Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

4 Moseboken 3:1–51

 Och detta var Arons och Moses släkt* på den dag då Jehova talade med Mose på berget Sinai.+  Och detta var namnen på Arons söner: Nadab, den förstfödde, och Ạbihu,+ Eleạsar+ och Ịtamar.+  Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna vars händer hade fyllts med makt för att de skulle tjänstgöra som präster.+  Men Nadab och Ạbihu dog inför Jehovas ansikte när de frambar olovlig* eld+ inför Jehova i Sinais vildmark, och de hade inga söner. Men Eleạsar+ och Ịtamar+ fortsatte att tjänstgöra som präster tillsammans med sin far Aron.  Och Jehova talade nu till Mose och sade:  ”För fram Levis stam+ och ställ dem inför prästen Aron, och de skall utföra tjänst+ åt honom.  Och de skall fullgöra sina plikter mot honom och sina plikter mot hela menigheten inför mötestältet genom att utföra tjänsten vid tältboningen.  Och de skall ta hand om mötestältets alla redskap,+ ja, fullgöra Israels söners plikter genom att utföra tjänsten vid tältboningen.+  Och du skall ge leviterna åt Aron och hans söner. Av Israels söner är det de som har blivit givna,* givna åt honom.+ 10  Och du skall insätta Aron och hans söner, och de skall ta sig an sitt prästämbete,+ och varje främmande* som närmar sig det skall dödas.”+ 11  Och Jehova talade vidare till Mose och sade: 12  ”Se, jag tar härmed ut leviterna från Israels söner i stället för allt förstfött+ som öppnar moderlivet bland Israels söner; leviterna skall tillhöra mig. 13  Ty allt förstfött tillhör mig.+ På den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land+ helgade jag åt mig allt förstfött i Israel, av både människor och djur.+ De skulle tillhöra mig. Jag är Jehova.” 14  Och Jehova talade ytterligare till Mose i Sinais vildmark+ och sade: 15  ”Mönstra Levis söner enligt deras fädernehus, efter deras släkter. Alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt skall du mönstra.”+ 16  Och Mose mönstrade dem på Jehovas befallning, så som han hade blivit befalld. 17  Och detta var Levis+ söner efter deras namn: Gerson och Kehat och Mẹrari.+ 18  Och detta var namnen på Gersons söner efter deras släkter: Libni och Sịmei.+ 19  Och Kehats+ söner efter sina släkter var Amram och Jishar,+ Hebron och Ụssiel. 20  Och Mẹraris+ söner efter sina släkter var Mahli+ och Musi.+ Dessa var leviternas släkter enligt deras fädernehus. 21  Till Gerson hörde libniternas+ släkt och simeiternas+ släkt. Dessa var gersoniternas släkter. 22  De mönstrade av dem motsvarade antalet av alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt.+ De mönstrade av dem utgjorde 7 500.+ 23  Gersoniternas släkter var bakom tältboningen.+ De var lägrade på den västra sidan. 24  Och hövding för gersoniternas fädernehus var Ẹljasaf, Laels son. 25  Och Gersons söners plikter+ vid mötestältet gällde tältboningen och tältet,+ dess överdrag+ och avskärmningen+ för ingången till mötestältet, 26  och förgårdens omhängen+ och avskärmningen+ för ingången till förgården som är runt omkring tältboningen och altaret, och dess tältlinor,+ ja, all tjänst som hörde till. 27  Och till Kehat hörde amramiternas släkt och jishariternas släkt och hebroniternas släkt och ussieliternas släkt. Dessa var kehatiternas släkter.+ 28  När man räknade alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt utgjorde de 8 600.* De tog sig an plikterna vid den heliga platsen.+ 29  Kehats söners släkter var lägrade bredvid tältboningen, på den södra sidan.+ 30  Och hövding för kehatiternas släkters fädernehus var Elisạfan, Ụssiels son.+ 31  Och deras plikter+ gällde arken+ och bordet+ och lampstället+ och altarna+ och den heliga platsens redskap,+ som användes vid tjänsten, och avskärmningen+ och all tjänst som hörde till. 32  Och hövding över leviternas hövdingar var Eleạsar,+ prästen Arons son, som hade tillsyn över dem som tog sig an plikterna vid den heliga platsen. 33  Till Mẹrari hörde mahliternas+ släkt och musiternas+ släkt. Dessa var Mẹraris släkter.+ 34  Och de mönstrade av dem, efter antalet av alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt, utgjorde 6 200.+ 35  Och hövding för Mẹraris släkters fädernehus var Sụriel, Abihạjils son. De var lägrade bredvid tältboningen, på den norra sidan.+ 36  Och Mẹraris söner var ålagda att ha tillsyn över tältboningens väggramar+ och dess tvärstänger+ och dess stolpar+ och dess socklar med tapphål och alla dess redskap+ och all tjänst som hörde till,+ 37  och stolparna+ till förgården runt omkring och deras socklar med tapphål+ och deras tältpluggar och deras tältlinor. 38  Och framför tältboningen, på den östra sidan, framför mötestältet, mot soluppgången, hade Mose och Aron och hans söner sitt läger. De tog sig an plikterna vid helgedomen,+ ja, plikterna för Israels söners räkning. Och varje främmande* som kom den nära skulle dödas.+ 39  De mönstrade av leviterna, som Mose och Aron* på Jehovas befallning mönstrade efter deras släkter, alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt, utgjorde tillsammans 22 000. 40  Och Jehova sade till Mose: ”Mönstra alla förstfödda av manligt kön av Israels söner från en månads ålder och uppåt,+ och räkna antalet av deras namn. 41  Och du skall ta ut leviterna åt mig – jag är Jehova – i stället för alla förstfödda bland Israels söner,+ och leviternas husdjur i stället för allt förstfött bland Israels söners husdjur.”+ 42  Och Mose mönstrade så alla förstfödda bland Israels söner, så som Jehova hade befallt honom. 43  När deras namn räknades vid mönstringen, var de förstfödda av manligt kön från en månads ålder och uppåt sammanlagt 22 273. 44  Och Jehova fortsatte att tala till Mose, och han sade: 45  ”Ta ut leviterna i stället för alla förstfödda bland Israels söner, och leviternas husdjur i stället för deras husdjur; leviterna skall tillhöra mig.+ Jag är Jehova. 46  Och som lösesumma+ för de 273 av Israels söners förstfödda som överstiger leviternas antal+ 47  skall du ta fem siklar för varje person.+ Efter den heliga platsens sikel skall du ta den. En sikel är 20 gera.+ 48  Och du skall ge pengarna åt Aron och hans söner som lösen för de övertaliga.” 49  Så tog Mose pengarna, som utgjorde lösesumman, från dem som var övertaliga i förhållande till den lösesumma som leviterna utgjorde. 50  Från de förstfödda av Israels söner tog han pengarna, 1 365 siklar,* efter den heliga platsens sikel. 51  Mose gav sedan pengarna som utgjorde lösesumman åt Aron och hans söner enligt Jehovas befallning, så som Jehova hade befallt Mose.

