Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

4 Moseboken 29:1–40

29  Och i sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla en helig sammankomst.+ Inget som helst mödosamt arbete får ni utföra.+ Det skall för er vara en dag då man blåser i trumpet.+  Och som brännoffer till en rogivande lukt för Jehova skall ni frambära en ungtjur, en bagge och sju årsgamla bagglamm, felfria djur,+  och som tillhörande sädesoffer av fint mjöl blandat med olja: tre tiondels efa till tjuren, två tiondels efa till baggen+  och en tiondels efa till vart och ett av de sju bagglammen;+  dessutom en bockkilling av getterna som syndoffer för att bringa försoning för er,+  förutom det månatliga brännoffret+ och dess sädesoffer+ och det ständiga brännoffret+ och dess sädesoffer,+ med de tillhörande dryckesoffren,+ enligt det regelrätta tillvägagångssättet för dem, till en rogivande lukt, ett eldsoffer åt Jehova.+  Och på tionde dagen i denna sjunde månad skall ni hålla en helig sammankomst,+ och ni skall späka era själar.+ Inget som helst arbete får ni utföra.+  Och som brännoffer åt Jehova, till en rogivande lukt, skall ni frambära en ungtjur, en bagge och sju årsgamla bagglamm.+ Ni skall se till att de är felfria.+  Och som tillhörande sädesoffer av fint mjöl blandat med olja: tre tiondels efa till tjuren, två tiondels efa till baggen+ 10  och en tiondels efa till vart och ett av de sju bagglammen;+ 11  dessutom en killing av getterna som syndoffer, förutom försoningssyndoffret+ och det ständiga brännoffret med tillhörande sädesoffer och dryckesoffer.+ 12  Och på femtonde dagen i sjunde månaden+ skall ni hålla en helig sammankomst.+ Inget som helst mödosamt arbete får ni utföra,+ och ni skall fira en högtid till Jehovas ära i sju dagar.+ 13  Och som brännoffer,+ ett eldsoffer till en rogivande lukt för Jehova, skall ni frambära tretton ungtjurar, två baggar och fjorton årsgamla bagglamm. De skall vara felfria.+ 14  Och som tillhörande sädesoffer av fint mjöl blandat med olja: tre tiondels efa till var och en av de tretton tjurarna, två tiondels efa till var och en av de två baggarna+ 15  och en tiondels efa* till vart och ett av de fjorton bagglammen;*+ 16  dessutom en killing av getterna som syndoffer, förutom det ständiga brännoffret med tillhörande sädesoffer och dryckesoffer.+ 17  Och på andra dagen: tolv ungtjurar, två baggar och fjorton årsgamla bagglamm, felfria djur,+ 18  med tillhörande sädesoffer+ och dryckesoffer+ till tjurarna, baggarna och bagglammen efter deras antal enligt det regelrätta tillvägagångssättet;+ 19  dessutom en killing av getterna som syndoffer,+ förutom det ständiga brännoffret med tillhörande sädesoffer och dryckesoffer.+ 20  Och på tredje dagen: elva tjurar, två baggar och fjorton årsgamla bagglamm, felfria djur,+ 21  med tillhörande sädesoffer+ och dryckesoffer+ till tjurarna, baggarna och bagglammen efter deras antal enligt det regelrätta tillvägagångssättet; 22  dessutom en bock* som syndoffer,+ förutom det ständiga brännoffret med tillhörande sädesoffer och dryckesoffer. 23  Och på fjärde dagen: tio tjurar, två baggar och fjorton årsgamla bagglamm, felfria djur,+ 24  med tillhörande sädesoffer+ och dryckesoffer+ till tjurarna, baggarna och bagglammen efter deras antal enligt det regelrätta tillvägagångssättet;+ 25  dessutom en killing av getterna som syndoffer,+ förutom det ständiga brännoffret+ med tillhörande sädesoffer och dryckesoffer.+ 26  Och på femte dagen: nio tjurar, två baggar och fjorton årsgamla bagglamm, felfria djur,+ 27  med tillhörande sädesoffer+ och dryckesoffer+ till tjurarna, baggarna och bagglammen efter deras antal enligt det regelrätta tillvägagångssättet;+ 28  dessutom en bock som syndoffer,+ förutom det ständiga brännoffret med tillhörande sädesoffer och dryckesoffer.+ 29  Och på sjätte dagen: åtta tjurar, två baggar och fjorton årsgamla bagglamm, felfria djur,+ 30  med tillhörande sädesoffer+ och dryckesoffer+ till tjurarna, baggarna och bagglammen efter deras antal enligt det regelrätta tillvägagångssättet;+ 31  dessutom en bock som syndoffer,+ förutom det ständiga brännoffret med tillhörande sädesoffer och dryckesoffer.+ 32  Och på sjunde dagen: sju tjurar, två baggar och fjorton årsgamla bagglamm, felfria djur,+ 33  med tillhörande sädesoffer+ och dryckesoffer+ till tjurarna, baggarna och bagglammen efter deras antal enligt det regelrätta tillvägagångssättet för dem;+ 34  dessutom en bock som syndoffer,+ förutom det ständiga brännoffret med tillhörande sädesoffer och dryckesoffer.+ 35  Och på åttonde dagen skall ni hålla en högtidssammankomst.+ Inget som helst mödosamt arbete får ni utföra.+ 36  Och som brännoffer, ett eldsoffer till en rogivande lukt för Jehova, skall ni frambära en tjur, en bagge och sju årsgamla bagglamm, felfria djur,+ 37  med tillhörande sädesoffer+ och dryckesoffer+ till tjuren, baggen och bagglammen efter deras antal enligt det regelrätta tillvägagångssättet;+ 38  dessutom en bock som syndoffer,+ förutom det ständiga brännoffret med tillhörande sädesoffer och dryckesoffer.+ 39  Dessa skall ni frambära åt Jehova vid era högtider,*+ förutom era löftesoffer+ och era frivilliga offer+ som ni frambär i form av brännoffer,+ sädesoffer,+ dryckesoffer+ eller gemenskapsoffer.’”*+ 40  Och Mose sade detta till Israels söner i enlighet med allt som Jehova hade befallt Mose.+

Fotnoter

”och en tiondels efa”. Ordagr.: ”och ett tiondels mått, ett tiondels mått”. Men i M är det första ”ett tiondels mått” markerat av soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) med en extraordinär punkt för att ange att det skall utelämnas och uttrycket läsas som i v. 4. Se Tillägg 2A.
”bagglammen”, MLXXSyVg; Sam: ”bagglammen och deras dryckesoffer [plur.]”.
El.: ”bockkilling”.
Se not till 3Mo 23:2, ”högtider”.
I MLXXVg slutar kap. 29 här.