2 Moseboken 35:1–35

35  Senare kallade Mose samman Israels söners hela menighet och sade till dem: ”Detta är de ord* som Jehova har befallt er att följa:+  Sex dagar får arbete utföras,+ men den sjunde dagen skall vara helig för er, en sabbat åt Jehova med fullständig vila. Var och en som utför något arbete på den skall dödas.+  Ni skall inte tända upp eld på sabbatsdagen, var ni än bor.”  Och Mose sade vidare till Israels söners hela menighet: ”Detta är det ord som Jehova har befallt:  ’Ta upp bland er ett bidrag åt Jehova.+ Var och en som har ett villigt hjärta+ skall komma med följande som ett bidrag åt Jehova: guld och silver och koppar+  och blått garn och purpurrödfärgad ull och kermesrött garn och fint lingarn och gethår+  och rödfärgade baggskinn och sälskinn och akacieträ  och olja till belysningen och balsamolja till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen+  och onyxstenar och infattningsstenar till efọden+ och till bröststycket.+ 10  Och alla som är visa i hjärtat+ bland er skall komma och tillverka allt som Jehova har befallt: 11  tältboningen med dess tält och dess överdrag, dess hakar och dess väggramar,* dess tvärstänger, dess stolpar och dess socklar med tapphål; 12  arken+ och dess bärstänger,+ locket+ och förhänget+ till avskärmning; 13  bordet+ och dess bärstänger och alla dess redskap och skådebrödet;*+ 14  och lampstället+ för belysningen och dess redskap och dess lampor och oljan+ till belysningen;* 15  och rökelsealtaret+ och dess bärstänger; och smörjelseoljan och den välluktande rökelsen;+ och ingångens avskärmning för ingången till tältboningen; 16  brännoffersaltaret+ och koppargallret, som hör till det, dess bärstänger och alla dess redskap; karet*+ och dess ställ; 17  förgårdens omhängen,+ dess stolpar och dess socklar med tapphål; och avskärmningen för porten till förgården; 18  tältboningens tältpluggar och förgårdens tältpluggar och deras linor;+ 19  de fint vävda kläderna*+ till tjänsten i helgedomen, prästen Arons heliga kläder+ och hans söners kläder till deras tjänstgöring som präster.’” 20  Israels söners hela menighet gick nu bort från Mose. 21  Sedan kom var och en som manades av sitt hjärta,+ och var och en som sporrades av sin ande hade med sig bidraget åt Jehova till arbetet på mötestältet och till all tjänst där och till de heliga kläderna. 22  Och de fortsatte att komma, både männen och kvinnorna, var och en som hade ett villigt hjärta. De kom med broscher* och örringar och ringar och kvinnosmycken, alla slags guldföremål, ja, var och en som frambar viftoffret av guld åt Jehova.+ 23  Och alla som hade blått garn och purpurrödfärgad ull och kermesrött garn och fint lingarn och gethår och rödfärgade baggskinn och sälskinn kom med det.+ 24  Alla som gav bidraget av silver och koppar kom med bidraget åt Jehova, och alla som hade akacieträ till allt arbetet i förbindelse med tjänsten kom med det. 25  Och alla kvinnor som var visa i hjärtat+ spann med sina händer, och de kom med det som de hade spunnit, det blå garnet och den purpurrödfärgade ullen, det kermesröda garnet och det fina lingarnet. 26  Och alla kvinnor som manades av sitt hjärtas vishet spann gethåret. 27  Och hövdingarna kom med onyxstenar och infattningsstenar till efọden och bröststycket,+ 28  och balsamoljan och oljan till belysningen och till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen.+ 29  Varje man och kvinna som sporrades av sitt hjärta att komma med något till allt det arbete, som Jehova genom Mose hade befallt dem att utföra, kom med det; Israels söner kom med en frivillig gåva åt Jehova.+ 30  Sedan sade Mose till Israels söner: ”Se, Jehova har vid namn kallat Bẹsalel,+ son till Uri, son till Hur, av Judas stam. 31  Och han har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet, förstånd och kunskap och allt slags hantverksskicklighet, 32  nämligen till att utforma sinnrika arbeten, till att arbeta i guld och silver och koppar+ 33  och bearbeta stenar för infattning och bearbeta trä för tillverkning av konstfärdiga produkter av alla slag.+ 34  Och han har ingett honom i hjärtat att han skall undervisa, han och Ohọliab,+ Ahisạmaks son, av Dans stam. 35  Han har uppfyllt dem med vishet i hjärtat+ till att utföra alla slags konsthantverk och konstbroderier+ och konstvävnader i blått garn och purpurrödfärgad ull, i kermesrött garn och fint lingarn, och andra vävnader – till att utföra alla slags uppgifter och utforma sinnrika arbeten.

Fotnoter

El.: ”ting [... att göra]”.
Se not till 26:15.
El.: ”Närvarons bröd”. Vg: ”framläggningsbröden”. Se not till 25:30.
El.: ”ljuskällan”, ”ljusgivaren”, ”lampan”.
El.: ”tvättkaret”, ”bäckenet”.
”de fint vävda kläderna”. El.: ”ämbetsdräktens kläder”.
El.: ”spännen”.