Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

4 Moseboken 18:1–32

18  Då sade Jehova till Aron: ”Du och dina söner och din fars hus med dig skall få svara för varje missgärning mot helgedomen,+ och du och dina söner med dig skall få svara för varje missgärning mot ert prästämbete.+  Men också dina bröder av Levis stam, din fars klan, skall du låta träda fram tillsammans med dig, så att de kan ansluta sig till dig och utföra tjänst åt dig,+ både åt dig och dina söner med dig, framför Vittnesbördets tält.+  Och de skall fullgöra sina plikter mot dig och sina plikter mot hela tältet.+ Men de får inte komma nära den heliga platsens redskap eller altaret, ty då kommer både de och ni att dö.+  Och de skall ansluta sig till dig och fullgöra sina plikter vid mötestältet med avseende på hela tjänsten vid tältet, men ingen främmande får komma nära er.+  Och ni skall fullgöra era plikter vid den heliga platsen+ och era plikter vid altaret,+ för att harm+ inte mer skall komma över Israels söner.  Och jag, se, jag har tagit ut era bröder, leviterna, från Israels söner+ som en gåva åt er,+ som sådana som har blivit givna åt Jehova för att utföra tjänsten vid mötestältet.+  Men du och dina söner med dig skall värna om ert prästämbete med avseende på allt som gäller altaret och med avseende på det som är innanför förhänget,+ och ni skall göra tjänst.+ Jag ger er prästämbetet som en gåva i form av tjänst, och varje främmande som närmar sig det skall dödas.”+  Och Jehova sade vidare till Aron: ”Och jag, se, jag har överlåtit åt dig att ta hand om de bidrag som lämnas till mig.+ Av Israels söners alla heliga gåvor har jag gett dem åt dig och åt dina söner som en andel, som en bestämd tilldelning till oöverskådlig tid.+  Detta skall tillhöra dig av det högheliga, av eldsoffret: varje offergåva från dem samt varje sädesoffer+ och varje syndoffer+ och varje skuldoffer+ från dem, som de ger tillbaka till mig. Det är högheligt för dig och för dina söner. 10  På en höghelig plats skall du äta det.+ Var och en av manligt kön får äta det.+ Det skall vara heligt för dig.+ 11  Detta skall också tillhöra dig: det bidrag+ som tas från deras gåva i samband med Israels söners alla viftoffer.+ Jag har gett dem åt dig och dina söner och dina döttrar med dig,+ som en bestämd tilldelning till oöverskådlig tid. Var och en i ditt hus som är ren får äta det.+ 12  Allt det bästa* av oljan och allt det bästa av det nya vinet och brödsäden, det första av deras skörd,+ som de ger åt Jehova, har jag gett åt dig.+ 13  Den första mogna grödan av allt som växer i deras land, det som de bär fram till Jehova, skall tillhöra dig.+ Var och en i ditt hus som är ren får äta det. 14  Allt i Israel som är vigt åt heligt bruk* skall tillhöra dig.+ 15  Allt som öppnar moderlivet,+ av allt slags kött, som de bär fram till Jehova, bland människor och djur, skall tillhöra dig. Men du skall ovillkorligen friköpa det förstfödda av människorna,+ och det förstfödda av de orena djuren skall du friköpa.+ 16  Från och med en månads ålder skall det friköpas av dig med ett pris för friköpandet som motsvarar det fastställda värdet, fem siklar silver efter den heliga platsens sikel.+ Den är 20 gera.+ 17  Men den förstfödda tjuren eller det förstfödda bagglammet eller den förstfödda geten skall du inte friköpa.+ De är heliga. Deras blod+ skall du stänka på altaret, och deras fett skall du bränna som ett eldsoffer till en rogivande lukt för Jehova.+ 18  Men deras kött skall tillhöra dig. Liksom viftoffersbringan och det högra lårstycket skall det tillhöra dig.+ 19  Alla heliga bidrag+ som Israels söner lämnar till Jehova har jag gett åt dig och dina söner och dina döttrar med dig som en bestämd tilldelning till oöverskådlig tid.+ Det är ett saltförbund till oöverskådlig tid inför Jehova, för dig och din avkomma med dig.”+ 20  Och Jehova sade vidare till Aron: ”I deras land skall du inte få någon arvedel, och ingen andel skall tillfalla dig bland dem.+ Jag är din andel och din arvedel bland Israels söner.+ 21  Och åt Levis söner, se, åt dem har jag gett allt tionde+ i Israel till arvedel i gengäld för den tjänst de utför, tjänsten vid mötestältet. 22  Och Israels söner får inte mer komma nära mötestältet och så dra synd över sig, så att de dör.+ 23  Men leviterna skall utföra tjänsten vid mötestältet, och det är de som skall svara för deras* missgärning.+ Det är en stadga till oöverskådlig tid i generation efter generation att de bland Israels söner inte skall komma i besittning av någon arvedel.+ 24  Ty det tionde som Israels söner lämnar till Jehova som ett bidrag har jag gett åt leviterna till arvedel. Därför har jag sagt till dem: ’Bland Israels söner skall de inte komma i besittning av någon arvedel.’”+ 25  Sedan talade Jehova till Mose och sade: 26  ”Och du skall tala till leviterna och säga till dem: ’När ni av Israels söner tar emot det tionde som jag har gett er från dem till er arvedel,+ skall ni av det ge ett bidrag åt Jehova, en tiondel av tiondet.+ 27  Och det skall för er räknas som ert bidrag, liksom brödsäden från tröskplatsen+ och liksom den fulla avkastningen från vin- och oljepressen. 28  På detta sätt ger också ni ett bidrag åt Jehova av alla tionden som ni tar emot av Israels söner, och därav skall ni ge bidraget som tillhör Jehova till prästen Aron. 29  Av alla gåvorna till er skall ni ge varje slags bidrag åt Jehova, av det allra bästa därav,+ som något heligt därav.’ 30  Och du skall säga till dem: ’När ni ger det bästa+ av era tionden, då skall det för leviterna räknas som avkastningen från tröskplatsen och som avkastningen från vin- och oljepressen. 31  Och ni får äta det på vilken plats som helst, ni och ert hushåll, ty det är er lön i gengäld för er tjänst vid mötestältet.+ 32  Och genom att ni ger det bästa av era tionden drar ni inte synd över er genom dem, och ni vanhelgar inte Israels söners heliga gåvor, så att ni måste dö.’”+

Fotnoter

Ordagr.: ”Allt det feta”.
Dvs. allt som helgats åt Gud genom att beläggas med bann.
El.: ”sin”.