Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

4 Moseboken 2:1–34

 Jehova talade nu till Mose och Aron och sade:  ”Israels söner skall slå läger, var och en i sin avdelning bestående av tre stammar,+ vid tecknen* för sitt fädernehus. De skall slå läger runt omkring mötestältet, så att de har det framför sig.  Och på östra sidan, mot soluppgången, skall Judas lägeravdelning* slå läger, ordnad i häravdelningar, och hövdingen för Judas söner är Nahson,+ Amminạdabs son.  Och hans här och de mönstrade av dem utgör 74 600 man.+  Och bredvid honom skall Isạskars stam+ slå läger, och hövdingen för Isạskars söner är Nẹtanel,+ Suars son.  Och hans här och hans mönstrade utgör 54 400 man.+  Och dessutom Sẹbulons stam; och hövdingen för Sẹbulons söner är Ẹliab,+ Helons son.  Och hans här och hans mönstrade utgör 57 400 man.+  De mönstrade av Judas läger utgör tillsammans 186 400 man, ordnade i häravdelningar. De skall bryta upp först.+ 10  Rubens+ lägeravdelning* skall vara på södra sidan, ordnad i häravdelningar, och hövdingen för Rubens söner är Ẹlisur,+ Sẹdeurs son. 11  Och hans här och hans mönstrade utgör 46 500 man.+ 12  Och bredvid honom skall Simeons stam slå läger, och hövdingen för Simeons söner är Selụmiel,+ Surisạddajs son. 13  Och hans här och de mönstrade av dem utgör 59 300 man.+ 14  Och dessutom Gads stam; och hövdingen för Gads söner är Ẹljasaf,+ Rẹguels* son. 15  Och hans här och de mönstrade av dem utgör 45 650 man.+ 16  De mönstrade av Rubens läger utgör tillsammans 151 450 man, ordnade i häravdelningar, och de skall bryta upp som nummer två.+ 17  När mötestältet+ bryter upp, skall leviternas+ läger vara i mitten av lägren. Alldeles som de slår läger, så skall de bryta upp,+ var och en på sin plats, enligt sina avdelningar. 18  Efraims+ lägeravdelning* skall vara på västra sidan, ordnad i häravdelningar, och hövdingen för Efraims söner är Elisạma,+ Ạmmihuds son. 19  Och hans här och de mönstrade av dem utgör 40 500 man.+ 20  Och bredvid honom skall Manasses stam vara,+ och hövdingen för Manasses söner är Gamạliel,+ Pẹdasurs son. 21  Och hans här och de mönstrade av dem utgör 32 200 man.+ 22  Och dessutom Benjamins+ stam; och hövdingen för Benjamins söner är Ạbidan,+ Gideọnis son. 23  Och hans här och de mönstrade av dem utgör 35 400 man.+ 24  De mönstrade av Efraims läger utgör tillsammans 108 100 man, ordnade i häravdelningar, och de skall bryta upp som nummer tre.+ 25  Dans lägeravdelning* skall vara på norra sidan, ordnad i häravdelningar, och hövdingen för Dans söner är Ahiẹser,+ Ammisạddajs son. 26  Och hans här och de mönstrade av dem utgör 62 700 man.+ 27  Och bredvid honom skall Asers stam slå läger, och hövdingen för Asers söner är Pạgiel,+ Okrans son. 28  Och hans här och de mönstrade av dem utgör 41 500 man.+ 29  Och dessutom Nạftalis+ stam; och hövdingen för Nạftalis söner är Ahịra,+ Enans son. 30  Och hans här och de mönstrade av dem utgör 53 400 man.+ 31  De mönstrade av Dans läger utgör tillsammans 157 600 man. De skall bryta upp sist+ – enligt deras avdelningar.”* 32  Dessa var de mönstrade av Israels söner enligt deras fädernehus. De mönstrade i lägren, ordnade i häravdelningar, utgjorde tillsammans 603 550 man.+ 33  Men leviterna blev inte mönstrade+ tillsammans med Israels söner, ty så hade Jehova befallt Mose. 34  Och Israels söner gjorde i enlighet med allt som Jehova hade befallt Mose.+ Så slog de läger i sina avdelningar,*+ och så bröt de upp,+ var och en efter sin släkt, efter sitt fädernehus.

Fotnoter

”vid tecknen”. Hebr.: ve’othọth, utan bestämd artikel.
”lägeravdelning”. Hebr.: deghẹl machanẹh. En avdelning bestod av tre stammar.
Se not till 4Mo 2:3.
”Reguels”, MLXXSy; SamVg och 109 hebr. hss: ”Deguels”. Se not till 1:14.
Se not till 2:3.
Se not till 2:3.
Dvs. de avdelningar bestående av tre stammar som hela Israel var indelat i. Se v. 17.
Varje avdelning bestod av tre stammar.