2 Petrus 2:1–22

 Men det kom också att finnas falska profeter bland folket, liksom det också kommer att finnas falska lärare bland er.+ Just dessa skall i hemlighet införa fördärvbringande sekter* och skall till och med förneka den ägare som har köpt dem+ och skall därigenom dra snabb tillintetgörelse över sig själva.  Därtill skall många följa+ dem i deras tygellösa handlingar;*+ och på grund av dessa skall sanningens väg bli skymfad.+  Och i vinningslystnad skall de utnyttja er med falska ord.+ Men vad dem angår, så är domen sedan gammalt+ inte overksam, och deras tillintetgörelse slumrar inte.+  Ja, Gud skonade inte de änglar+ som syndade utan kastade dem i Tạrtaros*+ och överlämnade dem därigenom åt det täta mörkrets hålor för att de skulle hållas i förvar till domen.+  Och han skonade inte en forntida* värld,+ men höll Noa, en rättfärdighetens förkunnare,+ i tryggt förvar tillsammans med sju andra,+ när han lät en stor översvämning*+ komma över en värld av ogudaktiga.  Och han domfällde städerna Sodom och Gomorra genom att lägga dem i aska+ och uppställde därigenom ett mönster för ogudaktiga* med tanke på vad som skall komma.+  Men han befriade den rättfärdige Lot,+ som var svårt betryckt av lagtrotsarnas ohämmade tygellöshet,*+  ty genom vad denne rättfärdige man såg och hörde medan han bodde bland dem plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ på grund av deras laglösa gärningar.  Jehova* vet alltså att befria de gudhängivna ur prövningen,+ men att hålla de orättfärdiga i förvar till domens dag för att avskäras,*+ 10  och särskilt dem som far efter kött i begär efter att befläcka det+ och som ser ner på* herradöme.+ Fräcka och egensinniga bävar de inte för sådana som är härliga,* utan talar skymfligt,+ 11  då änglar däremot, fast de är större i styrka och makt, inte framför någon skymflig anklagelse mot dem,+ av respekt för Jehova.*+ 12  Men likt förnuftslösa djur, som av naturen är födda till att fångas och förintas,+ skall dessa människor, som skymfar vad de inte känner till, också drabbas av förintelse på sin egen väg till förintelse, 13  i det de gör orätt mot sig själva+ som lön för ett orätt handlingssätt.+ De betraktar lyxliv om dagen som en njutning.+ De är smutsfläckar och skamfläckar, de som frossar i sina bedrägliga läror* medan de festar tillsammans med er.+ 14  De har ögon som är fulla av äktenskapsbrott*+ och inte kan upphöra med synd,+ och de lockar* obefästa själar. De har ett hjärta uppövat i vinningslystnad.+ De är förbannelsens barn.+ 15  Genom att de har övergett den raka vägen har de blivit vilseledda. De har följt samma väg som Bịleam,+ Beors son, som älskade lönen för ett orätt handlingssätt+ 16  men fick en tillrättavisning för sin kränkning av vad som var rätt.*+ Ett stumt lastdjur gjorde uttalanden med en människas röst+ och hindrade profetens galenskap.+ 17  Dessa är källor utan vatten,+ och dimmor drivna av en våldsam storm, och åt dem har mörkrets svarthet hållits i förvar.+ 18  De gör nämligen svulstiga uttalanden som inte kan ge någon behållning, och genom köttets begär+ och genom tygellösa gärningar lockar+ de dem som just har börjat komma bort från+ sådana som vandrar i villfarelse. 19  Medan de lovar dem frihet+ är de själva fördärvets slavar.+ Ty den* som man blir övervunnen av är man slav under.+ 20  Ja, om de, sedan de har kommit undan världens befläckelser+ genom exakt kunskap om Herren och Räddaren Jesus Kristus, åter blir invecklade* i just dessa ting och blir övervunna,+ då har det sista blivit värre för dem än det första.+ 21  Det hade nämligen varit bättre för dem att inte ha fått exakt kunskap om rättfärdighetens väg+ än att ha den exakta kunskapen om den och sedan vända sig bort från det heliga bud som hade blivit överlämnat till dem.+ 22  Det har gått dem som det sägs i det sanna ordspråket: ”Hunden+ vänder åter till sin egen spya, och den badade suggan till att vältra sig i smutsen.”+

Fotnoter

El.: ”kätterier”, ”heresier”. Grek.: hairẹseis; lat.: sẹctas.
”tygellösa handlingar”. Grek.: aselgeiais. Se not till Gal 5:19, ”tygellöshet”.
Se Tillägg 4D.
Grek.: arkhaiou, ”gammal”, ”ursprunglig”.
”en stor översvämning”. El.: ”en flod”. Grek.: kataklysmọn; lat.: dilụvium.
El.: ”gudlösa”, ”vanvördiga”, ”respektlösa”.
”ohämmade tygellöshet”. Grek.: aselgeiai anastrofẹ̄s, ”uppförandes tygellöshet”.
Se Tillägg 1D.
El.: ”för att beskäras (begränsas, hämmas)”. Jfr Mt 25:46.
El.: ”som ringaktar”. Ordagr.: ”[är] ned-tänkande om”.
Ordagr.: ”för härligheter”.
”av respekt för Jehova”. J7,8,13,16-18,22-24: ”inför Jehovas ansikte”; אBC(grek.): parạ Kyrịōi, ”inför (av respekt för) Herren”; saknas i AVgSyh. Se Tillägg 1D.
El.: ”i sina utsvävningar”.
Ordagr.: ”fulla av en äktenskapsbryterska”.
El.: ”fångar som med (lock)bete (lockmat)”.
Ordagr.: ”för sin egen lagöverträdelse”.
El.: ”det”.
Ordagr.: ”invävda”, ”inflätade”.