Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Moseboken 36:1–38

36  Och Bẹsalel skall arbeta tillsammans med Ohọliab+ och varje man som är vis i hjärtat och som Jehova har gett vishet+ och förstånd+ när det gäller detta, så att de vet hur de skall utföra allt arbetet i förbindelse med den heliga tjänsten enligt allt som Jehova har befallt.”+  Och Mose kallade till sig Bẹsalel och Ohọliab och varje man som var vis i hjärtat och som Jehova hade gett vishet i hjärtat,+ var och en som manades av sitt hjärta att ta itu med arbetet för att utföra det.+  Sedan hämtade de hos Mose hela det bidrag+ som Israels söner hade kommit med till arbetet i förbindelse med den heliga tjänsten, för att utföra det, men man fortsatte att komma till honom med frivilliga gåvor morgon efter morgon.  Så kom alla de visa som utförde allt det heliga arbetet, den ene efter den andre, från sitt arbete som de höll på med,  och de sade till Mose: ”Folket kommer med mycket mer än vad som behövs till tjänsten i förbindelse med det arbete som Jehova har befallt skall utföras.”  Då befallde Mose att man skulle låta följande kungörelse gå ut genom lägret: ”Män och kvinnor, skaffa inte fram något mer material till det heliga bidraget.” Så avhölls folket från att komma med mer.  Och materialet visade sig vara tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras, ja mer än tillräckligt.  Och alla som var visa i hjärtat+ bland dem som utförde arbetet tog itu med att göra tältboningen,+ de tio tältdukarna av fint tvinnat lingarn och blått garn och purpurrödfärgad ull och kermesrött garn; med keruber i konstbroderi gjorde man* dem.  Varje tältduk var 28 alnar lång och varje tältduk fyra alnar bred. Alla tältdukarna hade samma mått. 10  Sedan fogade man samman fem tältdukar, den ena med den andra,+ och de fem andra tältdukarna fogade man samman, den ena med den andra. 11  Därefter gjorde man öglor av blått garn i kanten av den ena tältduken vid hopfogningsänden. Man gjorde detsamma i kanten av den yttersta tältduken vid det andra hopfogningsstället.+ 12  Man gjorde 50 öglor på den ena tältduken, och man gjorde 50 öglor på den yttersta änden av den tältduk som var vid det andra hopfogningsstället, så att öglorna satt mitt emot varandra.+ 13  Till sist gjorde man 50 hakar av guld och fogade samman tältdukarna med varandra med hjälp av hakarna, så att tältboningen blev en helhet.+ 14  Och vidare gjorde man tältdukar av gethår till tältet över tältboningen. Elva tältdukar gjorde man.+ 15  Varje tältduk var 30 alnar lång och varje tältduk fyra alnar bred. De elva tältdukarna hade samma mått.+ 16  Så fogade man samman fem tältdukar för sig och sex tältdukar för sig.+ 17  Sedan gjorde man 50 öglor i kanten av den yttersta tältduken vid hopfogningsstället, och man gjorde 50 öglor i kanten av den andra tältduken som skulle fogas samman med den.+ 18  Därefter gjorde man 50 hakar av koppar för att foga samman tältet, så att det blev ett enda stycke.+ 19  Vidare gjorde man ett överdrag till tältet av rödfärgade baggskinn och ett överdrag av sälskinn+ allra överst.+ 20  Sedan gjorde man väggramarna till tältboningen av akacieträ,+ upprättstående. 21  Varje väggram var tio alnar lång och varje väggram en och en halv aln bred.+ 22  Varje väggram hade två tappar som var förbundna med varandra. Så gjorde man med alla tältboningens väggramar.+ 23  Alltså gjorde man väggramarna till tältboningen, 20 väggramar till sidan mot Negev, mot söder.+ 24  Och man gjorde 40 silversocklar med tapphål till att sätta under de 20 väggramarna, två socklar med tapphål under den ena väggramen med dess två tappar och två socklar med tapphål under den andra väggramen med dess två tappar.+ 25  Och till tältboningens andra sida, den norra sidan, gjorde man 20 väggramar+ 26  och deras 40 silversocklar med tapphål, två socklar med tapphål under den ena väggramen och två socklar med tapphål under den andra väggramen.+ 27  Och till baksidan av tältboningen, mot väster,* gjorde man sex väggramar.+ 28  Och man gjorde två väggramar som hörnstolpar till tältboningen, på baksidan.+ 29  Och de var dubbla nertill, och tillsammans var de dubbla upp till den övre änden av var och en vid den första ringen. Så gjorde man med dem båda, med de två hörnstolparna.+ 30  Alltså var det åtta väggramar och deras silversocklar med tapphål, 16 socklar, två socklar med tapphål intill två socklar med tapphål under varje väggram.+ 31  Och vidare gjorde man tvärstänger av akacieträ, fem till väggramarna på tältboningens ena sida+ 32  och fem tvärstänger till väggramarna på tältboningens andra sida och fem tvärstänger till väggramarna på baksidan av tältboningen, mot väster.+ 33  Sedan gjorde man den mellersta tvärstången som skulle gå tvärs igenom, mitt på väggramarna, från den ena änden till den andra.+ 34  Och man överdrog väggramarna med guld, och man gjorde deras ringar av guld som hållare för tvärstängerna, och vidare överdrog man tvärstängerna med guld.+ 35  Och man gjorde ett förhänge+ av blått garn och purpurrödfärgad ull och kermesrött garn och fint tvinnat lingarn. I konstbroderi gjorde man det med keruber.+ 36  Sedan gjorde man till det fyra stolpar av akacieträ och överdrog dem med guld, och deras hängare var av guld, och man göt fyra silversocklar med tapphål till dem.+ 37  Och vidare gjorde man för ingången till tältet en avskärmning av blått garn och purpurrödfärgad ull och kermesrött garn och fint tvinnat lingarn, i konstvävnad,+ 38  och dess fem stolpar och deras hängare. Och man överdrog deras huvuden och deras förbindelsestycken med guld, men deras fem socklar med tapphål var av koppar.+

Fotnoter

Ordagr.: ”han”; kan syfta på Besalel.
”mot väster”. Ordagr.: ”mot havet”, dvs. Medelhavet.