5 Moseboken 11:1–32

11  Och du skall älska Jehova, din Gud,+ och alltid fullgöra din förpliktelse mot honom och följa hans stadgar och hans rättsliga beslut+ och hans bud.  Och ni känner till detta i dag – ty jag vänder mig inte till era söner som inte känner till och som inte har sett Jehovas, er Guds, tuktan,+ hans storhet,+ hans starka hand+ och hans uträckta arm,+  inte heller hans tecken och hans gärningar som han gjorde mitt i Egypten+ med farao, Egyptens kung, och med hela hans land;  inte heller vad han gjorde med Egyptens militärstyrkor, med hans hästar och hans stridsvagnar, hur han lät Röda havets vattenmassor strömma mot dem när de förföljde er,+ och Jehova tillintetgjorde dem, som det är än i dag;+  inte heller vad han gjorde med er i vildmarken, ända tills ni kom till den här platsen;  inte heller vad han gjorde med Datan och Ạbiram,+ Ẹliabs, Rubens sons, söner, när jorden öppnade sitt gap och uppslukade dem och deras hushåll och deras tält och allt levande som följde dem i spåren, mitt i hela Israel+  ty ni såg med egna ögon alla de stora gärningar som Jehova gjorde.+  Och ni skall hålla hela det bud+ som jag ger dig befallning om i dag, så att ni blir starka och kan dra in och ta i besittning det land som ni går över till för att ta det i besittning+  och så att ni får en lång följd av dagar+ på den jord som Jehova med ed lovade era förfäder att ge dem och deras avkomma,+ ett land som flödar av mjölk och honung.+ 10  Ty det land som du är på väg till för att ta det i besittning är inte som Egyptens land som ni drog ut ifrån, där du sådde din säd och var tvungen att sörja för bevattning med din fot,* som i en köksträdgård. 11  Nej, det land som ni går över till för att ta det i besittning är ett land med berg och dalslätter.+ Av himlens regn dricker det vatten. 12  Det är ett land som Jehova, din Gud, vårdar sig om. Jehovas, din Guds, ögon+ vakar ständigt över det, från årets början till årets slut. 13  Och om ni obetingat lyder mina bud,+ som jag ger er befallning om i dag, så att ni älskar Jehova, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och hela er själ,+ 14  då skall jag* ge ert land regn i rätt tid,+ höstregn och vårregn,*+ och du skall samla in din brödsäd och ditt söta vin och din olja. 15  Och jag skall ge gräs på marken åt dina husdjur,+ och du skall äta och bli mätt.+ 16  Men akta er, så att inte ert hjärta förleds+ och ni viker av och tillber andra gudar och böjer er ner för dem+ 17  och Jehovas vrede då flammar upp mot er och han tillsluter himlen, så att inget regn faller+ och marken inte ger sin avkastning och ni snabbt måste förgås från det goda land som Jehova ger er.+ 18  Och ni skall lägga dessa mina ord på ert hjärta+ och er själ och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall tjäna som ett pannband på er panna.*+ 19  Ni skall också lära era söner dem genom att tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp.+ 20  Och du skall skriva dem på dörrposterna till ditt hus och på dina portar,+ 21  för att era dagar och era söners dagar skall bli många+ på den jord som Jehova med ed lovade era förfäder att ge dem,+ som himlens dagar över jorden.+ 22  Ty om ni noggrant håller hela detta bud,+ som jag ger er befallning om, så att ni följer det, älskar Jehova, er Gud,+ vandrar på alla hans vägar+ och håller fast vid honom,+ 23  då skall Jehova driva undan alla dessa nationer för er skull,+ och ni kommer att driva undan nationer som är större och folkrikare än ni.+ 24  Varje plats som er fot beträder skall bli er.+ Från vildmarken upp till* Libanon, från Floden, floden Eufrat, till havet i väster* skall gränsen sträcka sig.+ 25  Ingen kommer att kunna hålla stånd mot er.+ Skräck för er och fruktan för er skall Jehova, er Gud, låta komma över hela landet,+ det land som ni beträder, alldeles som han har lovat er. 26  Se, jag förelägger er i dag välsignelse och förbannelse:+ 27  välsignelsen, förutsatt att ni lyder Jehovas, er Guds, bud,+ som jag ger er befallning om i dag, 28  och förbannelsen,+ om ni inte lyder Jehovas, er Guds, bud,+ utan viker av från den väg som jag ger er befallning om i dag, så att ni vandrar efter andra gudar, som ni inte känner. 29  Och när Jehova, din Gud, för dig in i det land som du är på väg till för att ta det i besittning,+ då skall du lägga fram* välsignelsen på berget Gerissịm+ och förbannelsen på berget Ebal.+ 30  De ligger ju på andra sidan Jordan, i riktning mot solnedgången, i kanaanéernas land, de kanaanéer som bor i Ạraba,+ framför Gilgal,+ bredvid Mores stora träd.*+ 31  Ty ni går nu över Jordan för att dra in och ta i besittning det land som Jehova, er Gud, ger er, och ni skall ta det i besittning och bo i det.+ 32  Och ni skall vara noga med att följa alla de förordningar och de rättsliga beslut+ som jag förelägger er i dag.+

Fotnoter

El.: ”att vattna den med din fot”, dvs. antingen genom att använda ett tramphjul för att hämta upp vatten eller genom att med foten öppna och stänga vattenkanaler.
”jag”, MSy; SamLXXVgc: ”han”.
Ordagr.: ”tidigt regn och sent regn”; i äldre sv. övers.: ”arlaregn och särlaregn”.
”på er panna”. Ordagr.: ”mellan era ögon”.
”upp till”. Ordagr.: ”och”, MSamLXXSyVg.
”havet i väster”. Ordagr.: ”havet som är bakom”, dvs. när man står vänd mot öster.
El.: ”uttala”. Ordagr.: ”ge”.
Sam tillägger: ”framför Sikem”.