er,+ och ni skall ryckas bort från den jord som du är på väg till för att ta den i besittning.+ 64  Och Jehova* skall skingra dig bland alla folken från jordens ena ände till den andra,+ och där skall du tjäna andra gudar, som du inte har känt, varken du eller dina förfäder, gudar av trä och sten.+ 65  Och bland dessa nationer skall du inte ha någon ro,+ och där skall det inte finnas någon viloplats för din fot, men Jehova* skall där ge dig ett skälvande hjärta+ och försvagade ögon+ och förtvivlan i själen. 66  Och du skall sväva i största livsfara* och känna skräck natt och dag, och du kommer inte att vara säker för ditt liv.+ 67  På morgonen skall du säga: ’Om det ändå vore kväll!’* och på kvällen skall du säga: ’Om det ändå vore morgon!’* på grund av den skräck som du kommer att känna i hjärtat och på grund av den syn som dina ögon kommer att se.+ 68  Och Jehova skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, på den väg om vilken jag har sagt till dig: ’Du skall aldrig se den mer’,+ och där skall ni tvingas sälja er åt era fiender till slavar och tjänarinnor,+ men det kommer inte att finnas någon köpare.”

Fotnoter

Se Tillägg 1C, § 1.
Se Tillägg 1C, § 1.
Se Tillägg 1C, § 1.
Se Tillägg 1C, § 1.
Se Tillägg 1C, § 1.
Se Tillägg 1C, § 1.
”svärd”, MSy; genom en ändring i vokalisationen: ”torrhet”, ”torka”; Vg: ”hetta”; saknas i LXXB.
Hebr.: ha’ạrets.
”dina händer”, Sy och 46 hebr. hss; MSamLXXVg: ”din hand”.
El.: ”rasslande (skramlande) härar”. LXXVg: ”rost”.
”hjärtats fröjd”. El.: ”förnöjsamhet (tillfredsställelse)”.
Ordagr.: ”tunga”.
Ordagr.: ”portar”.
El.: ”sin ömt älskade hustru”. Ordagr.: ”sin famns hustru”.
El.: ”sin ömt älskade man”. Ordagr.: ”sin famns man”.
Se Tillägg 1C, § 1.
Se Tillägg 1C, § 1.
Se Tillägg 1C, § 1.
Se Tillägg 1C, § 1.
Ordagr.: ”Och ditt liv skall vara upphängt framför dig”.
Ordagr.: ”Vem ger kväll?”
Ordagr.: ”Vem ger morgon?”