Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Moseboken 26:1–37

26  Och tältboningen* skall du göra av tio tältdukar,+ av fint tvinnat lingarn och blått garn och purpurrödfärgad ull och kermesrött garn.+ Med keruber,+ i konstbroderi, skall du göra dem.  Varje tältduk skall vara 28 alnar lång, och varje tältduk skall vara fyra alnar bred. Alla tältdukarna+ har samma mått.  Fem tältdukar skall bilda en räcka med den ena fogad till den andra, och fem tältdukar en räcka med den ena fogad till den andra.+  Och du skall göra öglor av blått garn i kanten av den ena tältduken i slutet av räckan; och du skall göra detsamma i kanten av den yttersta tältduken vid det andra hopfogningsstället.+  Du skall göra 50 öglor på den ena tältduken, och 50 öglor skall du göra på den yttersta änden av den tältduk som är vid det andra hopfogningsstället, så att öglorna sitter mitt emot varandra.+  Och du skall göra 50 hakar av guld och foga samman tältdukarna, den ena med den andra, med hjälp av hakarna, så att tältboningen blir en helhet.+  Och du skall göra dukar av gethår+ till tältet över tältboningen. Du skall göra elva tältdukar.  Varje tältduk skall vara 30 alnar lång,+ och varje tältduk skall vara fyra alnar bred. De elva tältdukarna har samma mått.  Och du skall foga samman fem tältdukar för sig och sex tältdukar för sig,+ och du skall lägga den sjätte tältduken dubbel på framsidan av tältet. 10  Och du skall göra 50 öglor i kanten av den ena tältduken, den yttersta i räckan, och 50 öglor i kanten av tältduken vid det andra hopfogningsstället. 11  Och du skall göra 50 hakar av koppar+ och sätta hakarna i öglorna och foga samman tältet, så att det blir en helhet.+ 12  Och det som blir över av tältdukarna är ett överhäng. Hälften av tältduken som blir över skall hänga ner över baksidan av tältboningen. 13  Och den aln på ena sidan och den aln på andra sidan av det som blir över på längden av tältdukarna skall tjäna som ett överhäng på tältboningens sidor, för att täcka den på den ena och på den andra sidan. 14  Och du skall göra ett överdrag till tältet av rödfärgade baggskinn och ett överdrag av sälskinn allra överst. 15  Och du skall göra väggramarna*+ till tältboningen av akacieträ; de skall vara upprättstående. 16  Varje väggram skall vara tio alnar lång, och varje väggram skall vara en och en halv aln bred. 17  Varje väggram skall ha två tappar som är förbundna med varandra. Så skall du göra med alla tältboningens väggramar. 18  Och du skall göra väggramarna till tältboningen, 20 väggramar till sidan mot Negev, mot söder. 19  Och du skall göra 40 silversocklar med tapphål+ under de 20 väggramarna; två socklar med tapphål under den ena väggramen med dess två tappar och två socklar med tapphål under den andra väggramen med dess två tappar. 20  Och till tältboningens andra sida, den norra sidan, 20 väggramar+ 21  och deras 40 silversocklar med tapphål, två socklar med tapphål under den ena väggramen och två socklar med tapphål under den andra väggramen.+ 22  Och till baksidan av tältboningen, mot väster, skall du göra sex väggramar.+ 23  Och du skall göra två väggramar som hörnstolpar till tältboningen,+ på baksidan. 24  Och de skall vara dubbla nertill, och tillsammans skall de vara dubbla upp till den övre änden av var och en vid den första ringen. Så skall det vara med dem båda. De skall tjäna som två hörnstolpar. 25  Och det skall vara åtta väggramar och deras silversocklar med tapphål, 16 socklar, två socklar med tapphål under den ena väggramen och två socklar med tapphål under den andra väggramen. 26  Och du skall göra tvärstänger av akacieträ,+ fem till väggramarna på tältboningens ena sida 27  och fem tvärstänger till väggramarna på tältboningens andra sida och fem tvärstänger till väggramarna på den sida av tältboningen som utgör baksidan, mot väster.+ 28  Och den mellersta tvärstången, mitt på väggramarna, skall gå tvärs igenom från den ena änden till den andra. 29  Och du skall överdra väggramarna med guld,+ och deras ringar skall du göra av guld som hållare för tvärstängerna, och du skall överdra tvärstängerna med guld. 30  Och du skall sätta upp tältboningen enligt den plan till den som har visats dig på berget.+ 31  Och du skall göra ett förhänge+ av blått garn och purpurrödfärgad ull och kermesrött garn och fint tvinnat lingarn. Det skall göras med keruber,+ i konstbroderi. 32  Och du skall fästa det på fyra stolpar av akacieträ överdragna med guld. Deras hängare skall vara av guld. De skall stå på fyra silversocklar med tapphål. 33  Och du skall fästa förhänget under hakarna och föra Vittnesbördets ark+ dit in, innanför förhänget; och förhänget skall tjäna som en skiljevägg för er mellan det heliga+ och det allra heligaste.*+ 34  Och du skall lägga locket på Vittnesbördets ark i det allra heligaste. 35  Och du skall ställa bordet utanför förhänget, och lampstället+ mitt emot bordet på södra sidan av tältboningen; och bordet skall du ställa på norra sidan. 36  Och du skall för ingången till tältet göra en avskärmning+ av blått garn och purpurrödfärgad ull och kermesrött garn och fint tvinnat lingarn, i konstvävnad. 37  Och till avskärmningen skall du göra fem stolpar av akacieträ och överdra dem med guld. Deras hängare skall vara av guld. Och till dem skall du gjuta fem kopparsocklar med tapphål.

Fotnoter

El.: ”boningen”, ”tabernaklet”.
Det är fråga om ”(vägg)ramar” snarare än ”(vägg)bräder”, eftersom bräder skulle ha varit av massivt trä och därför svåra att hantera på grund av sin storlek och vikt.
El.: ”det högheliga”. Ordagr.: ”heligheternas helighet”, dvs. det heliga(ste) av de heliga tingen. Hebr.: qọdhesh haqqodhashịm.