Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Moseboken 29:1–46

29  Och detta är vad du skall göra med dem för att helga dem till att tjänstgöra som präster åt mig: Ta en ungtjur* och två baggar,+ felfria djur,+  och osyrat bröd och osyrade ringformade kakor bakade med olja och osyrade tunnkakor bestrukna med olja.+ Av fint vetemjöl skall du göra dem.  Och du skall lägga dem i en korg och frambära dem i korgen+ och föra fram tjuren och de två baggarna.  Och du skall föra fram Aron och hans söner till mötestältets ingång+ och tvätta dem med vatten.+  Sedan skall du ta kläderna+ och klä på Aron tunikan* och efọdens ärmlösa överklädnad och efọden och bröststycket, och du skall knyta efọden stadigt om honom med dess gördel.+  Och du skall sätta turbanen på hans huvud och fästa det heliga överlämnandetecknet* på turbanen.+  Och du skall ta smörjelseoljan+ och hälla den på hans huvud och smörja honom.+  Sedan skall du föra fram hans söner, och du skall klä på dem tunikorna.+  Och du skall binda skärpen om dem – om Aron och hans söner – och du skall vira om dem huvudbonaden; och prästämbetet skall bli deras som en stadga till oöverskådlig tid.*+ Så skall du fylla Arons hand och hans söners hand med makt.+ 10  Du skall nu föra fram tjuren inför mötestältet, och Aron och hans söner skall lägga sina händer på tjurens huvud.+ 11  Och du skall slakta tjuren inför Jehova, vid ingången till mötestältet.+ 12  Och du skall ta något av tjurens blod+ och med ditt finger stryka det på altarhornen,+ och allt det övriga blodet skall du hälla ut vid foten av altaret.+ 13  Och du skall ta allt fettet+ som täcker inälvorna+ och fettet på levern+ och båda njurarna och fettet som är på dem, och du skall bränna det* på altaret.+ 14  Men tjurens kött och dess hud och dess orenlighet skall du bränna upp i eld utanför lägret.+ Det är ett syndoffer. 15  Sedan skall du ta den ena baggen,+ och Aron och hans söner skall lägga sina händer på baggens huvud.+ 16  Och du skall slakta baggen och ta dess blod och stänka det runt om på altaret.+ 17  Och du skall stycka baggen och tvätta dess inälvor+ och dess underben och lägga dess stycken mot varandra och upp mot dess huvud. 18  Och du skall bränna hela baggen på altaret. Det är ett brännoffer+ åt Jehova, en rogivande lukt.+ Det är ett eldsoffer* åt Jehova. 19  Därefter skall du ta den andra baggen, och Aron och hans söner skall lägga sina händer på baggens huvud.+ 20  Och du skall slakta baggen och ta något av dess blod och stryka det på Arons högra örsnibb och på hans söners högra örsnibb och på tummen på deras högra hand och på stortån på deras högra fot,+ och du skall stänka blodet runt om på altaret. 21  Och du skall ta något av blodet som är på altaret och något av smörjelseoljan+ och stänka det på Aron och hans kläder och på hans söner och hans söners kläder. Då blir han och hans kläder och hans söner och hans söners kläder heliga.+ 22  Och du skall av baggen ta fettet och fettsvansen+ och fettet som täcker inälvorna och fettet på levern och båda njurarna och fettet som är på dem och högra lårstycket,+ ty det är en installationsbagge;*+ 23  dessutom ett runt bröd och en ringformad oljebrödskaka och en tunnkaka ur korgen med osyrat bröd som står inför Jehova.+ 24  Och du skall lägga allt detta på Arons händer och på hans söners händer,+ och du skall vifta det fram och åter som ett viftoffer inför Jehova.+ 25  Och du skall ta det ur deras händer och bränna det på altaret, ovanpå brännoffret, som en rogivande lukt inför Jehova.+ Det är ett eldsoffer åt Jehova.+ 26  Och du skall ta bringan av installationsbaggen,+ som frambärs för Aron, och vifta den fram och åter som ett viftoffer inför Jehova, och den skall bli din andel. 27  Och du skall helga viftoffersbringan+ och den heliga andelens* lårstycke, det offer som viftades och det offer som lämnades som bidrag av installationsbaggen,+ av det som frambars för Aron och av det som frambars för hans söner. 28  Och det skall tillhöra Aron och hans söner genom en förordning som gäller till oöverskådlig tid och som skall följas av Israels söner, eftersom det är en helig andel;+ och det skall vara en helig andel från Israels söner. Av deras gemenskapsoffer*+ är det deras heliga andel för Jehova. 29  Och de heliga kläder+ som tillhör Aron skall tjäna hans söner+ efter honom, för att de skall smörjas+ i dem och få sin hand fylld med makt i dem.+ 30  I sju dagar+ skall den präst, som efterträder honom bland hans söner och som går in i mötestältet för att utföra tjänst på den heliga platsen, ha dem på sig. 31  Och du skall ta installationsbaggen och koka dess kött på en helig plats.+ 32  Och Aron och hans söner skall äta+ baggens kött och brödet som är i korgen vid ingången till mötestältet. 33  Och de skall äta det som användes till att bringa försoning* för att fylla deras hand med makt, för att helga dem.+ Men en främmande* får inte äta det, eftersom det är heligt.+ 34  Och om något av installationsoffrets kött och av brödet blir över till morgonen, skall du bränna upp det som blir över i eld.+ Det får inte ätas, eftersom det är heligt. 35  Och så skall du göra med Aron och hans söner, i enlighet med allt som jag har befallt dig.+ Du skall använda sju dagar till att fylla deras hand med makt.+ 36  Och du skall offra en syndofferstjur dagligen till försoning+ och rena altaret från synd genom att du bringar försoning för det, och du skall smörja+ det för att helga det. 37  Du skall använda sju dagar till att bringa försoning för altaret och helga+ det, så att det blir ett högheligt altare.+ Var och en som rör vid altaret blir helig.*+ 38  Och detta är vad du skall offra på altaret: ungbaggar, ett år gamla, två om dagen beständigt.+ 39  Och du skall offra den ena ungbaggen* på morgonen,+ och du skall offra den andra ungbaggen mellan de två kvällarna.*+ 40  Och en tiondels efa* fint mjöl,+ blandat med en fjärdedels hin* olja av stötta oliver, och ett dryckesoffer+ av en fjärdedels hin vin skall höra till den första ungbaggen. 41  Och du skall offra den andra ungbaggen mellan de två kvällarna. Med ett sädesoffer+ likt det om morgonen och med ett motsvarande dryckesoffer skall du frambära den som en rogivande lukt, ett eldsoffer åt Jehova. 42  Det skall vara ett ständigt+ brännoffer i generation efter generation vid ingången till mötestältet inför Jehova. Där skall jag ge mig till känna för er för att tala till dig där.+ 43  Och jag skall ge mig till känna där för Israels söner, och det* skall helgas* genom min härlighet.+ 44  Och jag skall helga mötestältet och altaret; och jag skall helga+ Aron och hans söner till att tjänstgöra som präster åt mig. 45  Och jag skall ha min boning mitt ibland Israels söner, och jag skall vara deras Gud.+ 46  Och de skall inse att jag är Jehova, deras Gud, som förde dem ut ur Egyptens land för att ha min boning mitt ibland dem.+ Jag är Jehova, deras Gud.+

