Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

5 Moseboken 20:1–20

20  Om du drar ut i strid mot dina fiender och du ser hästar och stridsvagnar,+ ett folk som är talrikare än du, skall du inte vara rädd för dem, ty Jehova, din Gud, som förde dig upp från Egyptens land,+ är med dig.+  Och när ni förbereder er för strid, då skall prästen träda fram och tala till folket.+  Och han skall säga till dem: ’Hör, Israel, ni förbereder er i dag för strid mot era fiender. Låt inte era hjärtan vara modlösa.+ Var inte rädda och spring inte i panik och bäva inte för dem,+  ty Jehova,* er Gud, drar fram med er för att strida för er mot era fiender för att rädda er.’+  Också förmännen+ skall tala till folket och säga: ’Är det någon som har byggt ett nytt hus och inte invigt det? Han kan gå tillbaka till sitt hus, så att han inte dör i striden och en annan man inviger det.+  Och är det någon som har planterat en vingård och inte tagit den i bruk? Han kan gå tillbaka till sitt hus, så att han inte dör i striden och en annan man tar den i bruk.+  Och är det någon som har trolovat sig med en kvinna och inte tagit henne till sig? Han kan gå tillbaka till sitt hus,+ så att han inte dör i striden och en annan man tar henne till sig.’  Och förmännen skall tala ytterligare till folket och säga: ’Är det någon som fruktar och är försagd i hjärtat?+ Han kan gå tillbaka till sitt hus, så att han inte får sina bröders hjärta att smälta som hans eget hjärta.’+  Och när förmännen har slutat att tala till folket, då skall de sätta härförare* i spetsen för folket.* 10  Om du närmar dig en stad för att strida mot den, då skall du tillkännage fredsvillkoren för den.+ 11  Och om den ger dig ett fredligt svar och öppnar portarna för dig, då skall allt folket som finns i den tillhöra dig och utföra tvångsarbete, och de skall tjäna dig.+ 12  Men om den inte sluter fred med dig+ utan för krig mot dig och du blir tvungen att belägra den, 13  då skall Jehova,* din Gud, ge den i din hand, och du skall slå alla av mankön i den med svärdsegg.+ 14  Endast kvinnorna och de små barnen+ och husdjuren+ och allt som finns i staden, allt byte i den, skall du ta som plundringsgods åt dig,+ och du skall äta av bytet från dina fiender, som Jehova, din Gud, har gett dig.+ 15  På det sättet skall du göra med alla de städer som ligger mycket långt bort från dig, sådana städer som inte hör till dessa nationer. 16  Men i städer som tillhör de folk som Jehova, din Gud, ger dig till arvedel skall du inte låta något som helst som andas* få leva,+ 17  ty du skall ovillkorligen viga dem åt tillintetgörelse, hettiterna och amoréerna, kanaanéerna och perisséerna, hivéerna och jebuséerna,+ alldeles som Jehova, din Gud, har befallt dig; 18  för att de inte skall lära er att handla enligt alla deras avskyvärdheter, som de har gjort till ära för sina gudar, och ni så syndar mot Jehova,* er Gud.+ 19  Om du belägrar en stad under många dagar och strider mot den för att inta den, skall du inte fördärva träden där genom att svinga en yxa mot dem; ty du skall äta av dem, och du skall inte hugga ner dem,+ eller är träden på marken människor som skall belägras av dig?* 20  Endast ett träd som du vet inte är ett träd som ger föda får du fördärva, och du skall hugga ner det och bygga belägringsverk+ mot den stad som för krig mot dig, tills den faller.*

Fotnoter

Se Tillägg 1C, § 1.
”härförare”. Hebr.: sarẹ̄ tseva’ọ̄th.
”då skall var och en göra sina kilformiga slaglinjer redo till strid”, Vg.
Se Tillägg 1C, § 1.
”något som helst som andas”, LXX. Ordagr.: ”någon som helst andedräkt”, MSamSy.
Se Tillägg 1C, § 1.
Ordagr.: ”skall komma i belägringen inför dig?”
El.: ”går ner”.