Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

5 Moseboken 24:1–22

24  Om en man tar sig en kvinna och gör henne till sin hustru,* men hon inte finner ynnest för hans ögon, därför att han har funnit något anstötligt* hos henne,+ då skall han skriva ett skilsmässointyg+ åt henne och sätta det i hennes hand och skicka bort henne från sitt hus.+  Och hon skall gå ut ur hans hus och gå bort och bli en annan mans hustru.+  Om denne andre man har kommit att hata henne och har skrivit ett skilsmässointyg åt henne och satt det i hennes hand och skickat bort henne från sitt hus, eller om denne andre man, som tog henne till hustru åt sig, skulle dö,  får hennes förste man,* som skickade bort henne, inte ta henne tillbaka igen så att hon blir hans hustru, sedan hon har blivit orenad;+ det är nämligen avskyvärt inför Jehova, och du skall inte föra det land som Jehova,* din Gud, ger dig till arvedel in i synd.  Om en man nyligen har tagit sig en hustru,+ skall han inte dra ut med hären, inte heller skall något annat åläggas honom. Under ett år skall han vara fri att vara hemma och glädja sin hustru som han har tagit.+  Ingen får* ta en handkvarn eller den övre kvarnstenen i pant,+ ty då tar han själva själen* i pant.  Om en man ertappas med att röva bort+ en själ bland sina bröder, av Israels söner, och han behandlar honom tyranniskt och säljer honom,+ då skall den som rövat bort honom dö. Och du skall skaffa bort det som är ont ur din mitt.+  Var på din vakt vid angrepp av spetälska,+ så att du noga ger akt på och gör i enlighet med allt som de levitiska prästerna undervisar er om.+ Vad jag har befallt dem skall ni vara noga+ med att göra.  Kom ihåg* vad Jehova,* din Gud, gjorde med Mirjam på vägen, när ni drog ut ur Egypten.+ 10  Om du ger din medmänniska ett lån av något slag,+ skall du inte gå in i hans hus för att från honom ta det som han har utlovat som pant.+ 11  Du skall stå utanför, och mannen som du lånar åt skall komma ut med panten till dig utanför. 12  Och om mannen är nödställd, skall du inte lägga dig och sova med hans pant.+ 13  Du skall ovillkorligen lämna tillbaka panten till honom när solen går ner,+ så att han kan lägga sig och sova i sin klädnad,+ och han skall välsigna+ dig. Det kommer att betyda rättfärdighet för dig inför Jehova, din Gud.+ 14  Du skall inte bedra en lejd arbetare som är nödställd och fattig, vare sig han är en av dina bröder eller en av de bofasta främlingar som är i ditt land, inom dina portar.+ 15  Samma dag skall du ge honom hans lön,+ och solen skall inte gå ner däröver, eftersom han är nödställd och hans själ längtar efter lönen. Annars kan han ropa högt till Jehova mot dig,+ och synd kommer att vila på dig.+ 16  Fäder skall inte dödas* för sina barns skull, och barn skall inte dödas för sina fäders skull.+ Var och en skall dödas* för sin egen synd.+ 17  Du skall inte vränga rätten för den bofaste främlingen+ eller för den faderlöse,+ och du skall inte ta en änkas klädnad i pant.+ 18  Och du skall komma ihåg att du var slav i Egypten, och Jehova, din Gud, friköpte dig därur.+ Det är därför jag befaller dig att iaktta detta. 19  När du bärgar din skörd på din åker+ och du har glömt en kärve på åkern, skall du inte gå tillbaka för att hämta den. Den skall vara kvar åt den bofaste främlingen, åt den faderlöse och åt änkan,+ så att Jehova, din Gud, kan välsigna dig i allt vad din hand gör.+ 20  När du slår ner frukten på ditt olivträd, skall du inte efteråt söka igenom grenarna.* Det som återstår skall vara kvar åt den bofaste främlingen, åt den faderlöse och åt änkan.+ 21  När du plockar druvorna i din vingård, skall du inte efteråt plocka dem som blivit kvar. De skall vara kvar åt den bofaste främlingen, åt den faderlöse och åt änkan. 22  Och du skall komma ihåg att du var slav i Egyptens land.+ Det är därför jag befaller dig att iaktta detta.+

Fotnoter

Ordagr.: ”och gör sig till ägare av henne (som sin hustru)”.
”något anstötligt”. Ordagr.: ”ett tings nakenhet”.
Ordagr.: ”ägare”.
Se Tillägg 1C, § 1.
”Ingen får”, MSam; LXXSyVg: ”Du får inte”.
”ty ... själva själen (livet)”, dvs. medlet till livets uppehälle. Hebr.: ki-nẹfesh; grek.: họti psykhẹ̄n; lat.: quịa ạnimam sụam, ”ty [då tar han] hans själ”.
”Kom ihåg”. Verbformen i hebr. är inte en imperativ, utan en infinitivus absolutus, som inte anger vare sig tid el. person.
Se Tillägg 1C, § 1.
”skall inte dödas”, MSamVg; LXXSy: ”skall inte dö”.
”skall dödas”, MSam; LXXSyVg: ”skall dö”.
El.: ”slå ner oliver från grenarna”.