2 Timoteus 1:1–18

 Paulus, en Kristi Jesu apostel genom Guds vilja+ enligt löftet om det liv+ som är i gemenskap med Kristus Jesus,+  till Timoteus, ett älskat barn:+ Oförtjänt omtanke, barmhärtighet, frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre.+  Jag är tacksam mot Gud, som jag ägnar helig tjänst,*+ liksom mina förfäder+ gjorde, och det med ett rent samvete,+ över att jag aldrig upphör att komma ihåg dig i mina ödmjuka böner,+ i det att jag natt och dag  längtar efter att få se dig,+ då jag kommer ihåg dina tårar, för att jag må uppfyllas av glädje.  Jag drar mig nämligen till minnes den tro fri från hyckleri+ som finns i dig och som först bodde i din mormor Lọis och din mor Eunịke och som nu, det är jag övertygad om, också finns i dig.  Av just den orsaken påminner jag dig om att låta den Guds gåva+ som genom min handpåläggning+ är i dig flamma upp igen med klar låga.+  Ty Gud har inte gett oss en ande som präglas av feghet,+ utan en som präglas av kraft+ och av kärlek och av sundhet i sinnet.+  Därför skall du inte skämmas för vittnesbördet* om vår Herre,+ inte heller för mig, en fånge för hans skull,*+ utan ta din del i att lida+ ont för de goda nyheterna efter den kraft som Gud ger.+  Han räddade+ oss och kallade oss med en helig kallelse,+ inte på grund av våra gärningar,+ utan på grund av sin egen avsikt och sin oförtjänta omtanke. Denna blev oss given i förbindelse med Kristus Jesus för långliga* tider sedan;+ 10  men nu har den gjorts uppenbar genom det tydliga framträdandet av vår Räddare, Kristus Jesus,+ som har avlägsnat döden*+ men har spritt ljus+ över liv+ och oförgänglighet+ genom de goda nyheterna;+ 11  med avseende på dem har jag blivit satt till förkunnare och apostel och lärare.+ 12  Av just den orsaken får jag också lida+ allt detta, men jag skäms inte.+ Jag känner ju den som jag har kommit till tro på, och jag är viss om* att han är i stånd att bevaka+ det som jag har anförtrott åt honom intill den dagen.+ 13  Bevara mönstret av sunda+ ord som du har hört av mig med den tro och kärlek som är i förbindelse med Kristus Jesus.+ 14  Bevaka genom den heliga anden som bor i oss+ det goda som har anförtrotts dig.+ 15  Du vet detta, att alla i* provinsen Ạsia+ har vänt sig bort från mig.+ Fygelos och Hermọgenes hör till dem. 16  Må Herren* skänka Onesịforos hushåll barmhärtighet,+ eftersom han ofta har gett mig ny styrka,+ och han skämdes inte för mina kedjor.+ 17  Tvärtom, när han var i Rom, sökte han flitigt efter mig och fann mig.+ 18  Må Herren* förunna honom att finna barmhärtighet+ hos Jehova* på den dagen.+ Och alla de tjänster han gjorde i Ẹfesos känner du bäst själv.*

Fotnoter

”jag ägnar helig tjänst”. Grek.: latreuō; J17(hebr.): ’anị ‛ovẹdh, ”jag tjänar (tillber, dyrkar)”. Se not till 2Mo 3:12.
”vittnesbördet”. Grek.: to martỵrion; lat.: testimọnium.
El.: ”mig, hans fånge”.
El.: ”eviga”.
Ordagr.: ”har gjort döden overksam (verkningslös)”.
Ordagr.: ”jag har blivit övertygad om”.
El.: ”från”.
”Herren”, אAVg; J7,8,13,14,16: ”Jehova”.
”Herren”, אAVg; J7,8,13,14,16: ”Jehova”.
Se Tillägg 1D.
El.: ”känner du bättre än jag”.