Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

4 Moseboken 36:1–13

36  Och överhuvudena för fädernehusen* i Gịleads söners släkt – Gịlead var son till Makir,+ Manasses son, av Josefs söners släkter – trädde fram och talade inför Mose* och hövdingarna, överhuvudena för Israels söners fädernehus,*  och sade: ”Jehova befallde min herre att genom lottkastning+ ge landet som arvedel åt Israels söner; och min herre fick befallning av Jehova att ge vår broder Sẹlofhads arvedel åt hans döttrar.+  Om de nu blir hustrur till män* ur Israels söners andra stammar, så kommer kvinnornas arvedel att tas bort från våra fäders arvedel och läggas till den stams* arvedel som de kommer att tillhöra, så att den tas bort från vår arvslott.+  Och när jubelåret+ kommer för Israels söner, blir kvinnornas arvedel lagd till den stams arvedel som de kommer att tillhöra, så att deras arvedel tas bort från vår fädernestams arvedel.”  På Jehovas befallning gav då Mose Israels söner följande påbud: ”Josefs söners stam har rätt i det de säger.  Detta är vad Jehova har gett befallning om angående Sẹlofhads döttrar:+ ’De får gifta sig med vem de vill,* bara de gifter sig inom sin fädernestams släkt.+  Och ingen arvedel som tillhör Israels söner får övergå från en stam till en annan stam, ty Israels söner skall hålla fast var och en vid sin fädernestams arvedel.  Och varje dotter som får en arvedel till besittning bland Israels söners stammar skall bli hustru till någon i sin fars stams släkt,+ så att Israels söner får till besittning var och en sina förfäders arvedel.  Ingen arvedel får övergå från en stam till en annan stam, ty Israels söners stammar skall hålla fast var och en vid sin egen arvedel.’” 10  Sẹlofhads döttrar gjorde så som Jehova hade befallt Mose.+ 11  Och Mahla, Tirsa, Hogla, Milka och Noah, Sẹlofhads döttrar,+ blev hustrur till sina farbröders söner. 12  De blev hustrur till några i Manasses, Josefs sons, söners släkter, så att deras arvedel blev kvar inom deras fars släkts stam. 13  Detta är de bud+ och rättsliga beslut* som Jehova gav Israels söner genom Mose på Moabs ökenslätter vid Jordan mitt emot Jeriko.+

Fotnoter

Ordagr.: ”(över)huvudena för fäderna”. Kan också översättas: ”de främsta (förnämsta) fäderna”.
LXXSy tillägger: ”och inför prästen Eleasar”.
Ordagr.: ”(över)huvudena för Israels söners fäder”. Kan också översättas: ”Israels söners främsta (förnämsta) fäder”.
Ordagr.: ”till en (någon) av sönerna”.
El.: ”de stammars”.
El.: ”De får bli hustrur till den som det synes gott i deras ögon”.
El.: ”och (rätts)bestämmelser”.