Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Samuelsboken 8:1–18

 En tid därefter slog David filistéerna+ och kuvade dem,+ och David tog Meteg-Amma ur filistéernas hand.  Han slog också moabiterna,+ och han mätte dem med ett rep; han lät dem lägga sig ner* på marken och mätte två replängder som han lät döda och en full replängd som han lät leva.+ Moabiterna blev så Davids tjänare+ och måste betala tribut.*+  David slog sedan Hadadẹser,*+ Rehobs son, kungen i Soba,+ när han drog i väg för att återupprätta sitt välde vid floden Eufrat.*+  Och av hans folk tog David till fånga 1 700 ryttare och 20 000 man fotfolk.+ Och David skar av hassenorna+ på alla vagnshästarna,+ men han lät 100 av vagnshästarna* vara.  När araméerna från Damaskus*+ kom för att hjälpa Hadadẹser, kungen i Soba, slog David ihjäl 22 000 man bland araméerna.+  Vidare förlade David garnisoner+ i Aram-Damaskus,* och araméerna blev Davids tjänare och måste betala tribut.+ Och Jehova fortsatte att rädda David vart han än gick.+  Dessutom tog David de runda sköldarna+ av guld som Hadadẹsers tjänare hade burit och förde dem till Jerusalem.  Och från Hadadẹsers städer Beta* och Bẹrotaj tog kung David koppar i mycket stor mängd.+  När Toi,* kungen i Hamat,+ fick höra att David hade slagit Hadadẹsers hela militärstyrka,+ 10  skickade Toi sin son Joram till kung David för att fråga honom om det stod väl till med honom+ och lyckönska* honom därför att han hade stridit mot Hadadẹser och slagit honom (ty Hadadẹser hade länge legat i krig med Toi); och han hade med sig silverföremål och guldföremål och kopparföremål.+ 11  Också dem helgade* kung David åt Jehova, liksom det silver och det guld som han hade helgat från alla de nationer som han hade underkuvat,+ 12  från Aram och från Moab+ och från Ammons söner och från filistéerna+ och från Ạmalek+ och från bytet han hade tagit från Hadadẹser, Rehobs son, kungen i Soba.+ 13  Och David gjorde sig ett namn, när han kom tillbaka efter att ha slagit edoméerna* i Saltdalen+ – 18 000 man.+ 14  Och han höll garnisoner förlagda i Edom.+ I hela Edom förlade han garnisoner, och alla edoméerna blev Davids tjänare.+ Och Jehova fortsatte att rädda David vart han än gick.+ 15  David regerade nu över hela Israel,+ och David sörjde ständigt för lag och rätt+ åt hela sitt folk.+ 16  Och Joab,+ Serụjas son, var satt över hären, och Jehosạfat,+ Ạhiluds son, var upptecknare.* 17  Och Sadok,+ Ạhitubs son, och Ahimẹlek,+ Ẹbjatars son,* var präster, och Serạja var sekreterare. 18  Och Benạja,*+ Jehojạdas son, var satt över* keretéerna+ och peletéerna.+ Och Davids söner var präster.*+

Fotnoter

”han lät ... lägga sig ner”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
El.: ”lämna gåvor”.
”Hadadeser”, AlCaL, många andra hebr. hss och 1Kr 18:10; LXXSyVgc och omkr. 55 hebr. hss: ”Hadareser”.
”Eufrat”. I M står enbart vokaltecknen, men själva namnet finns i MmarginalLXXSyVg och i omkr. 45 hebr. hss. M har alltså ”Eufrat” enl. qerẹ (det lästa), men inte enl. kethịv (det skrivna). Jfr not till Dom 20:13.
Möjligen: ”hästspannen”.
”araméerna från (i) Damaskus”. El.: ”Aram-Damaskus”. Ordet för ”araméer (Aram)” i M har i LXXVg återgetts med ”Syrien” och i Sy med ”Edom”.
El.: ”bland araméerna från (i) Damaskus”.
”Beta”, MVg; Sy: ”Teba”; i 1Kr 18:8: ”Tibhat”. Jfr ”Teba” i 1Mo 22:24.
”Toi”, M; LXXVg: ”Thou”; i 1Kr 18:9, 10: ”Tou”.
Ordagr.: ”välsigna”.
El.: ”förklarade ... heliga”.
”edoméerna”, LXXSy, 6 hebr. hss och 1Kr 18:12; MVg: ”Aram (Syrien)”, ”araméerna”.
El.: ”historieskrivare”, ”kansler”. Ordagr.: ”en som påminner (får [någon] att minnas)”.
”och Ahimelek, Ebjatars son”, MLXXVg; Sy: ”och Ebjatar, Ahimeleks son”.
”Och Benaja”. Hebr.: uVenajạhu.
”var satt över”, TSyVg och 1Kr 18:17; M: ”och” el.: ”var med”; LXX: ”[var] rådgivare, och”.
”präster”, MVg; LXX: ”föreståndare vid hovet”; Sy: ”föreståndare”; i 1Kr 18:17: ”hade ställningen som de främsta vid kungens sida”.