Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

5 Moseboken 15:1–23

15  Vid slutet av vart sjunde år skall du efterskänka skulder.  Och så skall efterskänkningen gå till:+ Varje fordringsägare skall efterskänka* det han har att fordra,* det som han har lånat sin medmänniska. Han skall inte kräva sin medmänniska eller sin broder på betalning,+ ty en efterskänkning skall utropas* till Jehovas ära.+  Utlänningen+ får du kräva på betalning, men vadhelst som är ditt och som visar sig vara hos din broder skall din hand efterskänka.  Likväl skall ingen hos dig behöva bli fattig, ty Jehova skall helt visst välsigna+ dig i det land som Jehova, din Gud, ger dig till arvedel för att du skall ta det i besittning,+  om du bara uppmärksamt lyssnar till Jehovas, din Guds, röst, så att du är noga med att följa hela detta bud som jag ger dig befallning om i dag.+  Ty Jehova, din Gud, skall välsigna dig, alldeles som han har lovat dig, och du skall låna ut+ mot pant till många nationer, men själv skall du inte behöva låna, och du skall härska över många nationer, men de skall inte härska över dig.+  Om någon blir fattig hos dig, en av dina bröder, i en av dina städer,* i det land som Jehova, din Gud, ger dig, skall du inte vara hårdhjärtad eller tillsluta din hand för din fattige broder.+  Nej, du skall frikostigt öppna din hand för honom+ och villigt låna ut till honom mot pant, så mycket han behöver, det som han saknar.  Akta dig, så att inte en gemen tanke* uppstår i ditt hjärta och du säger:+ ’Det sjunde året, efterskänkningsåret,* är nära’,+ och ditt öga blir snålt mot din fattige broder,+ så att du inte ger honom något och han måste ropa till Jehova mot dig,+ och det för dig har blivit en synd.+ 10  Du skall villigt ge åt honom,+ och ditt hjärta får inte vara ogint när du ger åt honom. Då skall Jehova, din Gud, välsigna dig i allt vad du gör och i allt vad du företar dig.+ 11  Det kommer nämligen aldrig att upphöra att finnas fattiga i landet.+ Därför befaller jag dig och säger: ’Du skall frikostigt öppna din hand för din nödställde och fattige broder* i ditt land.’+ 12  Om din broder, en hebreisk man eller en hebreisk kvinna, skulle säljas till dig+ och han har tjänat dig i sex år, då skall du på det sjunde året frige honom.+ 13  Och när du friger honom och han lämnar dig, skall du inte sända bort honom tomhänt.+ 14  Du skall rikligt förse honom med något från din småboskapshjord och din tröskplats och din olje- och vinpress. Alldeles som Jehova, din Gud, har välsignat dig, skall du ge åt honom.+ 15  Och du skall komma ihåg att du var slav i Egyptens land och att Jehova, din Gud, friköpte dig.+ Därför befaller jag dig detta i dag. 16  Men om han säger till dig: ’Jag kommer inte att lämna dig!’ därför att han verkligen älskar dig och ditt hushåll, eftersom han hade det bra hos dig,+ 17  då skall du ta en syl och sticka den genom hans öra och in i dörren, och han skall bli din slav till oöverskådlig tid.+ Och med din slavinna skall du också göra så. 18  Det skall inte synas hårt i dina ögon att du skall frige honom,+ ty till dubbla värdet av en lejd arbetares lön+ tjänade han dig i sex år, och Jehova, din Gud, har välsignat dig i allt vad du har gjort.+ 19  Allt förstfött av hankön som föds bland din nötboskap och bland din småboskap skall du helga åt Jehova, din Gud.+ Du skall inte utföra arbete med din förstfödda tjur, inte heller klippa det förstfödda av din småboskap.+ 20  Inför Jehovas, din Guds, ansikte skall du äta sådana djur år efter år på den plats som Jehova väljer ut,+ du och ditt hushåll. 21  Men om djuret har något lyte, om det är halt eller blint eller har något annat allvarligt lyte, får du inte offra det åt Jehova, din Gud.+ 22  Inom dina portar skall du äta det, både den orene och den rene,+ liksom man äter gasell och hjort.+ 23  Endast blodet får du inte äta.+ Du skall hälla ut det på jorden som vatten.+

Fotnoter

”skall efterskänka”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte innehåller något tidsmoment.
”Varje fordringsägare ... det han har att fordra”. Ordagr.: ”Varje ägare av en skuld (ett lån) av hans hand [skall efterskänka det]”.
Ordagr.: ”skall man (han) utropa”.
”i en av dina (era) städer”, LXXSy; MSam: ”i en av dina portar”; Vg: ”inom din stads portar”.
Ordagr.: ”ett belialsord”; ”belial” betyder ”oduglighet”, ”onyttighet”, ”värdelöshet”.
El.: ”avskrivningsåret”. Lat.: ạnnus remissiọnis.
El.: ”för din broder, för din nödställde och för din fattige”.