Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

4 Moseboken 33:1–56

33  Detta är de etapper som Israels söner färdades när de drog ut ur Egyptens land,+ ordnade i häravdelningar,+ under Moses och Arons ledning.*+  Och Mose upptecknade på Jehovas befallning de platser som de bröt upp från, etapp för etapp. Detta är de etapper de färdades efter de platser som de bröt upp från:+  De bröt upp från Rạmeses+ i första månaden, på femtonde dagen i första månaden.+ Dagen efter påsken+ drog Israels söner ut med upplyft hand inför ögonen på alla egyptierna.+  Under tiden höll egyptierna på att begrava dem som Jehova hade slagit bland dem, alla förstfödda;+ och över deras gudar hade Jehova verkställt straffdomar.+  Israels söner bröt alltså upp från Rạmeses+ och slog läger i Sukkot.+  Sedan bröt de upp från Sukkot och slog läger i Etham,+ som ligger vid randen av vildmarken.  Därefter bröt de upp från Etham och vände om mot Pi-Hạhirot,+ som ligger mitt emot Baal-Sefon,+ och de slog läger framför Migdol.+  Så bröt de upp från Pi-Hạhirot* och gick mitt igenom havet+ till vildmarken+ och vandrade tre dagsresor i Ethams vildmark+ och slog läger i Marah.+  Sedan bröt de upp från Marah och kom till Elim.+ I Elim fanns det tolv vattenkällor och sjuttio palmer, och de slog läger där. 10  Därefter bröt de upp från Elim och slog läger vid Röda havet. 11  Så bröt de upp från Röda havet och slog läger i Sins vildmark.+ 12  Sedan bröt de upp från Sins vildmark och slog läger i Dofka. 13  Senare bröt de upp från Dofka och slog läger i Alus. 14  Därefter bröt de upp från Alus och slog läger i Rẹfidim,+ men där fanns det inget vatten att dricka för folket. 15  Så bröt de upp från Rẹfidim och slog läger i Sinais vildmark.+ 16  Därefter bröt de upp från Sinais vildmark och slog läger i Kịbrot-Hattaava.+ 17  Sedan bröt de upp från Kịbrot-Hattaava och slog läger i Hạserot.+ 18  Så bröt de upp från Hạserot och slog läger i Ritma. 19  Därefter bröt de upp från Ritma och slog läger i Rimmon-Peres. 20  Sedan bröt de upp från Rimmon-Peres och slog läger i Libna. 21  Senare bröt de upp från Libna och slog läger i Rissa. 22  Därefter bröt de upp från Rissa och slog läger i Kehelạta. 23  Sedan bröt de upp från Kehelạta och slog läger vid berget Sefer. 24  Därefter bröt de upp från berget Sefer och slog läger+ i Harạda. 25  Sedan bröt de upp från Harạda och slog läger i Mạkhelot. 26  Därefter bröt de upp+ från Mạkhelot och slog läger i Tahat. 27  Så bröt de upp från Tahat och slog läger i Tera. 28  Sedan bröt de upp från Tera och slog läger i Mitka. 29  Senare bröt de upp från Mitka och slog läger i Hasmọna. 30  Därefter bröt de upp från Hasmọna och slog läger i Mọserot. 31  Sedan bröt de upp från Mọserot och slog läger i Bẹne-Jạakan.+ 32  Så bröt de upp från Bẹne-Jạakan och slog läger i Hor-Haggịdgad. 33  Därefter bröt de upp från Hor-Haggịdgad och slog läger i Jotbạta.+ 34  Senare bröt de upp från Jotbạta och slog läger i Abrọna. 35  Sedan bröt de upp från Abrọna och slog läger i Esjon-Geber.+ 36  Därefter bröt de upp från Esjon-Geber och slog läger i Zins vildmark,+ det vill säga Kades. 37  Senare bröt de upp från Kades och slog läger vid berget Hor,+ på gränsen till Edoms land. 38  Och prästen Aron gick upp på berget Hor på Jehovas befallning och dog där under det fyrtionde året efter det att Israels söner hade dragit ut ur Egyptens land, i femte månaden, på första dagen i månaden.+ 39  Och Aron var 123 år gammal vid sin död på berget Hor. 40  Nu fick kanaanén, Arads+ kung, som bodde i Negev+ i Kạnaans land, höra om Israels söners ankomst. 41  Med tiden bröt de upp från berget Hor+ och slog läger i Salmọna. 42  Så bröt de upp från Salmọna och slog läger i Punon. 43  Därefter bröt de upp från Punon och slog läger i Obot.+ 44  Sedan bröt de upp från Obot och slog läger i Ịje-Ạbarim,* vid gränsen till Moab.+ 45  Senare bröt de upp från Ijim och slog läger i Dibon-Gad.+ 46  Därefter bröt de upp från Dibon-Gad och slog läger i Ạlmon-Diblatạjim. 47  Sedan bröt de upp från Ạlmon-Diblatạjim+ och slog läger i Ạbarimbergen,*+ framför Nebo.+ 48  Till sist bröt de upp från Ạbarimbergen och slog läger på Moabs ökenslätter+ vid Jordan mitt emot Jeriko. 49  Och de låg lägrade vid Jordan från Bet-Jẹsimot+ till Abel-Sittim+ på Moabs ökenslätter. 50  Och Jehova talade till Mose på Moabs ökenslätter vid Jordan mitt emot Jeriko+ och sade: 51  ”Tala till Israels söner och säg till dem: ’Ni står nu i begrepp att gå över Jordan in i Kạnaans land.+ 52  Och ni skall driva bort alla landets invånare* inför er och förstöra alla deras stenfigurer,*+ och ni skall förstöra alla deras bilder av gjuten metall+ och förinta alla deras heliga offerhöjder.+ 53  Och ni skall ta landet i besittning och bo där, ty jag ger landet åt er för att ni skall ta det i besittning.+ 54  Och ni skall fördela landet åt er som besittning genom lottkastning,+ efter era släkter.+ Den släkt som är stor skall ni ge en större arvedel, och den som är liten skall ni ge en mindre arvedel.+ Var och en skall få sin arvedel där lotten faller ut.+ Efter era fädernestammar skall ni fördela jordegendomarna mellan er.+ 55  Men om ni inte driver bort landets invånare inför er,+ då kommer de som ni lämnar kvar av dem att bli som taggar i era ögon och törnen i era sidor, och de skall ansätta er i det land där ni bor.+ 56  Och jag skall göra med er så som jag hade tänkt göra med dem.’”+

Fotnoter

Ordagr.: ”hand”.
”från Pi-Hahirot”, SamTOSyVg; M: ”från framför Hahirot”.
Ordagr.: ”Abarims Ijim (ruiner)”. Kallas bara Ijim i v. 45. Se not till 21:11.
El.: ”gränslandets berg [plur.]”.
”Ni står nu i begrepp att gå över Jordan in i Kanaans land. (52) Och ni skall tillintetgöra alla invånarna i landet”, LXXSy; Vg: ”När ni går över Jordan för att dra in i Kanaans land, (52) så tillintetgör alla ... invånare”.
El.: ”deras bilder”. Det hebr. ordet för tanken till något som ställs ut till beskådande (”skådestenar”). Jfr 3Mo 26:1.