Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Petrus 3:1–18

 Ni älskade, detta är nu det andra brevet jag skriver till er, och i det, liksom i mitt första,+ söker jag väcka upp er klara tankeförmåga* genom att påminna er om+  att ni skall komma ihåg uttalandena som tidigare gjorts av de heliga profeterna+ och budet från Herren och Räddaren genom era apostlar.+  Detta skall ni först och främst veta, att i de sista dagarna+ skall det komma hånfulla människor*+ med sitt hån och löje, vilka vandrar efter sina egna begär+  och säger:+ ”Var är denna hans utlovade närvaro?*+ Från den dag då våra förfäder somnade in i döden förblir ju allt precis som det var från skapelsens början.”+  I överensstämmelse med deras önskan undgår detta nämligen deras uppmärksamhet, att himlar+ fanns till sedan gammalt och en jord, stående kompakt ur vatten+ och mitt i vatten+ genom Guds ord;  och genom dessa ting drabbades världen på den tiden av förintelse då den översvämmades av vatten.+  Men genom samma ord är de himlar+ och den jord+ som nu finns sparade åt eld+ och förvaras till den dag då de ogudaktiga människorna skall dömas och förintas.+  Men en sak får inte undgå er uppmärksamhet, ni älskade, att en dag för Jehova* är som tusen år och tusen år som en dag.+  Jehova* är inte långsam med avseende på sitt löfte,+ så som några betraktar det som långsamhet, utan han är tålmodig mot er, eftersom han inte vill att någon skall drabbas av förintelse utan att alla skall nå fram till sinnesändring.*+ 10  Likväl skall Jehovas* dag+ komma som en tjuv;+ på den dagen skall himlarna försvinna+ med ett kraftigt, väsande ljud,+ men de starkt upphettade elementen* skall upplösas,*+ och jorden+ och de verk som är på den skall bli avslöjade.*+ 11  Då nu allt detta således skall upplösas, vad slags människor bör då inte ni vara, med gärningar som hör ett heligt uppförande och gudhängivenhet till, 12  medan ni väntar+ på Jehovas* dags+ närvaro* och ständigt har den i tankarna,* den dag som får brinnande himlar att upplösas+ och starkt upphettade element att smälta! 13  Men enligt hans löfte väntar vi på nya himlar+ och en ny jord+ där rättfärdighet skall bo.+ 14  Därför, ni älskade, då ni nu väntar på detta, så gör ert yttersta för att slutligen av honom bli funna fläckfria+ och oklanderliga och i frid.+ 15  Betrakta dessutom vår Herres tålamod* som räddning, alldeles som också vår älskade broder Paulus, enligt den vishet+ som har getts honom, skrev till er,+ 16  när han talar om dessa ting, så som han också gör i alla sina brev. I dem finns det emellertid en del som är svårt att förstå och som de oupplysta* och obefästa förvränger* – något som de också gör med de övriga Skrifterna+ – till sin egen tillintetgörelse. 17  Därför, ni älskade, då ni nu har denna förhandskunskap,+ var på er vakt, så att ni inte rycks med av lagtrotsarnas* villfarelse och kommer bort från er egen fasta ståndpunkt.+ 18  Fortsätt i stället att växa till i vår Herres och Räddares, Jesu Kristi, oförtjänta omtanke och kunskap.+ Honom tillhör härligheten både nu och till evighetens dag.+

Fotnoter

El.: ”uppfattningsförmåga”.
El.: ”hånare”. Ordagr.: ”sådana som leker (skämtar, driver gäck)”.
Se Tillägg 5B.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
El.: ”ånger”, ”omvändelse”, ”bättring”. Grek.: metạnoian.
Se Tillägg 1D.
El.: ”himlakropparna”. Grek.: stoikheia.
Ordagr.: ”skall lösas”.
”skall bli avslöjade (avtäckta, funna)”, אB; AVgc: ”skall brännas upp”.
”Jehovas”, J7,8,17; CVgc: ”Herrens”; אABVgSyh: ”Guds”. Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 5B.
”ständigt har den i tankarna”. El.: ”ivrigt längtar efter den”. Ordagr.: ”ständigt påskyndar den”.
”tålamod”. El.: ”långmodighet”. Se not till Heb 6:12.
”de oupplysta”. Ordagr.: ”de olärda (oläraktiga)”.
Ordagr.: ”vrider på sned”.
El.: ”de laglösas”.