Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Moseboken 6:1–30

 Då sade Jehova till Mose: ”Nu skall du få se vad jag skall göra med farao,+ ty på grund av en stark hand skall han släppa dem, och på grund av en stark hand skall han driva dem ut ur sitt land.”+  Och Gud* fortsatte att tala till Mose och sade till honom: ”Jag är Jehova.+  Förr visade jag mig för Abraham,+ Isak+ och Jakob+ som Gud den Allsmäktige,*+ men under mitt namn Jehova*+ gjorde jag mig inte känd+ för dem.*  Och jag upprättade också mitt förbund med dem om att ge dem Kạnaans land, det land där de bodde som främlingar.+  Och jag har också hört stönandet från Israels söner,+ som egyptierna håller i slaveri, och jag kommer ihåg mitt förbund.+  Säg därför till Israels söner: ’Jag är Jehova, och jag skall föra er ut från de bördor som egyptierna har lagt på er och befria er från deras slavarbete,+ och jag skall återkräva er med uträckt arm och med stora straffdomar.+  Och jag skall ta er till mig som ett folk,*+ och jag skall visa mig vara er* Gud;*+ och ni skall inse att jag är Jehova, er Gud, som för er ut från de bördor som Egypten har lagt på er.+  Och jag skall föra er in i det land som jag, i det jag lyfte upp min hand i en ed,+ lovade att ge åt Abraham, Isak och Jakob; och jag skall ge det åt er till besittning.+ Jag är Jehova.’”+  Därefter sade Mose detta till Israels söner, men de lyssnade inte till Mose på grund av modfälldhet* och på grund av det hårda slavarbetet.+ 10  Då talade Jehova till Mose och sade: 11  ”Gå in och säg till farao, Egyptens kung,+ att han skall släppa Israels söner ut ur sitt land.”+ 12  Men Mose talade inför Jehova och sade: ”Se! Israels söner har inte lyssnat till mig;+ så hur skulle farao någonsin lyssna till mig,+ när jag har oomskurna läppar?”*+ 13  Men Jehova fortsatte att tala till Mose och Aron och att ge befallning genom dem till Israels söner och till farao, Egyptens kung, för att föra Israels söner ut ur Egyptens land.+ 14  Detta är överhuvudena för deras fädernehus: Rubens, Israels förstföddes,+ söner var Hanok och Pallu, Hesron och Karmi.+ Dessa är Rubens släkter.+ 15  Och Simeons söner var Jẹmuel och Jamin och Ohad och Jakin och Sohar och Shaul, en kanaaneisk kvinnas son.+ Dessa är Simeons släkter.+ 16  Och detta är namnen på Levis+ söner, enligt deras härkomst:+ Gerson och Kehat och Mẹrari.+ Och Levis levnadsår var 137 år. 17  Gersons söner var Libni och Sịmei,+ enligt deras släkter.+ 18  Och Kehats söner var Amram och Jishar och Hebron och Ụssiel.+ Och Kehats levnadsår var 133 år. 19  Och Mẹraris söner var Mahli och Musi.+ Dessa var leviternas släkter, enligt deras härkomst.+ 20  Och Amram tog Jọkebed, sin faster, till hustru åt sig.+ Senare födde hon åt honom Aron och Mose.+ Och Amrams levnadsår var 137 år. 21  Och Jishars söner var Kora+ och Nefeg och Sikri. 22  Och Ụssiels söner var Mịsael och Ẹlsafan och Sitri.+ 23  Och Aron tog Elisẹba, Amminạdabs dotter, Nahsons+ syster, till hustru åt sig. Senare födde hon åt honom Nadab och Ạbihu, Eleạsar och Ịtamar.+ 24  Och Koras söner var Assir och Elkạna och Abiạsaf.+ Dessa var koraiternas släkter.+ 25  Och Eleạsar, Arons son,+ tog en av Pụtiels döttrar till hustru åt sig. Senare födde hon Pịnehas+ åt honom. Dessa är överhuvudena för leviternas fädernehus,* enligt deras släkter.+ 26  Detta är den Aron och den Mose som Jehova sade följande till:+ ”För Israels söner ut ur Egyptens land enligt deras härar.”*+ 27  Det var de som talade till farao, Egyptens kung, för att föra Israels söner ut ur Egypten.+ Detta är den Mose och den Aron. 28  Och på den dag då Jehova talade till Mose i Egyptens land+ 29  fortsatte Jehova att tala till Mose och sade: ”Jag är Jehova.+ Säg till farao, Egyptens kung, allt som jag säger till dig.” 30  Då sade Mose inför Jehova: ”Se! Jag har oomskurna läppar, så hur skulle farao någonsin lyssna till mig?”+

Fotnoter

”Gud”, MLXX; SamSyVg: ”Jehova”.
”som Gud den Allsmäktige”. Hebr.: be’Ẹl Shaddạj; lat.: in Dẹo omnipotẹnte.
”men under mitt namn Jehova [יהוה, JHWH]”. Hebr.: ushemị Jehwạh; lat.: et nọmen mẹum Adonại.
El.: ”gav jag mig inte också till känna för dem under mitt namn Jehova?” James Washington Watts översätter: ”under mitt namn Jahweh hade jag inte gett mig tydligt till känna för dem”. (A Distinctive Translation of Exodus, 1977)
El.: ”ta (godta) er som mitt folk”.
Ordagr.: ”för er”.
Ordagr.: ”som Gud”. Hebr.: lE’lohịm; grek.: theọs.
Ordagr.: ”andes [hebr.: rụach] korthet” el. ”en kort ande”.
”oomskurna läppar”, som om läpparna hade förhud och alltså var för långa och för tjocka för att Mose skulle kunna tala fritt och obehindrat.
Ordagr.: ”fäder”.
El.: ”ordnade i häravdelningar”, ”häravdelning för häravdelning”.