Fotnoter

Ordagr.: ”en tjur, en son av nötboskapen”.
”tunikan”, dvs. en lång skjortliknande klädnad.
El.: ”det heliga diademet”, ”helighetens diadem”. Se not till 39:30, ”det heliga överlämnandetecknet”.
”och ämbetet som präster åt mig skall tillhöra dem för evigt”, LXX. Jfr Heb 7:28.
Ordagr.: ”och du skall låta det stiga (gå) upp i rök”.
”ett eldsoffer”. Den vanliga återgivningen av det hebr. ordet när det uppfattas som en avledning av ’esh, ”eld”. Andra, som betraktar det som en avledning av ’nsh, menar att det betyder ”ett medel till att upprätta ett vänskapligt förhållande till Gud”.
”installations-”. Ordagr.: ”fyllnings-”, dvs. till att fylla prästens hand med myndighet, till bemyndigande av honom.
”den heliga andelens”. El.: ”lyftoffrets (hävoffrets)”, ”bidragets”. Hebr.: hatterumạh.
El.: ”Av deras fridsoffers slaktoffer”.
Ordagr.: ”göra ett övertäckande”.
El.: ”en obehörig”, dvs. en som inte var av Arons släkt.
El.: ”Allt som kommer i beröring med altaret blir heligt.”
El.: ”det ena bagglammet”.
Se not till 12:6.
”Och en tiondels efa”, enl. 4Mo 15:4 i LXXVg. Ordagr.: ”Och en tiondel”. Se Tillägg 8A.
En hin motsvarar omkr. 3,67 l.
”det”, M; Vg: ”altaret”.
”och det skall helgas (göras heligt; hållas heligt; behandlas som heligt)”. Hebr.: weniqdạsh; lat.: et sanctificạbitur; grek.: kai hagiasthẹ̄somai, ”och jag skall bli helgad”. Se not till Mt 6:9.