Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

4 Moseboken 15:1–41

15  Och Jehova talade ytterligare till Mose och sade:  ”Tala till Israels söner och säg till dem: ’När ni kommer in i det land som jag ger er och som ni skall bo i,+  och ni vill frambära ett eldsoffer åt Jehova,+ ett brännoffer+ eller ett slaktoffer för att fullgöra ett särskilt löfte eller som en frivillig gåva*+ eller under era högtider,*+ för att bereda en rogivande lukt för Jehova,+ av nötboskapen eller av småboskapen,  då skall den som frambär sin offergåva åt Jehova också frambära ett sädesoffer av fint mjöl,+ en tiondels efa,* blandat med en fjärdedels hin olja.  Och du skall frambära vin som dryckesoffer,+ en fjärdedels hin, tillsammans med brännoffret eller slaktoffret, för varje bagglamm.  Och till en bagge skall du frambära ett sädesoffer av två tiondels efa fint mjöl blandat med en tredjedels hin olja.  Och du skall bära fram vin som dryckesoffer, en tredjedels hin, till en rogivande lukt för Jehova.  Men om du frambär ett handjur av nötboskapen* som brännoffer+ eller slaktoffer för att fullgöra ett särskilt löfte+ eller som gemenskapsoffer åt Jehova,+  skall du tillsammans med handjuret av nötboskapen också frambära ett sädesoffer+ av tre tiondels efa fint mjöl blandat med en halv hin olja. 10  Och du skall bära fram vin som dryckesoffer,+ en halv hin, som ett eldsoffer till en rogivande lukt för Jehova. 11  Så skall man göra för varje tjur och för varje bagge och för varje enskilt djur bland bagglammen eller getterna. 12  Oavsett hur många djur ni frambär, skall ni göra så för vart och ett efter deras antal. 13  Varje infödd skall frambära dessa på det sättet, när han frambär ett eldsoffer till en rogivande lukt för Jehova.+ 14  Och om det är en bofast främling som bor som främling hos er eller någon som har varit bland er i flera generationer, och han vill frambära ett eldsoffer till en rogivande lukt för Jehova, så skall han göra på samma sätt som ni gör.+ 15  En och samma stadga skall gälla för er som tillhör församlingen och för den bofaste främlingen som bor som främling hos er.+ Det skall vara en stadga till oöverskådlig tid för er från generation till generation. Den bofaste främlingen skall vara likställd med er* inför Jehova.+ 16  Samma lag och samma rätt skall gälla för er och för den bofaste främlingen som bor som främling hos er.’”+ 17  Och Jehova talade vidare till Mose och sade: 18  ”Tala till Israels söner och säg till dem: ’När ni kommer in i det land som jag för er till,+ 19  då skall ni, när ni äter av landets bröd,+ ge ett bidrag åt Jehova. 20  Ni skall ge ett bidrag av förstlingen+ av ert grovmalda mjöl som ringformade kakor. Likt bidraget från tröskplatsen, så skall ni lämna det som bidrag. 21  Något av förstlingen av ert grovmalda mjöl skall ni ge som ett bidrag åt Jehova i generation efter generation. 22  Om ni begår en ouppsåtlig försyndelse och inte följer alla dessa bud+ som Jehova har kungjort för Mose, 23  allt som Jehova har befallt er genom Mose från den dag då Jehova gav befallningen och allt framgent, generation efter generation, 24  så skall hela menigheten, om det är en ouppsåtlig försyndelse som har begåtts, långt borta från menighetens ögon, frambära en ungtjur som brännoffer till en rogivande lukt för Jehova, med tillhörande sädesoffer och dryckesoffer enligt det regelrätta tillvägagångssättet,+ och en killing av getterna som syndoffer.+ 25  Och prästen skall bringa försoning+ för Israels söners hela menighet, och det skall förlåtas dem, ty det var en ouppsåtlig försyndelse,+ och de har som sin offergåva fört fram ett eldsoffer åt Jehova och sitt syndoffer inför Jehova för sin ouppsåtliga försyndelse. 26  Och det skall förlåtas+ Israels söners hela menighet och den bofaste främlingen som bor som främling ibland dem, eftersom det var en ouppsåtlig försyndelse för hela folkets del. 27  Och om en själ syndar ouppsåtligt,+ då skall han föra fram en årsgammal get som syndoffer.+ 28  Och prästen skall bringa försoning för den själ som har felat genom att ouppsåtligt begå en synd inför Jehova, och så skall han få försoning och förlåtelse för den.+ 29  För den infödde bland Israels söner och för den bofaste främlingen som bor som främling ibland dem skall en och samma lag gälla när någon gör något ouppsåtligt.+ 30  Men den själ som gör något avsiktligt,*+ vare sig han är en infödd eller en bofast främling – han skymfar Jehova+ – den själen skall utrotas ur* sitt folk.+ 31  Eftersom det är Jehovas ord som han har föraktat+ och hans bud som han har brutit,+ skall den själen ovillkorligen utrotas.+ Hans egen missgärning vilar på honom.’”+ 32  Medan Israels söner var i vildmarken, ertappade de en gång en man med att samla ved på sabbatsdagen.+ 33  De som ertappade honom med att samla ved förde honom fram till Mose och Aron och hela menigheten. 34  Och de satte honom i förvar,+ eftersom det inte tydligt hade förklarats vad som skulle göras med honom. 35  Då sade Jehova till Mose: ”Mannen skall ovillkorligen dödas+ genom att hela menigheten stenar* honom utanför lägret.”+ 36  Hela menigheten förde då ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, så som Jehova hade befallt Mose. 37  Och Jehova sade vidare till Mose: 38  ”Tala till Israels söner och säg till dem att de, generation efter generation, skall göra sig fransar på fållarna till sina kläder och sätta ett blått snöre ovanför fransen på fållen:+ 39  ’Och ni skall ha en sådan frans, för att ni skall se den och komma ihåg alla Jehovas bud+ och handla efter dem, och ni skall inte irra omkring och följa era hjärtan och ögon,+ som förleder er till otukt.*+ 40  Avsikten är att ni skall komma ihåg alla mina bud och följa dem och visa er vara heliga för er Gud.+ 41  Jag är Jehova, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land för att visa mig vara er Gud.+ Jag är Jehova, er Gud.’”+

Fotnoter

Ordagr.: ”av fri vilja”.
Se not till 3Mo 23:2, ”högtider”.
”en tiondels efa”, LXXVg; MSamSy: ”en tiondel”. Se Tillägg 8A.
Ordagr.: ”en son av nötboskapen”.
Ordagr.: ”Som ni, som den bofaste främlingen, skall han visa sig vara”, dvs. ”Som ni, så skall den bofaste utlänningen vara”.
”avsiktligt”. Ordagr.: ”med upplyft hand”, dvs. i öppet trots, uppsåtligt, med berått mod.
Ordagr.: ”avskäras från”.
El.: ”kastar stenar på”. I hebr. är verbformen en infinitivus absolutus, som inte innehåller något tidsmoment.
El.: ”som ni följer när ni bedriver otukt”. Hebr.: ’asher-’attẹm zonịm (av zanạh, ”bedriva otukt”) ’acharēhẹm; i Vg återges uttrycket ”ni begår otukt”: fornicạntes.