Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Thessalonikerna 2:1–17

 Men, bröder, när det gäller vår Herre* Jesu Kristi närvaro*+ och hur vi skall församlas till honom,+ ber vi er  att inte fort bringas ur fattningen eller att bli uppskrämda, vare sig genom ett inspirerat uttalande*+ eller genom ett muntligt budskap+ eller genom ett brev+ som påstås komma från oss och som går ut på att Jehovas* dag+ är här.  Låt ingen förleda er på något sätt, ty först måste ju avfallet*+ komma och laglöshetens* människa,+ tillintetgörelsens* son,+ uppenbaras.+  Han står emot+ och upphöjer sig över allt som sägs vara ”gud” eller föremål för dyrkan, så att han sätter sig i Guds* tempel* och offentligt utger sig för att vara en gud.+  Minns ni inte att jag, medan jag ännu var hos er, brukade tala+ till er om dessa ting?  Och så vet ni nu vad det är+ som verkar återhållande,+ så att han uppenbaras först när hans bestämda tid är inne.+  Ja, denna laglöshets hemlighet* är redan verksam,+ men som hemlighet bara tills han som just nu verkar som en återhållande kraft* är röjd ur vägen.+  Då skall sannerligen den laglöse uppenbaras, vilken Herren Jesus* skall undanröja med sin muns anda+ och göra till intet genom sin närvaros+ tydliga framträdande.+  Men den laglöses närvaro* är enligt Satans verksamhet*+ åtföljd av varje kraftgärning och av lögnaktiga tecken och under+ 10  och av varje orättfärdigt bedrägeri*+ för dem som är på väg att förgås,+ därför att de inte tog emot kärleken+ till sanningen, så att de kunde bli räddade.+ 11  Och därför låter Gud en villfarelse nå dem och verka så på dem att de skall komma att tro på lögnen,+ 12  för att de alla skall bli dömda, när de nu inte har trott på sanningen+ utan har funnit behag i* orättfärdigheten.+ 13  Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er, bröder, som är älskade av Jehova,* därför att Gud utvalde er+ från början till räddning genom att helga+ er med ande+ och genom er tro på sanningen.+ 14  Just till detta kallade han er genom de goda nyheter vi förkunnar,+ för att ni skulle vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.+ 15  Så stå då fasta,+ bröder, och behåll ert grepp om de traditioner+ som ni undervisades i, antingen det var genom ett muntligt budskap eller genom ett brev från oss. 16  Och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat+ oss och har gett evig tröst och gott hopp+ genom oförtjänt omtanke, 17  trösta era hjärtan och göra er fasta i varje god gärning och varje gott ord.+

Fotnoter

”vår Herre”, אADVgSyp; B: ”Herren”.
Se Tillägg 5B.
”ett inspirerat (andeingivet) uttalande”. El.: ”en ande”.
Se Tillägg 1D.
”avfallet”. Grek.: hē apostasịa, av verbet afịstēmi, ”stå (ställa sig) på avstånd (borta från)”; substantivet har också innebörden ”det att överge (avlägsna sig)”, ”desertering”, ”uppror”. Se not till Apg 21:21.
”laglöshetens”, אB; ADVgSyp: ”syndens”.
El.: ”fördärvets”, ”undergångens”. Se not till Mt 7:13.
”Guds”. Grek.: tou theou; J17,22(hebr.): ha’Elohịm, ”den sanne Gudens”. Se not till 1Mo 5:22, ”den sanne Guden”.
”tempel”. El.: ”gudomliga boning”. Grek.: naọn; lat.: tẹmplo; J17,18,22(hebr.): behēkhạl, ”i ... palats (tempel)”.
El.: ”mysterium”. Grek.: mystẹ̄rion.
Ordagr.: ”bara tills den som ständigt håller [något] nere just nu”.
”Jesus”, אAD*Vg; saknas i BDc.
”Men den laglöses närvaro”. Ordagr.: ”vilkens närvaro”; med hänsyftning på ”den laglöse” i v. 8. Ang. uttrycket ”närvaro”, se också Tillägg 5B.
”verksamhet”. Grek.: enẹrgeian (bildat av en, ”i”, och ẹrgon, ”verk”, ”gärningar”).
Ordagr.: ”varje orättfärdighets förförelse”.
Ordagr.: ”utan har tänkt gott (tyckt bra) om”.
”Jehova”, J13,16,24; אAB(grek.): Kyrịou; D*Vg: ”Gud”. Se Tillägg 1D.