Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

5 Moseboken 27:1–26

27  Och Mose, tillsammans med Israels äldste, gav sedan folket följande befallning: ”Håll* varje bud som jag ger er befallning om i dag.+  Och på den dag då ni går över Jordan+ in i det land som Jehova,* din Gud, ger dig skall du resa stora stenar åt dig och kalka dem vita.  Och du skall skriva på dem alla ord i denna lag,+ när du har gått över,+ så att du får komma in i det land som Jehova,* din Gud, ger dig, ett land som flödar av mjölk och honung, i enlighet med vad Jehova, dina förfäders Gud, har lovat dig.+  Och när ni har gått över Jordan skall ni resa dessa stenar, alldeles som jag befaller er i dag, på berget Ebal,*+ och du skall kalka dem vita.+  Du skall också bygga ett altare där åt Jehova, din Gud, ett altare av stenar. Du skall inte svinga något järnverktyg över dem.+  Av hela stenar skall du bygga Jehovas, din Guds, altare, och du skall offra brännoffer åt Jehova, din Gud, på det.+  Och du skall offra gemenskapsoffer+ och äta dem där,+ och du skall glädja dig inför Jehovas,* din Guds, ansikte.+  Och på stenarna skall du skriva alla ord i denna lag+ och göra dem fullt tydliga.”*+  Sedan talade Mose och de levitiska prästerna till hela Israel och sade: ”Var tyst och lyssna, Israel. I dag har du blivit* Jehovas, din Guds, folk.+ 10  Och du skall lyssna till Jehovas,* din Guds, röst och följa hans bud+ och hans förordningar+ som jag ger dig befallning om i dag.” 11  Och Mose gav folket på den dagen denna befallning och sade: 12  ”När ni har gått över Jordan skall dessa stammar ställa sig på berget Gerissịm+ för att välsigna folket: Simeon och Levi och Juda och Isạskar och Josef och Benjamin. 13  Och dessa skall ställa sig på berget Ebal+ för att uttala förbannelsen:+ Ruben, Gad och Aser och Sẹbulon, Dan och Nạftali. 14  Och leviterna skall ta till orda och med hög röst säga till varje man i Israel:+ 15  ’Förbannad är den man som gör en skulpterad bild+ eller en gjuten bildstod+ – en avskyvärdhet för Jehova,*+ något som är framställt av en hantverkares händer, en som arbetar i trä och metall+ – och som ställer upp den på en undangömd plats.’ (Och hela folket skall svara och säga: ’Amen!’)*+ 16  ’Förbannad är den som behandlar sin far eller sin mor med förakt.’+ (Och hela folket skall säga: ’Amen!’) 17  ’Förbannad är den som flyttar sin medmänniskas gränsmärke.’+ (Och hela folket skall säga: ’Amen!’) 18  ’Förbannad är den som får den blinde att gå vilse på vägen.’+ (Och hela folket skall säga: ’Amen!’) 19  ’Förbannad är den som vränger+ rätten+ för en bofast främling,+ en faderlös eller en änka.’+ (Och hela folket skall säga: ’Amen!’) 20  ’Förbannad är den som ligger med sin fars hustru, ty han har lyft på sin fars mantelflik.’+ (Och hela folket skall säga: ’Amen!’) 21  ’Förbannad är den som ligger med något djur.’+ (Och hela folket skall säga: ’Amen!’) 22  ’Förbannad är den som ligger med sin syster, sin fars dotter eller sin mors dotter.’+ (Och hela folket skall säga: ’Amen!’) 23  ’Förbannad är den som ligger med sin svärmor.’+ (Och hela folket skall säga: ’Amen!’) 24  ’Förbannad är den som slår ihjäl sin medmänniska på en undangömd plats.’+ (Och hela folket skall säga: ’Amen!’) 25  ’Förbannad är den som tar mutor för att slå ihjäl en själ, när det är oskyldigt blod.’*+ (Och hela folket skall säga: ’Amen!’) 26  ’Förbannad är den som inte upprätthåller orden i denna lag genom att följa dem.’+ (Och hela folket skall säga: ’Amen!’)

Fotnoter

”Håll”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
Se Tillägg 1C, § 1.
Se Tillägg 1C, § 1.
”Ebal”, MLXXSyVg; Sam: ”Gerissim”.
Se Tillägg 1C, § 1.
”och göra dem fullt tydliga”. El.: ”och förklara dem klart och tydligt”. Motsvaras i hebr. av två verb i infinitivus absolutus, som inte anger vare sig tid el. person.
Ordagr.: ”har du bringats att vara”.
Se Tillägg 1C, § 1.
Se Tillägg 1C, § 1.
El.: ”Må det ske så!” Hebr.: ’amẹn.
Ordagr.: ”en själ av (med) oskyldigt blod”, MSamLXXSyVg.