Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

4 Moseboken 35:1–34

35  Och Jehova fortsatte att tala till Mose på Moabs ökenslätter vid Jordan+ mitt emot Jeriko, och han sade:  ”Ge Israels söner befallning om att de av den arvedel de får till besittning skall ge leviterna städer+ att bo i, och de skall ge leviterna betesmark runt omkring dessa städer.+  Och städerna skall de själva bo i, medan betesmarkerna skall användas för deras husdjur och för deras egendom och för alla deras vilda djur.  Och städernas betesmarker som ni ger leviterna skall runt omkring sträcka sig 1 000* alnar utåt från stadsmuren.  Och utanför staden skall ni på östra sidan mäta upp 2 000 alnar och på södra sidan 2 000 alnar och på västra sidan 2 000 alnar och på norra sidan 2 000 alnar, med staden i mitten. Detta skall tillhöra dem som städernas betesmarker.  Detta är de städer som ni skall ge åt leviterna: sex tillflyktsstäder,*+ som ni skall ge dem för att mandråparen* skall kunna fly dit,+ och förutom dessa skall ni ge dem fyrtiotvå andra städer.  De städer som ni ger åt leviterna blir då allt som allt fyrtioåtta städer med tillhörande betesmarker.+  De städer som ni ger dem skall vara av Israels söners besittning.+ Från dem som är många skall ni ta många, och från dem som är få skall ni ta få.+ Varje stam skall, i förhållande till den arvedel som den får till besittning, ge några av sina städer åt leviterna.”  Och Jehova talade vidare till Mose och sade: 10  ”Tala till Israels söner och säg till dem: ’Ni står nu i begrepp att gå över Jordan till Kạnaans land.+ 11  Och ni skall välja ut städer som är lämpliga för er. De skall tjäna som tillflyktsstäder för er, och den mandråpare som ouppsåtligt slår ihjäl en själ skall fly dit.+ 12  Och städerna skall för er tjäna som en tillflykt undan blodshämnaren,*+ så att mandråparen inte skall dö innan han har ställts inför menigheten för att dömas.+ 13  Och de städer som ni utser, de sex tillflyktsstäderna, skall stå till er tjänst. 14  Ni skall utse tre städer på den här sidan Jordan,+ och ni skall utse tre städer i Kạnaans land.+ De skall tjäna som tillflyktsstäder. 15  För Israels söner och för den bofaste främlingen+ och för invandraren bland dem skall dessa sex städer tjäna som en tillflykt, för att var och en som ouppsåtligt slår ihjäl en själ skall kunna fly dit.+ 16  Men om han slår honom med ett järnredskap, och han dör, är han en mördare.+ Mördaren skall ovillkorligen dödas.+ 17  Och om han slår honom med en liten sten* som går att döda med, och han dör, är han en mördare. Mördaren skall ovillkorligen dödas. 18  Och om* han slår honom med ett litet träredskap som går att döda med, och han dör, är han en mördare. Mördaren skall ovillkorligen dödas. 19  Det är blodshämnaren+ som skall döda mördaren. När han träffar på honom skall han döda honom. 20  Och om någon i hat stöter till en annan+ eller han, medan han ligger på lur,*+ kastar något mot honom, så att han dör, 21  eller han i fiendskap slår honom med handen, så att han dör, skall gärningsmannen* ovillkorligen dödas. Han är en mördare. Blodshämnaren skall döda mördaren när han träffar på honom.+ 22  Men om det är av en händelse, utan att hysa fiendskap, som han stöter till honom, eller om han kastar ett eller annat föremål mot honom, utan att ligga på lur,*+ 23  eller om han utan att se honom kastar en sten som går att döda med, eller om han orsakar att den faller ner på honom, och han dör, utan att han hyste fiendskap mot honom eller sökte vålla honom skada, 24  då skall menigheten döma mellan gärningsmannen och blodshämnaren enligt dessa rättsbestämmelser.+ 25  Och menigheten+ skall befria mandråparen ur blodshämnarens hand, och menigheten skall föra honom tillbaka till den tillflyktsstad dit han hade flytt, och han skall bo i den tills översteprästen som är smord med den heliga oljan+ dör. 26  Men om mandråparen går utanför gränsen till den tillflyktsstad dit han har flytt, 27  och blodshämnaren+ finner honom utanför tillflyktsstadens gräns och blodshämnaren dräper mandråparen, har han ingen blodskuld. 28  Han skall nämligen bo i sin tillflyktsstad tills översteprästen dör.+ Först efter översteprästens död får mandråparen vända tillbaka till den jord som är hans besittning. 29  Och detta skall tjäna som en rättsstadga för er från generation till generation, var ni än bor. 30  Var och en som slår ihjäl en själ skall på vittnens ord+ dräpas som mördare,+ men ett enda vittne kan inte vittna mot en själ och förorsaka hans död. 31  Och ni får inte ta emot någon lösen för en mördares själ som förtjänar att dö,+ ty han skall ovillkorligen dödas.+ 32  Och ni får inte ta emot någon lösen för en som har flytt till sin tillflyktsstad, så att han åter skulle kunna bo i landet före översteprästens* död. 33  Och ni får inte vanhelga det land som ni är i;* ty det är blod som vanhelgar landet,+ och landet kan inte få någon försoning för det blod som har utgjutits där utom genom blodet från den som utgöt det.+ 34  Och du får inte orena det land som ni bor i, det land i vars mitt jag har min boning, ty jag, Jehova, har min boning mitt ibland Israels söner.’”+

Fotnoter

”1 000”, MSamSyVg; LXX: ”2 000”.
El.: ”fristäder (asylstäder)”.
El.: ”mördaren”.
Ordagr.: ”undan hämnaren”. El.: ”undan återköparen (goel)”, MSam; hebr.: miggo’ẹl; TLXXSyIt: ”undan blodshämnaren”.
El.: ”en sten som man kan ha i handen”. Ordagr.: ”en handsten”.
”Och om”, SamLXXSy och några hebr. hss; M: ”Eller”.
”medan han ligger på lur”. El.: ”med ond avsikt”.
Ordagr.: ”den som slår”.
”utan att ligga på lur”. El.: ”utan ond avsikt”.
”översteprästens”, SamLXXSy och en hebr. hs; M: ”prästens”; lat.: pontịficis.
”ni är i”, M; SamLXXSyVg och 4 hebr. hss: ”ni bor i”.