Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

5 Moseboken 12:1–32

12  Detta är de förordningar+ och de rättsliga beslut+ som ni skall vara noga med att följa+ i det land som Jehova, dina förfäders Gud, skall låta dig ta i besittning, alla dagar ni lever på jorden.+  Ni skall ovillkorligen förstöra+ alla de platser där de nationer som ni fördriver har tjänat sina gudar, på de höga bergen och kullarna och under varje frodigt träd.+  Och ni skall riva ner deras altaren+ och slå sönder deras heliga stoder,+ och ni skall bränna upp deras heliga pålar*+ i eld och hugga ner de skulpterade bilderna+ av deras gudar, och ni skall utplåna deras namn från den platsen.+  Ni skall inte göra så inför Jehova, er Gud,+  utan till den plats som Jehova, er Gud, väljer ut bland alla era stammar för att där fästa sitt namn, för att låta det ha sin boning där,* dit skall ni söka er, och dit skall du komma.+  Och dit skall ni föra era brännoffer+ och era slaktoffer och era tionden+ och bidraget från er hand+ och era löftesoffer+ och era frivilliga offer+ och de förstfödda av er nötboskap och av er småboskap.+  Och där skall ni äta inför Jehovas, er Guds, ansikte+ och glädja er över allt vad ni företar er,*+ ni och era hushåll, eftersom Jehova, din Gud, har välsignat dig.  Ni skall inte göra så som vi gör här i dag, när var och en gör det som är rätt i hans egna ögon,+  för ni har ännu inte kommit till den viloplats+ och arvedel som Jehova, din Gud, ger dig. 10  Och ni skall gå över Jordan+ och bo i det land som Jehova, er Gud, ger er till besittning,+ och han skall ge er vila från alla era fiender runt omkring, och ni skall bo i trygghet.+ 11  Och till den plats+ som Jehova, er Gud, väljer ut för att låta sitt namn ha sin boning där, dit skall ni föra allt som jag ger er befallning om, era brännoffer+ och era slaktoffer, era tionden+ och bidraget+ från er hand och alla era utvalda löftesoffer+ som ni ger Jehova löfte om. 12  Och ni skall glädja er inför Jehovas, er Guds, ansikte,+ ni och era söner och era döttrar och era slavar och era slavinnor och leviten som är inom era portar,* för han har ingen andel eller arvedel med er.+ 13  Ta dig till vara, så att du inte offrar dina brännoffer på någon annan plats som du får se,+ 14  utan på den plats som Jehova väljer ut i en av dina stammar, där skall du offra dina brännoffer, och där skall du göra allt som jag befaller dig.+ 15  Men närhelst din själ längtar efter kött får du slakta+ och äta kött alltefter den välsignelse som Jehova, din Gud, har gett dig, inom alla dina portar.* Den orene+ och den rene får äta det, liksom man äter gasell och hjort.+ 16  Endast blodet får ni inte äta.+ Du skall hälla ut det på jorden som vatten.+ 17  Det är inte tillåtet för dig att inom dina portar äta tiondet av din brödsäd+ eller av ditt nya vin eller av din olja eller de förstfödda av din nötboskap och av din småboskap+ eller något av dina löftesoffer som du ger löfte om eller dina frivilliga offer+ eller bidraget från din hand;+ 18  utan inför Jehovas, din Guds, ansikte skall du äta det, på den plats som Jehova, din Gud, väljer ut,+ du och din son och din dotter och din slav och din slavinna och leviten som är inom dina portar; och du skall glädja dig+ inför Jehovas, din Guds, ansikte över allt vad du företar dig. 19  Se till att du inte överger leviten+ så länge du lever på din mark. 20  När Jehova, din Gud, utvidgar ditt område,*+ alldeles som han har lovat dig,+ och du säger: ’Låt mig äta kött’, eftersom din själ längtar efter att äta kött, så får du äta kött,+ så ofta som din själ längtar efter det. 21  Om den plats som Jehova, din Gud, väljer ut för att där fästa sitt namn+ skulle ligga långt bort från dig, då skall du slakta något av din nötboskap eller något av din småboskap som Jehova har gett dig, alldeles som jag har befallt dig, och du skall äta det inom dina portar så ofta som din själ längtar efter det.+ 22  Men du får äta det endast på det sätt som gasell och hjort får ätas:+ både den orene+ och den rene får äta det. 23  Var bara fast besluten att inte äta blodet,+ ty blodet är själen,+ och du får inte äta själen tillsammans med köttet. 24  Du får inte äta det. Du skall hälla ut det på marken som vatten.+ 25  Du får inte äta det, för att det må gå väl för dig+ och dina söner efter dig, eftersom du gör det som är rätt i Jehovas ögon.+ 26  Endast de heliga ting+ som blir dina och dina löftesoffer+ skall du ta med dig till den plats som Jehova väljer ut.+ 27  Och du skall frambära dina brännoffer,+ köttet och blodet,+ på Jehovas, din Guds, altare; och blodet från dina slaktoffer skall hällas ut mot Jehovas, din Guds, altare,+ men köttet får du äta. 28  Ge akt på och lyd alla dessa ord som jag ger dig befallning om,+ så går det väl för dig+ och dina söner efter dig till oöverskådlig tid, därför att du gör det som är gott och rätt i Jehovas, din Guds, ögon.+ 29  När Jehova, din Gud, utrotar de nationer inför dig som du är på väg till för att fördriva,+ då skall du fördriva dem och bo i deras land.+ 30  Akta dig, så att du inte fångas i fällan efter dem,+ sedan de har blivit förintade inför dig, och så att du inte frågar med avseende på deras gudar och säger: ’Hur var det dessa nationer brukade tjäna* sina gudar? Så vill jag också göra.’ 31  Du skall inte göra så inför Jehova, din Gud,+ ty allt som är avskyvärt för Jehova och som han hatar, det har de gjort inför sina gudar, ty till och med sina söner och sina döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar.*+ 32  Varje ord som jag ger er befallning om skall ni vara noga med att följa.+ Ni skall inte lägga något till det, inte heller ta bort något från det.+

Fotnoter

”heliga pålar”. El.: ”asherapålar”, ”asheror”.
”för att låta det ha sin boning där”. El.: ”till sin boning”.
El.: ”över allt vad er hand förvärvar”.
”portar”, MSamLXX; SyVg: ”städer”.
”inom alla dina portar”, MSam; LXX: ”i varje stad”; SyVg: ”i (alla) dina städer”.
El.: ”din gräns”.
El.: ”tillbe (dyrka)”. Se not till 4:19.
I MLXX slutar kap. 12 här.