Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Timoteus 4:1–22

 Jag uppfordrar dig högtidligt inför Gud och Kristus Jesus,* som skall döma+ levande och döda,+ och vid hans tydliga framträdande+ och hans kungarike:+  predika ordet,+ håll enträget på med det i gynnsam tid,+ i ogynnsam tid,+ tillrättavisa,+ förebrå,* förmana, med allt tålamod+ och all undervisningskonst.  Ty det skall komma en tidsperiod, då de inte skall fördra den sunda läran,+ utan i enlighet med sina egna begär skall de samla åt sig en hop lärare för att få sina öron kittlade;+  och de skall vända sina öron bort från sanningen och vända sig till osanna historier.*+  Men du, bevara din besinning+ i allting, lid ont,+ utför en evangelieförkunnares* verk,+ fullgör helt* din tjänst.+  Jag håller nämligen redan på att utgjutas likt ett dryckesoffer,+ och den bestämda tiden för mitt uppbrott*+ är nära förestående.  Jag har kämpat den goda kampen,*+ jag har fullföljt loppet,+ jag har bevarat tron.*+  Från denna stund är rättfärdighetens segerkrans lagd i förvar åt mig,+ den som Herren, den rättfärdige domaren,+ skall ge mig som belöning+ på den dagen,+ men inte bara åt mig, utan också åt alla som har älskat hans tydliga framträdande.  Gör ditt yttersta för att snart komma till mig.+ 10  Demas+ har nämligen övergett mig, eftersom han har fattat kärlek till den nuvarande tingens ordning,*+ och han har begett sig till Thessalonịke; Crescens till Galatien,+ Titus till Dalmatien. 11  Bara Lukas är hos mig. Ta med dig Markus hit, ty han är till nytta+ för mig när det gäller att utföra tjänst. 12  Men jag har sänt i väg Tykikos+ till Ẹfesos. 13  När du kommer, ha då med dig den mantel som jag lämnade kvar i Troas+ hos Karpus och skriftrullarna,* särskilt dem av pergament. 14  Kopparsmeden Alexander+ har gjort mig mycket ont – Jehova* skall vedergälla honom efter hans gärningar+ 15  och var också du på din vakt mot honom, för han har gjort häftigt motstånd mot våra ord. 16  Vid mitt första försvar kom ingen mig till hjälp, utan alla övergav mig+ – må det inte tillräknas dem+ 17  men Herren bistod mig+ och ingav mig kraft+ för att förkunnelsen helt skulle fullgöras genom mig och alla nationerna skulle få höra den;+ och jag blev befriad ur lejonets gap.+ 18  Herren skall befria mig från varje ont verk+ och skall rädda mig till sitt himmelska kungarike.+ Honom tillhör härligheten i evigheters evighet. Amen. 19  Framför mina hälsningar till Prisca*+ och Ạquila och Onesịforos hushåll.+ 20  Erạstos+ stannade kvar i Korinth,+ men Trọfimos,+ som var sjuk, lämnade jag i Milẹtos.+ 21  Gör ditt yttersta för att komma hit före vintern. Euboulos sänder dig sina hälsningar, och så gör Pudens och Linos och Claudia och alla* bröderna. 22  Herren vare med den ande du lägger i dagen.+ Hans oförtjänta omtanke vare med er.

Fotnoter

Se Tillägg 6E.
El.: ”tala strängt”, ”klandra”.
”osanna historier”. Ordagr.: ”myter”. Grek.: mỵthous; lat.: fạbulas, ”fabler”.
El.: ”en missionärs”. Grek.: euaggelistou; lat.: evangelịstae.
Ordagr.: ”bär fullständigt”.
El.: ”min frigörelse”. Se Tillägg 5D.
El.: ”den rätta (förträffliga) tävlingskampen”.
El.: ”troheten”.
”tingens ordning”. El.: ”tidsåldern”. Grek.: aiọ̄na; lat.: saeculum; J17,18,22(hebr.): ha‛ōlạm hazzẹh, ”denna tidsåldern (tingens ordning)”.
Ordagr.: ”de små böckerna”. Grek.: ta biblịa; lat.: lịbros, ”böckerna”.
Se Tillägg 1D.
El.: ”Priscilla”.
”alla”, AVgSyp; saknas i א*.