Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

5 Moseboken 17:1–20

17  Du skall inte offra åt Jehova, din Gud, en tjur eller ett får som har något lyte, något som är dåligt, ty det är avskyvärt för Jehova, din Gud.+  Om det i din mitt, i en av de städer som Jehova, din Gud, ger dig, finns en man eller en kvinna som gör det som är ont i Jehovas, din Guds, ögon och därigenom överträder hans förbund,+  någon som går bort och tillber andra gudar och böjer sig ner för dem eller för solen eller månen eller himlens hela här*+ – något som jag inte har befallt+  och detta blir berättat för dig och du får höra om det och undersöker saken grundligt, och se, det fastställs som sanning+ – detta avskyvärda har bedrivits i Israel! –  då skall du föra den mannen eller den kvinnan som har gjort detta onda ut till dina portar, ja, mannen eller kvinnan, och du skall kasta stenar på den människan och stena henne till döds.+  På två vittnens eller tre vittnens ord*+ skall den dödsdömde dödas. Han skall inte dödas på ett enda vittnes ord.+  Vittnenas hand skall först av alla lyftas mot honom för att döda honom, och därefter hela folkets hand.+ Du skall skaffa bort det som är ont ur din mitt.+  Om ett fall som kräver rättsligt beslut skulle vara alltför svårt för dig,+ ett fall där blod har utgjutits,+ rättsanspråk har väckts+ eller en våldshandling har begåtts,* sådant som det är dispyt om,+ inom dina portar, då skall du bryta upp och gå upp till den plats som Jehova, din Gud, väljer ut,+  och du skall gå till de levitiska prästerna+ och till den domare+ som tjänstgör i de dagarna, och du skall fråga dem, och de skall meddela dig det rättsliga beslutets ord.+ 10  Sedan skall du handla i överensstämmelse med det ord som de meddelar dig från denna plats som Jehova väljer ut, och du skall vara noga med att handla i enlighet med allt som de undervisar dig om. 11  I överensstämmelse med den lag som de framhåller för dig och enligt den dom som de avkunnar skall du handla.+ Du får inte vika av från de ord som de meddelar dig, vare sig åt höger eller åt vänster.+ 12  Och den man som handlar förmätet genom att inte lyssna till prästen som står där för att utföra tjänst för Jehova, din Gud, eller till domaren+ – den mannen skall dö.+ Du skall skaffa bort det som är ont ur Israel.+ 13  Och allt folket skall höra det och frukta,+ och de skall inte mer handla förmätet. 14  När du slutligen kommer in i det land som Jehova, din Gud, ger dig och du tar det i besittning och bosätter dig i det+ och du säger: ’Jag vill sätta en kung över mig likt alla nationerna som är runt omkring mig’,+ 15  då skall du ovillkorligen över dig sätta en kung som Jehova, din Gud, väljer ut.+ En ur dina bröders krets skall du sätta som kung över dig. Du får inte sätta en utlänning över dig, en som inte är din broder. 16  Men han skall inte skaffa sig många hästar,+ inte heller förmå folket att vända tillbaka till Egypten för att skaffa många hästar,+ eftersom Jehova har sagt till er: ’Ni skall aldrig mer vända tillbaka denna väg.’ 17  Han skall inte heller skaffa sig många hustrur, så att hans hjärta viker av;+ inte heller skall han skaffa sig silver och guld i stor mängd.+ 18  Och när han intar sin plats på sitt kungarikes tron, skall han i en bok göra* en avskrift åt sig av denna lag, efter den som är i de levitiska prästernas vård.*+ 19  Och den skall bli kvar hos honom, och han skall läsa i den alla sina livsdagar,+ så att han lär sig att frukta Jehova, sin Gud, och rättar sig efter alla ord i denna lag och dessa förordningar genom att följa dem.+ 20  Då upphöjer sig inte hans hjärta över hans bröder,+ och han viker inte av från budet vare sig åt höger eller åt vänster,+ och då skall han få en lång följd av dagar över sitt kungarike+ – han och hans söner – i Israel.

Fotnoter

El.: ”härskara”. Hebr.: tsevạ’.
Ordagr.: ”mun”.
”ett fall där ... har begåtts”. Ordagr.: ”mellan blod och blod, mellan rättsanspråk och rättsanspråk och mellan våldshandling och våldshandling”.
Ordagr.: ”skriva”.
Ordagr.: ”en avskrift ... av denna lag från framför prästerna, leviterna”, M; LXX: ”denna deuteronọmion (andra lag) [som kommer] från prästerna, leviterna”; Vg: ”en deuteronọmium av denna lag, i det han tar (mottar) förlagan från prästerna av den levitiska stammen”. Jfr not till 1:1, ”Detta är de ord”.