Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

4 Moseboken 34:1–29

34  Och Jehova talade vidare till Mose och sade:  ”Ge Israels söner följande befallning och säg till dem: ’Ni står nu i begrepp att dra in i Kạnaans land.+ Detta är det land som* skall tillfalla er som arvedel,+ Kạnaans land efter dess gränser.+  Er södra sida skall sträcka sig från Zins vildmark längs med Edom,+ och er södra gräns skall i öster sträcka sig från Salthavets yttersta ände.+  Och er gräns skall ändra riktning söder om Akrạbbimstigningen*+ och gå över till Zin, och dess slutpunkt* skall vara söder om Kạdes-Barnẹa,+ och den skall gå ut till Hasar-Addar+ och fortsätta över till Asmon.  Och gränsen skall ändra riktning vid Asmon mot Egyptens regnflodsdal,+ och dess slutpunkt skall vara vid Havet.*+  Vad västra gränsen+ beträffar, skall den för er vara Stora havet och kusten. Detta skall vara er västra gräns.  Och detta skall vara er norra gräns: Från Stora havet skall ni dra er gränslinje till berget Hor.*+  Från berget Hor skall ni dra gränslinjen till ingången mot Hamat,+ och gränsens slutpunkt skall vara vid Sedad.+  Och gränsen skall gå ut till Sifron,* och dess slutpunkt skall vara Hasar-Enan.+ Detta skall vara er norra gräns. 10  Sedan skall ni dra en linje åt er som er gräns i öster från Hasar-Enan till Sefam. 11  Och från Sefam* skall gränsen gå ner till Ribla* öster om Ajin, och gränsen skall gå ner och stöta på sluttningen öster om Kịnneretsjön.*+ 12  Och gränsen skall gå ner till Jordan, och dess slutpunkt skall vara Salthavet.+ Detta skall bli ert land+ efter dess gränser runt omkring.’” 13  Så gav Mose Israels söner följande befallning: ”Detta är det land som ni skall fördela åt er som besittning genom lottkastning,+ det land som enligt Jehovas befallning skall ges åt de nio och en halv stammarna.+ 14  Ty rubeniternas söners stam efter deras fädernehus och gaditernas söners stam efter deras fädernehus har redan mottagit sin arvedel, och halva Manasses stam har också mottagit sin arvedel.+ 15  De två och en halv stammarna har redan mottagit sin arvedel i trakten av Jordan mitt emot Jeriko österut mot soluppgången.”+ 16  Och Jehova talade vidare till Mose och sade: 17  ”Detta är namnen på de män som skall dela upp landet åt er som besittning: prästen Eleạsar+ och Josua, Nuns son.+ 18  Och ni skall ta en hövding ur varje stam till att dela upp landet som besittning.+ 19  Och detta är namnen på männen: Av Judas stam+ Kaleb, Jefụnnes son;+ 20  och av Simeons söners stam+ Shẹmuel, Ạmmihuds son; 21  av Benjamins stam+ Ẹlidad, Kislons son; 22  och av Dans söners stam+ en hövding, Bukki, Joglis son; 23  av Josefs söner:+ av Manasses söners stam+ en hövding, Hạnniel, Efods son; 24  och av Efraims söners stam+ en hövding, Kẹmuel, Siftans son; 25  och av Sẹbulons söners stam+ en hövding, Elisạfan, Parnaks son; 26  och av Isạskars söners stam+ en hövding, Pạltiel, Assans son; 27  och av Asers söners stam+ en hövding, Ạhihud, Sẹlomis son; 28  och av Nạftalis söners stam+ en hövding,* Pẹdael, Ạmmihuds son.” 29  Dessa är de som enligt Jehovas befallning skulle tilldela Israels söner deras jordegendomar i Kạnaans land.+

Fotnoter

”Ni drar nu in i Kanaans land: detta skall vara [en arvedel åt er]”, LXX; Vg: ”När ni drar in i Kanaans land och det”.
El.: ”Akrabbimpasset (Akrabbimbranten)”.
Ordagr.: ”dess utgångar”.
Dvs. Stora havet (Medelhavet).
Har inte med säkerhet kunnat identifieras; kanske en framträdande bergstopp i Libanonbergen.
Okänd plats.
Okänd plats.
Ribla vid Kanaans östgräns, inte Ribla i Hamats land.
El.: ”Kinnerethavet”, dvs. Gennesaretsjön el. Galileiska sjön.
”en hövding”. I M förekommer detta uttryck 7 gånger i v. 22–28; i Sy saknas det på alla 7 ställena; i Vg saknas det på alla ställena utom ett, nämligen i v. 26, där ordet dux, ”ledare”, förekommer. Av v. 18 framgår det att alla 12 männen var hövdingar.