Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

4 Moseboken 1:1–54

 Och Jehova fortsatte att tala till Mose i Sinais vildmark,*+ i mötestältet,+ på första dagen i andra månaden av det andra året sedan de hade kommit ut ur Egyptens land,+ och han sade:  ”Räkna+ Israels söners hela menighet enligt deras släkter, enligt deras fädernehus, efter antalet namn, alla av manligt kön, huvud för huvud,*  från tjugo års ålder och uppåt,+ alla som blir uttagna till hären i Israel.+ Ni skall mönstra dem enligt deras häravdelningar, du och Aron.  Och några män skall vara tillsammans med er, en man för varje stam, var och en överhuvud för sitt fädernehus.+  Och detta är namnen på de män som skall bistå er: Av Ruben:+ Ẹlisur,+ Sẹdeurs son;  av Simeon:+ Selụmiel,+ Surisạddajs son;  av Juda:+ Nahson,+ Amminạdabs son;  av Isạskar:+ Nẹtanel,+ Suars son;  av Sẹbulon:+ Ẹliab,+ Helons son; 10  av Josefs+ söner: av Efraim:+ Elisạma, Ạmmihuds son; av Manasse:+ Gamạliel, Pẹdasurs son; 11  av Benjamin:+ Ạbidan,+ Gideọnis son; 12  av Dan:+ Ahiẹser,+ Ammisạddajs son; 13  av Aser:+ Pạgiel,+ Okrans son; 14  av Gad:+ Ẹljasaf,+ Dẹguels*+ son; 15  av Nạftali:+ Ahịra,+ Enans son. 16  Dessa är de som är inkallade från menigheten, hövdingar*+ för sina fädernestammar. De är överhuvudena för Israels tusenden.”*+ 17  Så tog Mose och Aron dessa män som hade blivit namngivna.* 18  Och de samlade hela menigheten på första dagen i andra månaden, för att de skulle få sin härstamning+ registrerad efter deras släkter i deras fädernehus, efter antalet namn, från tjugo års ålder och uppåt,+ huvud för huvud, 19  så som Jehova hade befallt Mose. Så mönstrade+ han dem i Sinais vildmark. 20  Och Rubens, Israels förstföddes,+ söner, med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus efter antalet namn, huvud för huvud, alla av manligt kön från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären, 21  de mönstrade av Rubens stam, utgjorde 46 500.+ 22  Av Simeons+ söner, med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus: de mönstrade av hans stam efter antalet namn, huvud för huvud, alla av manligt kön från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären, 23  de mönstrade av Simeons stam, utgjorde 59 300.+ 24  Av Gads+ söner, med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus efter antalet namn, från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären: 25  de mönstrade av Gads stam+ utgjorde 45 650.+ 26  Av Judas+ söner, med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus efter antalet namn, från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären: 27  de mönstrade av Judas stam utgjorde 74 600.+ 28  Av Isạskars+ söner, med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus efter antalet namn, från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären: 29  de mönstrade av Isạskars stam utgjorde 54 400.+ 30  Av Sẹbulons+ söner, med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus efter antalet namn, från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären: 31  de mönstrade av Sẹbulons stam utgjorde 57 400.+ 32  Av Josefs söner: av Efraims+ söner, med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus efter antalet namn, från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären: 33  de mönstrade av Efraims stam+ utgjorde 40 500.+ 34  Av Manasses+ söner, med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus efter antalet namn, från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären: 35  de mönstrade av Manasses stam utgjorde 32 200.+ 36  Av Benjamins+ söner, med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus efter antalet namn, från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären: 37  de mönstrade av Benjamins stam utgjorde 35 400.+ 38  Av Dans+ söner, med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus efter antalet namn, från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären: 39  de mönstrade av Dans stam utgjorde 62 700.+ 40  Av Asers+ söner, med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus efter antalet namn, från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären: 41  de mönstrade av Asers stam utgjorde 41 500.+ 42  Av Nạftalis+ söner,* med deras härstamning angiven enligt deras släkter i deras fädernehus efter antalet namn, från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären: 43  de mönstrade av Nạftalis stam utgjorde 53 400.+ 44  Dessa var de som blev mönstrade, de som Mose mönstrade tillsammans med Aron och Israels hövdingar, tolv män. De representerade var och en sitt fädernehus. 45  Och de mönstrade av Israels söner enligt deras fädernehus, från tjugo års ålder och uppåt, alla som blev uttagna till hären i Israel, utgjorde, 46  ja, de mönstrade utgjorde tillsammans 603 550.+ 47  Men leviterna,+ enligt sin fädernestam, blev inte mönstrade tillsammans med dem.+ 48  Ty Jehova talade till Mose och sade: 49  ”Endast Levis stam skall du inte mönstra, och du skall inte räkna dem tillsammans med Israels söner.+ 50  Och du skall sätta leviterna till att ha uppsikt över Vittnesbördets+ tältboning och över alla dess redskap och över allt som hör till den.*+ Det är de som skall bära tältboningen och alla dess redskap,+ och det är de som skall utföra tjänst+ vid den, och de skall slå läger runt omkring tältboningen.+ 51  Och när man bryter upp med tältboningen, skall leviterna ta ner den,+ och när man slår läger med tältboningen, skall leviterna sätta upp den, och varje främmande* som närmar sig den skall dödas.+ 52  Och Israels söner skall slå läger, var och en i sitt läger* och var och en i sin avdelning bestående av tre stammar,*+ häravdelning för häravdelning. 53  Men leviterna skall slå läger runt omkring Vittnesbördets tältboning, så att inte harm+ stiger upp mot Israels söners menighet. Och leviterna skall sköta uppgifterna vid Vittnesbördets tältboning.”+ 54  Och Israels söner gjorde i enlighet med allt som Jehova hade befallt Mose. De gjorde just så.+

Fotnoter

”i ... vildmark (ödemark, öken)”. Hebr.: bemidhbạr, det uttryck som i hebr. har fått ge namn åt Fjärde Moseboken. Bokens namn i LXX(grek.: Arithmoi) och i Vg(lat.: Nụmeri) betyder ”tal [plur.]”, ”antalsuppgifter”, ”uppräkningar”.
Ordagr.: ”efter deras huvudskallar”.
”Deguels”, MSamVg; LXXSy: ”Reguels”.
”hövdingar”. Hebr.: nesi’ẹ̄.
El.: ”ätter”.
El.: ”utpekade med namn”.
”Av Naftalis söner”, SamLXXVg och 10 hebr. hss; M: ”Naftalis söner”.
”som hör till den”, MSam; LXXSy: ”som är i den”.
El.: ”varje obehörig”, dvs. icke-levit.
”sitt läger”. Hebr.: machanẹhu; grek.: tēi heautou tạxei, ”sin egen ordning (uppställning)”; lat.: tụrmas, ”[sina] trupper”. Dessa uttryck antyder att det var fråga om ett välordnat el. organiserat folk. Se not till 1Kor 14:40.
”sin avdelning bestående av tre stammar”. Hebr.: dighlọ̄ (av dẹghel, ”baner”, ”avdelning”).