Fotnoter

El.: ”Detta är den historiska berättelsen om Arons och Moses släkt”. Se not till 1Mo 2:4, ”en historisk berättelse om”.
El.: ”otillåten”. Ordagr.: ”främmande”.
”de som har blivit givna”, dvs. för att utföra tjänst. Hebr.: nethunịm, besläktat med ordet ”netinim”. Se Esr 2:43.
El.: ”varje obehörig”, dvs. icke-aronit.
”8 600”, MSamSyVg; några hss till LXX har ”8 300”, och detta tal, 8 300, adderat till talen i v. 22 och v. 34 ger sammanlagt 22 000, det tal som anges i v. 39.
El.: ”varje obehörig”, dvs. icke-levit. Se 1:51.
”och Aron”, MLXXVg. I M är det hebr. ord som har återgetts med ”och Aron” markerat med extraordinära punkter av soferim (judiska skrivare el. skriftlärda). Det var Mose som fick befallningen att företa räkningen, men eftersom Aron bistod honom i detta, infogade en tidig avskrivare ”och Aron” i texten. Senare satte soferim punkter över ordet i stället för att ta bort det. Ordet saknas i SamSy och 11 hebr. hss. Se Tillägg 2A.
”siklar”, TJ,OLXXSyVg; saknas i MSam.