Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Moseboken 31:1–18

31  Och Jehova talade ytterligare till Mose och sade:  ”Se, jag kallar härmed vid namn Bẹsalel,+ son till Uri, son till Hur, av Judas stam.+  Och jag skall uppfylla honom med Guds ande, med vishet och förstånd och kunskap och allt slags hantverksskicklighet,+  till att utforma sinnrika arbeten, till att arbeta i guld och silver och koppar+  och bearbeta stenar för infattning+ och bearbeta trä för framställning av produkter av alla slag.+  Och jag, se, jag sätter* härmed Ohọliab, Ahisạmaks son, av Dans stam, till att vara med honom,*+ och var och en som har ett vist hjärta ger jag härmed vishet i hjärtat, så att de kan göra allt som jag har befallt dig:+  mötestältet+ och arken+ för Vittnesbördet och locket, som är på den,+ och alla tältets redskap,  och bordet och dess redskap,+ och lampstället av rent guld och alla dess redskap,+ och rökelsealtaret,+  och brännoffersaltaret och alla dess redskap,+ och karet och dess ställ,+ 10  och de fint vävda kläderna* och prästen Arons heliga kläder och hans söners kläder till deras tjänstgöring som präster;+ 11  och smörjelseoljan och den välluktande rökelsen till helgedomen.+ I enlighet med allt som jag har befallt dig skall de göra.”* 12  Och Jehova sade ytterligare till Mose: 13  ”Och du, tala till Israels söner och säg: ’Framför allt skall ni hålla mina sabbater,+ ty sabbaten är ett tecken mellan mig och er i generation efter generation, för att ni skall inse att jag, Jehova, helgar er.*+ 14  Och ni skall hålla sabbaten, ty den är helig för er.+ Den som vanhelgar den skall ovillkorligen dödas.+ Om någon utför något arbete på den, så skall den själen utrotas ur sitt folks mitt.+ 15  Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat med fullständig vila.*+ Den är helig för Jehova. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall ovillkorligen dödas. 16  Och Israels söner skall hålla sabbaten, så att de firar sabbaten i generation efter generation. Det är ett förbund till oöverskådlig tid.+ 17  Mellan mig och Israels söner är den ett tecken till oöverskådlig tid,+ ty på sex dagar gjorde Jehova himlen och jorden, och på den sjunde dagen vilade han* och hämtade ny styrka.’”*+ 18  Så snart han hade slutat att tala med Mose på berget Sinai gav han honom Vittnesbördets två tavlor,+ tavlor av sten som det var skrivet på med Guds finger.+

Fotnoter

El.: ”ger”.
El.: ”vid hans sida”.
El.: ”och ämbetsdräktens kläder”. LXX: ”och [Arons] kläder för den offentliga tjänsten”.
El.: ”tillverka det”.
El.: ”inse (veta) att jag är Jehova som helgar er”. Se not till 3Mo 20:8.
El.: ”med högtidlighållande av sabbaten”.
El.: ”upphörde han med att arbeta”. Se not till 1Mo 2:3, ”vilar”.
El.: ”och hämtade andan”.