Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Moseboken 38:1–31

38  Och vidare gjorde han brännoffersaltaret av akacieträ. Det var fem alnar långt och fem alnar brett, fyrkantigt, och tre alnar högt.+  Så gjorde han hornen+ till det på dess fyra hörn. Hornen var i ett stycke med det. Sedan överdrog han det med koppar.+  Därefter gjorde han alla redskap till altaret, hinkarna och skovlarna och skålarna, gafflarna och fyrfaten. Alla dess redskap gjorde han av koppar.+  Dessutom gjorde han ett galler till altaret, ett nätverk av koppar, under dess kant, nertill, och det nådde till mitten av det.+  Sedan göt han fyra ringar i de fyra hörnen, nära koppargallret, som hållare för bärstängerna.  Därefter gjorde han bärstängerna av akacieträ och överdrog dem med koppar.+  Sedan förde han stängerna in i ringarna på altarets sidor, så att man kunde bära det med dem.+ Han gjorde det som en ihålig låda av plankor.+  Sedan gjorde han karet* av koppar+ och dess ställ av koppar genom att använda speglar* som hade tillhört de kvinnliga tjänare som utförde organiserad tjänst* vid ingången till mötestältet.+  Han gjorde nu förgården.+ På sidan mot Negev, mot söder, var förgårdens omhängen av fint tvinnat lingarn, 100 alnar.+ 10  Deras 20 stolpar och deras 20 socklar med tapphål var av koppar. Stolparnas hängare och förbindelsestycken* var av silver.+ 11  Också på den norra sidan var det 100 alnar. Deras 20 stolpar och deras 20 socklar med tapphål var av koppar. Stolparnas hängare och förbindelsestycken var av silver.+ 12  Men på den västra sidan var omhängena 50 alnar. Deras stolpar var tio och deras socklar med tapphål tio.+ Stolparnas hängare och förbindelsestycken var av silver. 13  Och på den östra sidan mot soluppgången var det 50 alnar.+ 14  Omhängena var 15 alnar för det ena sidopartiet.* Deras stolpar var tre och deras socklar med tapphål tre.+ 15  Och för det andra sidopartiet var omhängena 15 alnar – lika på båda sidor om porten till förgården. Deras stolpar var tre och deras socklar med tapphål tre.+ 16  Alla förgårdens omhängen runt om var av fint tvinnat lingarn. 17  Och socklarna med tapphål till stolparna var av koppar. Stolparnas hängare och förbindelsestycken var av silver, och överdraget på deras huvuden var av silver, och det var förbindelsestycken av silver till alla förgårdens stolpar.+ 18  Och avskärmningen till förgårdens port var i konstvävnad, av blått garn och purpurrödfärgad ull och kermesrött garn och fint tvinnat lingarn,+ och längden var 20 alnar, och höjden i hela dess utsträckning var fem alnar i likhet med förgårdens omhängen.+ 19  Och deras fyra stolpar och deras fyra socklar med tapphål var av koppar. Deras hängare var av silver, och överdraget på deras huvuden och deras förbindelsestycken var av silver. 20  Och alla tältpluggarna till tältboningen och till förgården runt omkring var av koppar.+ 21  Följande är en sammanställning av det material som användes till tältboningen, Vittnesbördets+ tältboning, det som man gjorde en sammanställning av på Moses befallning, som en del av leviternas tjänst+ under ledning av Ịtamar,+ prästen Arons son. 22  Och Bẹsalel,+ son till Uri, son till Hur, av Judas stam, gjorde allt som Jehova hade befallt Mose. 23  Och tillsammans med honom var Ohọliab,+ Ahisạmaks son, av Dans stam, en konsthantverkare och broderare och konstvävare som arbetade med blått garn och purpurrödfärgad ull och kermesrött garn och fint lingarn. 24  Allt det guld* som användes till arbetet, till allt arbetet med den heliga platsen, var den mängd som utgjorde viftoffrets guld,+ 29 talenter och 730 siklar efter den heliga platsens sikel.+ 25  Och silvret från de mönstrade i menigheten uppgick till 100 talenter och 1 775 siklar efter den heliga platsens sikel. 26  Den halva sikeln* per person* var en halv sikel efter den heliga platsens sikel, för var och en som övergick till de mönstrade, från tjugo års ålder och uppåt,+ sammanlagt 603 550 man.+ 27  Och 100 talenter silver gick åt till gjutningen av socklarna med tapphål till den heliga platsen och till socklarna med tapphål till förhänget; 100 socklar med tapphål svarade mot 100 talenter, en talent för varje sockel med tapphål.+ 28  Och de 1 775 siklarna* använde han till hängare till stolparna och till att överdra deras huvuden och till att göra deras förbindelsestycken. 29  Och viftoffrets koppar uppgick till 70 talenter och 2 400 siklar. 30  Och av den gjorde han socklarna med tapphål till mötestältets ingång och kopparaltaret och koppargallret som hörde till det och alla redskap till altaret 31  och socklarna med tapphål till förgården runt omkring och socklarna med tapphål till förgårdens port och alla tältpluggar+ till tältboningen och alla tältpluggar till förgården runt omkring.

Fotnoter

El.: ”tvättkaret”, ”bäckenet”.
Metallskivor som var polerade så att man kunde spegla sig i dem.
”de kvinnliga tjänare som utförde organiserad tjänst”. Ordagr.: ”de tjänstgörande [fem. i hebr.] som gjorde tjänst”. Båda verbformerna i hebr. är avledningar av roten tsavạ’, som används om att göra tjänst i hären, vilket antyder att dessa kvinnor var organiserade i grupper.
El.: ”ringar”, ”ringformiga band”, ”band”, ”bindstavar”, till att fastgöra el. förbinda dem.
Ordagr.: ”den ena skuldran”.
Enbart guldet som användes till tältboningen hade ett värde av omkr. 95 000 000 kr (11 269 000 $) med ett guldpris beräknat till omkr. 95 kr per g (350 $ per troy ounce). Jfr not till 1Kr 29:7, ”talenter”.
Ordagr.: ”En beka”, av silver. LXX: ”en drakma”.
Ordagr.: ”för huvudskallen”, dvs. för varje huvud som räknades i förbindelse med att en huvudskatt (koppskatt) skulle betalas.
”siklarna”, LXX.