Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Thessalonikerna 1:1–12

 Paulus och Silvạnus* och Timoteus+ till thessalonịkernas församling i gemenskap med Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus:  Må ni röna oförtjänt omtanke och frid från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.+  Vi är pliktiga att alltid tacka Gud för er,+ bröder, som lämpligt är, eftersom er tro växer till+ i så hög grad och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er.+  Därför är vi själva stolta+ över er bland Guds församlingar för er uthållighet och tro under alla era förföljelser och de vedermödor som ni uthärdar.+  Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom+ och medför att ni räknas värdiga Guds kungarike,+ som ni ju lider för.+  Det är ju rättfärdigt från Guds sida att låta dem som vållar er vedermöda få vedermöda i gengäld,*+  men att låta er som utstår vedermöda få lindring tillsammans med oss vid Herren Jesu uppenbarelse*+ från himlen med sina mäktiga änglar+  i en flammande eld, när han låter hämnd*+ komma över dem som inte känner Gud+ och dem som inte lyder+ de goda nyheterna om vår Herre Jesus.+  Just dessa skall lida rättsligt straff+ i form av evig undergång,+ bort från Herrens ansikte och från hans styrkas härlighet,+ 10  vid den tid då han kommer för att förhärligas i förbindelse med sina heliga+ och för att på den dagen betraktas med förundran i förbindelse med alla dem som har kommit till tro, eftersom vårt vittnesbörd* blev trott bland er. 11  Just i detta syfte ber vi också alltid för er, att vår Gud må räkna er värdiga sin kallelse+ och med kraft fullgöra allt det goda som han finner behag i och er tros gärning; 12  för att vår Herre Jesu namn må förhärligas i er,+ och ni i gemenskap+ med honom, i överensstämmelse med vår Guds och Herren Jesu Kristi* oförtjänta omtanke.+

Fotnoter

El.: ”Silas”.
”låta ... få ... i gengäld”. Grek.: antapodounai (form av antapodịdōmi, ”ge tillbaka i stället för”).
El.: ”avtäckande (avslöjande)”. Grek.: apokalỵpsei.
”hämnd”. Grek.: ekdịkēsin; lat.: vindịctam.
”vittnesbörd”. Grek.: martỵrion; lat.: testimọnium.
Se Tillägg 6E.