Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Samuelsboken 23:1–39

23  Och detta är Davids sista ord:+ ”Davids, Ịsais sons,+ uttalande, ja, ett uttalande av den kraftfulle mannen* som blev högt upphöjd,+ Jakobs Guds smorde,+ den ljuvlige i Israels sånger.*+   Det var Jehovas ande som talade genom mig,+ och hans ord* var på min tunga.+   Israels Gud sade, till mig talade Israels Klippa:+ ’När den som härskar över människor är rättfärdig,+ när han härskar i fruktan för Gud,+   då är det som morgonens ljus, när solen går upp,+ en morgon utan moln. Av klart ljus, av regn, kommer gräs upp ur jorden.’+   Är då inte mitt hus sådant inför Gud?*+ Ty ett förbund som består till oöverskådlig tid*+ har han upprättat med mig, välordnat i allt och säkert.+ Ty det är all min räddning+ och allt mitt behag – skall han inte just därför låta det växa upp?+   Men oduglingar+ skall allesammans förjagas,+ som törnen som kastas bort,+ ty dem tar man inte i med handen,   och rör man vid dem bör man vara utrustad med järn och spjutskaft, och de skall brännas upp i elden.”*+  Detta är namnen på de väldiga+ män* som David hade: Jọseb-Bạssebet,+ en takemonit, anföraren för de tre.* Han svängde sitt spjut* över 800 slagna på en gång.  Efter honom kom Eleạsar,+ son till Dodo,+ son till Ạhohi, bland de tre väldiga männen som var med David när de smädade filistéerna. De* hade samlats där till strid, och så drog sig Israels män tillbaka.+ 10  Det var han som trädde fram och slog filistéerna tills hans hand blev trött och hans hand klibbade fast vid svärdet,+ och så utförde Jehova en stor räddning den dagen;+ och folket vände tillbaka och följde honom bara för att plundra de slagna.+ 11  Och efter honom kom Sammah, son till Age, harariten.+ Och filistéerna hade samlats vid Lehi, där det fanns ett åkerstycke fullt med linser;+ och folket flydde för filistéerna. 12  Men han ställde sig mitt på åkerstycket och befriade det och slog filistéerna, och så utförde Jehova en stor räddning.+ 13  Och tre av de trettio anförarna+ gick ner och kom vid skördetiden* till David i Adụllams+ grotta,+ och en tältby av filistéer var lägrad på Rẹfaims* lågslätt.+ 14  Och David var då i bergfästet,+ medan en förpost+ av filistéer var i Betlehem. 15  Efter en tid gav David uttryck åt sin längtan och sade: ”Den som ändå kunde få lite vatten att dricka från cisternen vid porten i Betlehem!”+ 16  Då trängde sig de tre väldiga männen in i filistéernas läger och hämtade upp vatten ur cisternen vid Betlehems port och bar det och förde det till David.+ Men han ville inte dricka det, utan göt+ ut det åt Jehova. 17  Och han sade: ”Det är otänkbart för mig,+ Jehova, att jag skulle göra detta! Skulle jag dricka* de mäns blod+ som gick med fara för sina själar?” Och han ville inte dricka det. Detta var vad de tre väldiga männen gjorde. 18  Och Ạbisaj,+ Joabs bror, Serụjas son,+ var anförare för de trettio,* och han svängde sitt spjut över 300 slagna, och han hade ett rykte som de tre.+ 19  Fastän han var mer framstående än resten av de trettio* och blev deras ledare, nådde han inte samma rang som de tre första.+ 20  Och Benạja,*+ son till Jehojạda,+ son till en tapper man, som utförde många bedrifter i Kạbseel,+ slog ihjäl de två sönerna till Ạriel från Moab; och det var han som en snövädersdag steg ner i en cistern och slog ihjäl ett lejon.*+ 21  Det var också han som slog ihjäl den egyptiske mannen som var av osedvanlig storlek.*+ Och fastän egyptiern hade ett spjut i handen, gick han ner mot honom med en stav och ryckte spjutet ur egyptierns hand och dräpte honom med hans eget spjut.+ 22  Detta gjorde Benạja,+ Jehojạdas son, och han hade ett rykte som de tre väldiga männen.+ 23  Fastän han var mer framstående än de trettio, nådde han inte samma rang som de tre. David satte honom emellertid över sin livvakt.+ 24  Ạsael,+ Joabs bror, var bland de trettio; Ẹlhanan,+ son till Dodo från Betlehem, 25  haroditen Sammah,+ haroditen Elịka, 26  paltiten Heles,+ Ira,+ son till Ikkes,+ tekoiten, 27  anatotiten+ Abiẹser,+ husatiten+ Mebụnnaj, 28  ahohiten+ Zalmon, netofatiten Mahraj,+ 29  Heleb,+ son till Baạnah, netofatiten, Ittaj,+ son till Rịbai från Benjamins söners Gịbea, 30  Benạja,+ en pirgatonit, Hiddaj från Gaas+ regnflodsdalar, 31  arbatiten Abi-Albon, barhumiten Ạsmavet,+ 32  saalboniten Eljạhba, Jasens söner, Jonatan,+ 33  harariten Sammah, Ạhiam,+ son till Sarar, harariten, 34  Elifẹlet, son till Ahạsbai, maakatitens son, Ẹliam, son till Ahitọfel,+ giloniten, 35  karmeliten Hesro,+ arbiten Pạaraj, 36  Jigal, son till Natan+ från Soba, gaditen Bani, 37  ammoniten Selek,+ beerotiten Nahraj, Joabs, Serụjas sons, vapendragare, 38  jitriten+ Ira, jitriten Gareb,+ 39  hettiten Urịa+ – trettiosju allt som allt.

