Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

4 Moseboken 26:1–65

26  Och efter hemsökelsen*+ sade Jehova till Mose och Eleạsar, prästen Arons son:  ”Räkna Israels söners hela menighet från tjugo års ålder och uppåt, enligt deras fädernehus, alla som kan bli uttagna till hären i Israel.”+  Och Mose och prästen Eleạsar+ talade då till dem på Moabs ökenslätter+ vid Jordan mitt emot Jeriko+ och sade:  ”Räkna dem från tjugo års ålder och uppåt, så som Jehova har befallt Mose.”+ Och Israels söner som drog ut ur Egyptens land var:  Ruben, Israels förstfödde;+ Rubens söner: Av Hanok+ hanokiternas släkt; av Pallu+ palluiternas släkt;  av Hesron+ hesroniternas släkt; av Karmi+ karmiternas släkt.  Dessa var rubeniternas släkter, och de mönstrade av dem utgjorde 43 730.+  Och Pallus son* var Ẹliab.  Och Ẹliabs söner var Nẹmuel och Datan och Ạbiram. Det var den Datan+ och den Ạbiram,+ båda inkallade från menigheten, som satte sig upp mot Mose och Aron och ingick i Koras menighet,+ när den satte sig upp mot Jehova. 10  Då öppnade jorden sitt gap och uppslukade dem.+ Kora själv dog tillsammans med menigheten när elden förtärde 250 man.*+ Och de blev ett varnande exempel.*+ 11  Men Koras söner dog inte.+ 12  Simeons+ söner efter deras släkter: Av Nẹmuel*+ nemueliternas släkt; av Jamin+ jaminiternas släkt; av Jakin+ jakiniternas släkt; 13  av Sera* seraiternas släkt; av Shaul+ shauliternas släkt. 14  Dessa var simeoniternas släkter: 22 200.+ 15  Gads+ söner efter deras släkter: Av Sefon* sefoniternas släkt; av Haggi haggiternas släkt; av Suni suniternas släkt; 16  av Osni* osniternas släkt; av Eri eriternas släkt; 17  av Arod* aroditernas släkt; av Ạreli+ areliternas släkt. 18  Dessa var Gads söners släkter enligt mönstringen: 40 500.+ 19  Judas+ söner var Er+ och Onan.+ Men Er och Onan dog i Kạnaans land.+ 20  Och Judas söner var, efter deras släkter: Av Shela+ shelaiternas släkt; av Peres+ peresiternas släkt; av Sera+ seraiternas släkt. 21  Och Peres söner var: Av Hesron+ hesroniternas släkt; av Hamul+ hamuliternas släkt. 22  Dessa var Judas+ släkter enligt mönstringen: 76 500.+ 23  Isạskars+ söner efter deras släkter var: Av Tola+ tolaiternas släkt; av Puva puniternas släkt; 24  av Jasub* jasubiternas släkt; av Simron+ simroniternas släkt. 25  Dessa var Isạskars släkter enligt mönstringen: 64 300.+ 26  Sẹbulons+ söner efter deras släkter var: Av Sered serediternas släkt; av Elon eloniternas släkt; av Jạhleel+ jahleeliternas släkt. 27  Dessa var sebuloniternas släkter enligt mönstringen: 60 500.+ 28  Josefs+ söner efter deras släkter var Manasse och Efraim.+ 29  Manasses+ söner var: Av Makir+ makiriternas släkt. Och Makir blev far till Gịlead.+ Av Gịlead gileaditernas släkt. 30  Detta var Gịleads söner: Av Iẹser+ ieseriternas släkt; av Helek helekiternas släkt; 31  av Ạsriel asrieliternas släkt; av Sekem sekemiternas släkt; 32  av Semịda+ semidaiternas släkt; av Hefer+ heferiternas släkt. 33  Men Sẹlofhad, Hefers son, hade inga söner, bara döttrar,+ och namnen på Sẹlofhads döttrar var Mahla och Noah, Hogla, Milka och Tirsa.+ 34  Dessa var Manasses släkter, och de mönstrade av dem utgjorde 52 700.+ 35  Detta var Efraims+ söner efter deras släkter: Av Sutẹla+ sutelaiternas släkt; av Beker bekeriternas släkt; av Tahan+ tahaniternas släkt. 36  Och detta var Sutẹlas söner: Av Eran eraniternas släkt. 37  Dessa var Efraims+ söners släkter enligt mönstringen: 32 500. Dessa var Josefs söner efter deras släkter.+ 38  Benjamins+ söner efter deras släkter var: Av Bela+ belaiternas släkt; av Asbel+ asbeliternas släkt; av Ạhiram* ahiramiternas släkt; 39  av Sẹfufam* sufamiternas släkt; av Hufam*+ hufamiternas släkt. 