Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

4 Moseboken 24:1–25

24  När Bịleam såg att det var gott i Jehovas ögon att välsigna Israel, gick han inte som de andra gångerna+ i väg för att söka olycksbringande omen,*+ utan han vände sitt ansikte mot vildmarken.  När Bịleam lyfte upp sina ögon och såg Israel lägrat i tältboningar efter sina stammar,+ då kom Guds ande över honom.+  Så framförde han sitt ordspråksmässiga budskap+ och sade: ”Bịleams, Beors sons, uttalande, uttalandet av den kraftfulle mannen* med det öppna ögat,*+   uttalandet av honom som hör det Gud* säger,+ som fick se en syn av den Allsmäktige,+ medan han föll ner med avtäckta ögon:+   Vackra är dina tält, Jakob, dina tältboningar, Israel!+   Som regnflodsdalar sträcker de sig vida,+ som trädgårdar* vid floden.+ Som ạloeplantor* planterade av Jehova, som cedrar vid vatten.+   Vatten rinner ständigt från hans två läderämbar, hans avkomma är vid många vatten.+ Hans kung+ skall vara högre än Agag,*+ hans kungarike skall upphöjas.+   Gud för honom ut ur Egypten; hans snabba lopp är som vildoxens.*+ Han skall förtära nationerna, sina förtryckare,+ deras ben skall han gnaga av,+ sönderkrossa dem med sina pilar.*+   Han böjde sig ner, han lade sig ner som lejonet,* och eftersom han är som ett lejon,* vem törs väcka honom?+ De som välsignar dig är välsignade,+ och de som förbannar dig är förbannade.”+ 10  Då flammade Balaks vrede upp mot Bịleam, och han slog ihop händerna,+ och Balak sade till Bịleam: ”Jag kallade på dig för att du skulle uttala en förbannelse+ över mina fiender, men se, du har nu välsignat dem i övermått tre gånger. 11  Och nu, ge dig i väg till din ort. Jag sade till mig själv att jag helt visst skulle visa dig ära,+ men se, Jehova har undanhållit dig ära.” 12  Bịleam sade då till Balak: ”Sade jag inte också till de budbärare du sände till mig: 13  ’Även om Balak ger mig sitt hus fullt med silver och guld, kan jag inte överträda Jehovas befallning och göra något av mitt eget hjärta, vare sig gott eller ont. Det Jehova talar, det kommer jag att tala’?+ 14  Och nu går jag bort till mitt folk. Kom, låt mig underrätta dig+ om vad detta folk kommer att göra med ditt folk vid dagarnas slut.”+ 15  Så framförde han sitt ordspråksmässiga budskap+ och sade: ”Bịleams, Beors sons, uttalande, uttalandet av den kraftfulle mannen* med det öppna ögat,*+ 16  uttalandet av honom som hör det Gud* säger+ och som har kunskap från den Högste – en syn av den Allsmäktige fick han se,+ medan han föll ner med avtäckta ögon:+ 17  Jag ser honom,+ men inte nu, jag skådar honom, men inte nära. En stjärna*+ träder fram* ur Jakob, en spira* höjer sig ur Israel.+ Han skall spräcka Moabs tinningar+ och huvudskålen på alla krigstumultets söner.* 18  Edom skall bli en besittning,+ ja, Seir+ skall bli sina fienders besittning,+ medan Israel visar sitt mod. 19  En från Jakob skall dra kuvande fram,*+ han skall tillintetgöra varje överlevande från staden.”+ 20  När han såg Ạmalek, fortsatte han att framföra sitt ordspråksmässiga budskap och sade:+ ”Ạmalek var den förste* bland nationerna,+ men slutet för honom blir undergång.”*+ 21  När han såg keniterna,+ fortsatte han att framföra sitt ordspråksmässiga budskap och sade: ”Varaktig är din boning, lagd på branta klippan är din boplats.* 22  Men det skall komma en som bränner ner Kajin.*+ Hur länge dröjer det innan Assyrien för bort dig i fångenskap?”+ 23  Och han fortsatte att framföra sitt ordspråksmässiga budskap och sade: ”Ve! Vem överlever när Gud* låter det ske?+ 24  Det skall komma skepp från Kittims+ kust, de skall kuva Assyrien,+ de skall kuva Eber.* Men också han skall till slut förgås.” 25  Därefter bröt Bịleam upp och gick i väg och återvände till sin ort.+ Och även Balak gick sin väg.

Fotnoter

El.: ”trollformler”, ”illavarslande tecken”, dvs. mot Israel.
”den kraftfulle (fysiskt starke, vapenföre) mannen”. Hebr.: haggẹver; grek.: ho ạnthrōpos; lat.: họmo.
”det öppna ögat”. El.: ”det obevekliga (outtröttliga) ögat”. Se VT, bd III, 1953, sid. 78, 79. Också i v. 15.
”Gud”. Hebr.: ’El; LXXBagster: ”den Mäktige (Starke)”; lat.: Dẹi.
”paradis”, LXX(grek.: parạdeisoi)Sy.
”aloeplantor”, M. Möjligen: ”kraftiga (väldiga) träd”. LXXSyVg: ”tält”.
”Agag”, MSyVg; SamLXX: ”Gog”.
El.: ”buffelns”. LXX: ”enhörningens”; Vg: ”noshörningens”.
”pilar”, MVg; LXX: ”kastvapen (kastspjut)”.
Det afrikanska lejonet. Se not till 23:24, ”som lejonet”.
Det asiatiska lejonet. Se not till 23:24, ”som ett lejon”.
Se not till v. 3, ”den kraftfulle mannen”.
Se not till v. 3, ”det öppna ögat”.
”Gud”. Hebr.: ’El; grek.: theou; lat.: Dẹi.
”stjärna”, MSamLXXSyVg; TJ: ”kung”.
El.: ”skrider fram”, MSam; LXXSyVg: ”går upp”.
El.: ”käpp”, ”stav”, MVg; TJ: ”Messias”; LXX: ”en människa (man)”; Sy: ”ett överhuvud”, ”en ledare”.
”krigstumultets söner”, i överensstämmelse med Jer 48:45; MSamLXXSyVg: ”Sets söner”.
Möjligen: ”Och Jakob skall kuva (härska över) sina fiender”. Vg: ”Från Jakob skall det vara en som skall härska”.
El.: ”den främste”, ”början”.
Möjligen: ”men hans slut blir att gå under för evigt”.
El.: ”ditt näste”.
Dvs. keniternas stam.
”Gud”. Hebr.: ’El; grek.: ho theọs; lat.: Dẹus.
”Eber”, MSam; LXXSyVg: ”hebréerna”. ”Eber” kan syfta på landet el. folket på andra sidan, dvs. på andra sidan Eufrat.