4 Moseboken 7:1–89

 Och på den dag då Mose blev färdig med att sätta upp tältboningen+ smorde+ han den och helgade den och hela dess utrustning* och altaret och alla dess redskap. Således smorde och helgade han allt detta.+  Sedan frambar Israels hövdingar,+ som var överhuvuden för sina fädernehus, sin offergåva+ – de var stammarnas hövdingar och de som stod över de mönstrade,  och de förde fram sin offergåva inför Jehova: sex täckta vagnar och tolv nötkreatur, en vagn för två hövdingar och en tjur för var och en, och de förde fram dem inför tältboningen.  Då sade Jehova till Mose:  ”Ta emot det av dem, för det skall användas till utförande av tjänsten vid mötestältet, och ge det åt leviterna i förhållande till vars och ens tjänst.”  Så tog Mose emot vagnarna och nötkreaturen och gav dem åt leviterna.  Två vagnar och fyra nötkreatur gav han åt Gersons söner i förhållande till deras tjänst,+  och fyra vagnar och åtta nötkreatur gav han åt Mẹraris söner i förhållande till den tjänst+ som de utförde under ledning av Ịtamar, prästen Arons son.+  Men åt Kehats söner gav han ingenting, ty tjänsten vid den heliga platsen ålåg dem.+ De skulle bära sin börda på axlarna.+ 10  Så frambar hövdingarna sin offergåva vid* invigningen+ av altaret den dag då det blev smort, och hövdingarna bar fram sin offergåva inför altaret. 11  Då sade Jehova till Mose: ”De skall frambära sin offergåva till altarets invigning en i taget, en hövding varje dag.”+ 12  Och den som frambar sin offergåva på första dagen var Nahson,+ Amminạdabs son, av Judas stam. 13  Och hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar,* en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel,+ båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer,+ 14  en guldbägare* om 10 siklar, full med rökelse,+ 15  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 16  en killing av getterna till syndoffer,+ 17  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Nahsons, Amminạdabs sons,+ offergåva. 18  På andra dagen frambar Nẹtanel,+ Suars son, Isạskars hövding, sin offergåva. 19  Han frambar som sin offergåva ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer,+ 20  en guldbägare om 10 siklar, full med rökelse, 21  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 22  en killing av getterna till syndoffer,+ 23  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Nẹtanels, Suars sons, offergåva. 24  På tredje dagen kom hövdingen för Sẹbulons söner, Ẹliab,+ Helons son. 25  Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer, 26  en guldbägare om 10 siklar, full med rökelse, 27  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 28  en killing av getterna till syndoffer,+ 29  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Ẹliabs, Helons sons,+ offergåva. 30  På fjärde dagen kom hövdingen för Rubens söner, Ẹlisur,+ Sẹdeurs son. 31  Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer,+ 32  en guldbägare om 10 siklar, full med rökelse, 33  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 34  en killing av getterna till syndoffer,+ 35  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Ẹlisurs, Sẹdeurs sons,+ offergåva. 36  På femte dagen kom hövdingen för Simeons söner, Selụmiel,+ Surisạddajs son. 37  Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer,+ 38  en guldbägare om 10 siklar, full med rökelse, 39  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 40  en killing av getterna till syndoffer,+ 41  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Selụmiels, Surisạddajs sons,+ offergåva. 42  På sjätte dagen kom hövdingen för Gads söner, Ẹljasaf,+ Dẹguels son. 43  Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer,+ 44  en guldbägare om 10 siklar, full med rökelse,+ 45  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 46  en killing av getterna till syndoffer,+ 47  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Ẹljasafs, Dẹguels sons,+ offergåva. 48  På sjunde dagen kom hövdingen för Efraims söner, Elisạma,+ Ạmmihuds son. 49  Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer,+ 50  en guldbägare om 10 siklar, full med rökelse, 51  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 52  en killing av getterna till syndoffer,+ 53  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Elisạmas, Ạmmihuds sons,+ offergåva. 54  På åttonde dagen kom hövdingen för Manasses söner, Gamạliel,+ Pẹdasurs son. 55  Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer,+ 56  en guldbägare om 10 siklar, full med rökelse,+ 57  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 58  en killing av getterna till syndoffer,+ 59  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Gamạliels, Pẹdasurs sons,+ offergåva. 60  På nionde dagen kom hövdingen+ för Benjamins söner, Ạbidan,+ Gideọnis son. 61  Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer,+ 62  en guldbägare om 10 siklar, full med rökelse, 63  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 64  en killing av getterna till syndoffer,+ 65  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Ạbidans, Gideọnis sons,+ offergåva. 66  På tionde dagen kom hövdingen för Dans söner, Ahiẹser,+ Ammisạddajs son. 67  Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer,+ 68  en guldbägare om 10 siklar, full med rökelse, 69  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 70  en killing av getterna till syndoffer,+ 71  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Ahiẹsers, Ammisạddajs sons,+ offergåva. 72  På elfte dagen kom hövdingen för Asers söner, Pạgiel,+ Okrans son. 73  Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer,+ 74  en guldbägare om 10 siklar, full med rökelse,+ 75  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 76  en killing av getterna till syndoffer,+ 77  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Pạgiels, Okrans sons,+ offergåva. 78  På tolfte dagen kom hövdingen för Nạftalis söner, Ahịra,+ Enans son. 79  Hans offergåva var ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter den heliga platsens sikel, båda fulla med fint mjöl blandat med olja till sädesoffer,+ 80  en guldbägare om 10 siklar, full med rökelse,+ 81  en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt bagglamm till brännoffer,+ 82  en killing av getterna till syndoffer,+ 83  och till gemenskapsoffer+ två nötkreatur, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla bagglamm. Detta var Ahịras, Enans sons,+ offergåva. 84  Detta var offergåvan+ från Israels hövdingar+ till altarets invigning den dag då det blev smort: tolv silverfat, tolv silverskålar,+ tolv guldbägare. 85  Varje silverfat vägde 130 siklar och varje skål 70 siklar; silvret i kärlen uppgick allt som allt till 2 400 siklar efter den heliga platsens sikel.+ 86  De tolv guldbägarna+ fulla med rökelse vägde vardera 10 siklar efter den heliga platsens sikel; guldet i bägarna uppgick allt som allt till 120 siklar. 87  Antalet djur till brännoffret+ var tolv tjurar, tolv baggar och tolv årsgamla bagglamm med tillhörande sädesoffer,+ och tolv killingar av getterna till syndoffer.+ 88  Och antalet djur till gemenskapsoffret+ var 24 tjurar, 60 baggar, 60 bockar och 60 årsgamla bagglamm. Detta var offergåvan+ till altarets invigning sedan det hade blivit smort.+ 89  När Mose nu gick in i mötestältet för att tala med honom,+ då hörde han rösten* tala till sig från platsen över locket+ som var på Vittnesbördets ark, från platsen mellan de två keruberna.+ Och han talade till honom.

Fotnoter

El.: ”och alla dess redskap (tillbehör)”.
”till”, LXXVg.
”siklar”, Vg.
El.: ”en liten guldskål”.
”rösten”, MSamSyVg; LXX: ”Jehovas röst”.