Fotnoter

”den kraftfulle (fysiskt starke) mannen”. Hebr.: haggẹver.
”den ljuvlige i Israels sånger”. Det hebr. ord som återgetts med ”sånger”, zemirọ̄th, avser sånger med musikackompanjemang. Annan möjlig översättning av hela uttrycket: ”Israels ljuvlige sångare”.
”och hans ord”. Hebr.: umillathọ̄ (av millạh), ett ord som används enbart i poesi, t.ex. i Ps 19:4; 139:4; Ord 23:9 och 34 gånger i Jobs bok.
”Gud”. Hebr.: ’El; lat.: Dẹum; LXX: ”Den starke (mäktige)”.
El.: ”ett varaktigt förbund”.
M tillägger: bashshạveth, ”i boningen”, men detta ord har förmodligen av misstag infogats på grund av att ett snarlikt hebr. uttryck ingår i ett namn på följande rad.
El.: ”de kämpar (hjältar)”.
”de tre”, LXXLagarde.
”Han svängde sitt spjut”, genom en rättelse av M i överensstämmelse med 1Kr 11:11; M: ”Han var esniten Adino”.
”med David när de smädade filistéerna. De”. I 1Kr 11:13: ”hos David vid Pas-Dammim, där filistéerna [hade samlats till strid]”.
”vid skördetiden”, M; LXXLagarde och 1Kr 11:15: ”till klippan”.
”Refaims”. Hebr.: Refa’ịm; grek.: Rhafaịm; SyVg: ”jättarnas”.
”Skulle jag dricka”, LXX; har utelämnats i M som en aposiopes (litterärt stilgrepp bestående av plötslig tystnad, ett avbrott i en påbörjad mening).
”för de trettio”, Sy och 2 hebr. hss; MLXXVg: ”för de tre”.
”av de trettio”, i överensstämmelse med v. 18; MLXXVg: ”av de tre”.
”Och Benaja”. Hebr.: uVenajạhu.
Ordagr.: ”lejonet”. Hebr.: ha’arịh, avser det afrikanska lejonet.
”av osedvanlig storlek”, i överensstämmelse med 1Kr 11:23; MLXX: ”av utseende”.