Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Moseboken 23:1–33

23  Du skall inte sprida ett osant rykte.+ Samarbeta inte med en ondskefull genom att bli ett vittne som planerar våld.+  Du skall inte följa mängden* för onda syften;+ och du skall inte vittna så i en rättstvist att du viker av med mängden och vränger rätten.*+  Och den ringe skall du inte ge företräde i hans rättstvist.+  Om du träffar på din fiendes tjur eller hans åsna som irrar omkring, skall du ovillkorligen föra tillbaka den till honom.+  Om du ser åsnan som tillhör någon som hatar dig ligga där under sin börda, då får du inte lämna honom utan hjälp. Tillsammans med honom skall du ovillkorligen lösgöra den.+  Du skall inte vränga det rättsliga beslutet för den fattige hos dig i hans rättstvist.+  Du skall hålla dig långt borta från ett falskt ord.+ Och dräp inte den oskyldige och den rättfärdige, ty jag kommer inte att förklara den ondskefulle rättfärdig.+  Du skall inte ta mutor,* ty mutor gör de klarseende blinda och förvanskar de rättfärdigas ord.+  Och du skall inte förtrycka en bofast främling.+ Ni har ju själva känt den bofaste främlingens* själ,* eftersom ni har varit bofasta främlingar i Egyptens land.+ 10  Och i sex år skall du beså ditt land och samla in dess avkastning.+ 11  Men under det sjunde året skall du låta det vara obrukat och ligga i träda,+ och de fattiga i ditt folk skall äta av det; och det som blir kvar efter dem skall markens vilda djur äta.+ På samma sätt skall du göra med din vingård och din olivlund. 12  Sex dagar skall du utföra ditt arbete;+ men på sjunde dagen skall du upphöra med arbetet,* så att din tjur och din åsna får vila och din slavinnas son och den bofaste främlingen kan hämta ny styrka.+ 13  Och ni skall vara på er vakt i fråga om allt som jag har sagt er;+ och ni skall inte nämna andra gudars namn. Det skall inte höras från din mun.+ 14  Tre gånger om året skall du hålla högtid åt mig.+ 15  Du skall hålla det osyrade brödets* högtid.+ Du skall äta osyrat bröd+ i sju dagar, så som jag har befallt dig, vid den fastställda tiden i månaden abib,+ ty i den drog du ut ur Egypten. Och ingen skall träda fram* inför mig tomhänt.+ 16  Också skördehögtiden vid skörden av de första frukterna+ av ditt arbete, av vad du sår på åkern;+ och insamlingshögtiden vid årets utgång, när du samlar in frukten av ditt arbete från åkern.+ 17  Tre gånger om året skall alla av manligt kön hos dig träda fram inför den sanne Herrens,* Jehovas,* ansikte.+ 18  Du skall inte offra blodet av mitt slaktoffer tillsammans med något syrat. Och fettet från min högtid får inte ligga kvar över natten till morgonen.+ 19  Det bästa* av den första mogna grödan av din mark skall du föra till Jehovas, din Guds, hus.+ Du skall inte koka en killing i dess mors mjölk.+ 20  Se, jag sänder en ängel+ framför dig för att bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har berett.+ 21  Ta dig i akt på grund av honom och lyd hans röst. Handla inte upproriskt mot honom, för han kommer inte att förlåta er överträdelse;+ ty mitt namn är i honom.* 22  Men om du noggrant lyder hans röst och gör allt vad jag säger,+ då skall jag vara en fiende till dina fiender och ansätta dem som ansätter dig.+ 23  Ty min ängel skall gå framför dig och föra dig till amoréerna och hettiterna och perisséerna och kanaanéerna, hivéerna och jebuséerna, och jag skall utplåna dem.+ 24  Du skall inte böja dig ner för deras gudar eller låta dig förledas till att tjäna dem, och du skall inte göra något som är likt deras verk,+ utan du skall ovillkorligen riva ner dem och bryta ner deras heliga stoder.*+ 25  Och ni skall tjäna Jehova, er Gud,+ och han skall välsigna ditt bröd och ditt vatten;+ och jag skall avlägsna sjukdom från din mitt.+ 26  Varken en kvinna som får missfall* eller en ofruktsam kvinna skall finnas i ditt land.+ Jag skall göra dina dagars antal fullt.+ 27  Och förskräckelse för mig skall jag sända framför dig,+ och jag skall sprida förvirring bland alla folk du kommer till, och jag skall ge dig alla dina fienders nacke.*+ 28  Och jag skall sända en känsla av missmod* framför dig,+ och den skall driva undan hivéerna, kanaanéerna och hettiterna för dig.+ 29  Jag skall inte driva undan dem för dig på ett enda år, för att inte landet skall bli en ödslig ödemark och markens vilda djur skall bli för många för dig.+ 30  Steg för steg skall jag driva undan dem för dig, tills du har förökat dig och kan ta landet i besittning.+ 31  Och jag skall fastställa din gräns från Röda havet till filistéernas hav och från vildmarken till Floden,*+ ty jag skall ge landets invånare i er hand, och du* skall driva undan dem för dig.+ 32  Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar.+ 33  De får inte bo i ditt land, för att de inte skall få dig att synda mot mig. Om du tjänar* deras gudar, blir det en snara för dig.”+

Fotnoter

”mängden”. Ordagr.: ”många”.
”för att utestänga (hindra) rätten (rättvisan)”, LXX; ordet för ”rätt(en)” saknas i M; men jfr 5Mo 24:17.
El.: ”ta emot en gåva”.
”den bofaste främlingens (utlänningens)”. Grek.: tou prosēlỵtou.
El.: ”liv”, ”tillvaro”, ”situation”. Hebr.: nẹfesh; grek.: tēn psykhẹ̄n.
El.: ”vila”, ”hålla sabbat”.
El.: ”de ojästa kakornas”.
”du skall (får) inte träda fram (visa dig)”, LXXVg.
”den sanne Herrens”. Hebr.: ha’Adhọn; grek.: kyrịou. Se Tillägg 1H.
”Jehovas”, MSam; LXXSyVgc: ”din Guds”.
El.: ”Det yppersta”, ”Det första”. Ordagr.: ”Början”.
Dvs. ängeln, som handlar på Jehovas vägnar och talar i hans namn.
”deras heliga stoder”. Hebr.: matstsevothēhẹm; plur. av matstsevạh, ”masseba”, en upprättstående stenstod som användes som kultföremål.
El.: ”som föder för tidigt”.
El.: ”skall få alla dina fiender att vända ryggen till (fly) inför dig”.
”en känsla av missmod”. Grek.: tas sfēkịas, ”(bål)getingarna”; lat.: crabrọnes, ”bålgetingar”. Enl. L. Koehlers bok Kleine Lichter (Zürich 1945) motsvarar det hebr. ordet tsir‛ạh ett arabiskt ord som betyder ”nedstämdhet”, ”modlöshet”. Tidigare har forskare uppfattat det hebr. ordet som ett bildligt uttryck för ”sjukdomar och olyckor”. Det förekommer 2 gånger till i M; se 5Mo 7:20 och Jos 24:12.
LXX tillägger ”Eufrat”.
”du”, MSy; SamLXXVg: ”jag”.
El.: ”du tillber (dyrkar)”. Hebr.: tha‛avọdh.