40  Belas söner var Ard och Nạaman:+ Av Ard* arditernas släkt; av Nạaman naamaniternas släkt. 41  Dessa var Benjamins+ söner efter deras släkter, och de mönstrade av dem utgjorde 45 600.+ 42  Detta var Dans+ söner efter deras släkter: Av Suham* suhamiternas släkt. Dessa var Dans+ släkter, släkt för släkt. 43  Suhamiternas släkter utgjorde tillsammans enligt mönstringen 64 400.+ 44  Asers+ söner efter deras släkter var: Av Jimnah+ jimniternas släkt; av Jisvi+ jisviternas släkt; av Berịa beriiternas släkt; 45  av Berịas söner: Av Heber heberiternas släkt; av Mạlkiel+ malkieliternas släkt. 46  Och namnet på Asers dotter var Serah.+ 47  Dessa var Asers+ söners släkter enligt mönstringen: 53 400.+ 48  Nạftalis+ söner efter deras släkter var: Av Jạhseel+ jahseeliternas släkt; av Guni+ guniternas släkt; 49  av Jeser+ jeseriternas släkt; av Sillem+ sillemiternas släkt. 50  Dessa var Nạftalis+ släkter, släkt för släkt, och de mönstrade av dem utgjorde 45 400.+ 51  Detta var de mönstrade av Israels söner: 601 730.+ 52  Därefter talade Jehova till Mose och sade: 53  ”Åt dessa skall landet fördelas till arvedel efter antalet namn.+ 54  Åt en stor stam skall du ge en stor arvedel, och åt en liten stam skall du ge en liten arvedel.+ Varje stam skall få en arvedel i förhållande till antalet mönstrade. 55  Men landet skall fördelas genom lottkastning.+ Efter namnen på sina fädernestammar skall de få en arvedel. 56  Efter lottens utslag skall varje stam, stor eller liten, tilldelas sin arvedel.” 57  Detta var de mönstrade av leviterna+ efter deras släkter: Av Gerson+ gersoniternas släkt; av Kehat+ kehatiternas släkt; av Mẹrari+ merariternas släkt. 58  Detta var leviternas* släkter: libniternas+ släkt, hebroniternas+ släkt, mahliternas+ släkt, musiternas+ släkt, koraiternas+ släkt. Och Kehat+ blev far till Amram.+ 59  Och namnet på Amrams hustru var Jọkebed,+ en dotter till Levi, som hans hustru födde åt Levi* i Egypten. Åt Amram födde hon med tiden Aron och Mose och deras syster Mirjam.+ 60  Och åt Aron föddes Nadab och Ạbihu,+ Eleạsar och Ịtamar.+ 61  Men Nadab och Ạbihu dog därför att de frambar olovlig eld inför Jehova.+ 62  Och de mönstrade av dem utgjorde 23 000, alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt.+ De blev nämligen inte mönstrade bland Israels söner,+ eftersom ingen arvedel skulle ges åt dem bland Israels söner.+ 63  Dessa var de som blev mönstrade av Mose och prästen Eleạsar, när de mönstrade Israels söner på Moabs ökenslätter vid Jordan mitt emot Jeriko.+ 64  Men bland dessa fanns ingen av dem som Mose och prästen Aron hade mönstrat när de mönstrade Israels söner i Sinais vildmark.+ 65  Jehova hade ju sagt om dem: ”De skall ovillkorligen dö i vildmarken.”+ Så det fanns ingen kvar av dem, med undantag av Kaleb, Jefụnnes son, och Josua, Nuns son.+

Fotnoter

I M slutar kap. 25 här med föregående sats som v. 19.
”son”, Vg; MSamLXXSy: ”söner”.
”Då öppnade jorden sitt gap, och jorden uppslukade dem vid menighetens död, när elden förtärde Kora och 250 man”, Sam.
El.: ”en signal”, ”ett tecken”.
”Jemuel” i 1Mo 46:10; 2Mo 6:15.
”Sohar” i 1Mo 46:10; 2Mo 6:15.
”Sifjon” i 1Mo 46:16.
”Esbon” i 1Mo 46:16.
”Arodi” i 1Mo 46:16.
”Jov” i 1Mo 46:13.
”Ehi” i 1Mo 46:21.
”Muppim” i 1Mo 46:21; ”Suppim” i 1Kr 7:12.
”Huppim” i 1Mo 46:21.
”Av Ard”, i överensstämmelse med SamLXXVg.
”Husim” i 1Mo 46:23.
”leviternas”, Sy; MVg: ”Levis”; LXX: ”Levis söners”.
”Levis dotter, som födde dessa åt Levi”, LXX; SyVg: ”Levis dotter, som föddes åt honom”.