Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Kungaboken 13:1–25

13  Under Jẹhoas,+ Ahạsjas+ sons, Judas kungs, tjugotredje år blev Jehoạhas,+ Jẹhus son,+ kung över Israel i Samaria, och han regerade sjutton år.  Och han gjorde det som var ont i Jehovas ögon+ och vandrade efter den synd genom vilken Jerọbeam,+ Nebats son, hade fått Israel att synda.+ Han vände sig inte bort från den.  Och Jehovas vrede+ upptändes mot Israel, så att han gav dem i Hạsaels,+ Arams kungs, hand och i Ben-Hadads,+ Hạsaels sons, hand alla deras dagar.  Men Jehoạhas blidkade+ Jehovas ansikte, så att Jehova lyssnade+ till honom; han hade nämligen sett förtrycket av Israel,+ eftersom Arams kung hade förtryckt dem.+  Jehova gav därför Israel en räddare,+ så att de kom ut ur förtrycket under Arams hand, och Israels söner bodde i sina hem* som förut.+  (Men de vände sig inte bort från den synd som Jerọbeams hus hade begått, den synd genom vilken han hade fått Israel att synda.+ I den vandrade han;+ till och med den heliga pålen*+ stod i Samaria.)  Han hade nämligen inte lämnat kvar något folk åt Jehoạhas, förutom 50 ryttare och 10 vagnar och 10 000 man fotfolk,+ eftersom Arams kung hade tillintetgjort dem+ och låtit dem bli som stoft vid tröskning.+  Och Jehoạhas historia i övrigt och allt vad han gjorde och hans stora bedrifter, om det står det ju skrivet i boken+ med Israels kungars historia.  Så gick Jehoạhas till vila hos sina förfäder, och man begravde honom i Samaria;+ och hans son Jẹhoas+ blev kung i hans ställe. 10  Under Jẹhoas, Judas kungs, trettiosjunde år blev Jẹhoas,+ Jehoạhas son, kung över Israel i Samaria, och han regerade sexton år. 11  Och han gjorde det som var ont i Jehovas ögon.+ Han vände sig inte bort från någon av alla de synder genom vilka Jerọbeam, Nebats son, hade fått Israel att synda.+ I dem vandrade han. 12  Och Jẹhoas historia i övrigt och allt vad han gjorde och hans stora bedrifter och hur han stred+ mot Amạzja, Judas kung, om det står det ju skrivet i boken+ med Israels kungars historia. 13  Så gick Jẹhoas till vila hos sina förfäder, och Jerọbeam*+ satte sig på hans tron. Och Jẹhoas blev begravd i Samaria hos Israels kungar.+ 14  Men Elisa+ hade insjuknat i den sjukdom som han senare dog av.+ Då kom Jẹhoas, Israels kung, ner till honom och grät över hans ansikte och sade: ”Min fader,+ min fader, Israels stridsvagn* och ryttare!”+ 15  Elisa sade då till honom: ”Hämta båge och pilar.” Då hämtade han båge och pilar. 16  Och han sade vidare till Israels kung: ”Lägg din hand på bågen.”* Han lade då sin hand på den, och Elisa lade sina händer på kungens händer.+ 17  Sedan sade han: ”Öppna fönstret mot öster.” Då öppnade han det, och Elisa sade: ”Skjut!” Då sköt han. Han sade nu: ”Jehovas räddningspil, ja räddningspilen+ mot Aram! Och du skall slå Aram vid Afek+ tills det blir tillintetgjort.” 18  Och han sade vidare: ”Ta pilarna.” Då tog han dem. Sedan sade han till Israels kung: ”Slå på jorden.” Då slog han tre gånger, och sedan slutade han.+ 19  Den sanne Gudens man+ blev då harmsen på honom och sade: ”Det var meningen att du skulle slå fem eller sex gånger!* I så fall skulle du ha slagit Aram tills det hade blivit tillintetgjort, men nu kommer du att slå Aram tre gånger.”+ 20  Därefter dog Elisa, och man begravde honom.+ Nu brukade rövarskaror+ av moabiter+ komma in i landet vid årets början. 21  Och när några höll på att begrava en man, ja, då fick de se rövarskaran. Genast kastade de mannen i Elisas grav och gick bort. När mannen kom i beröring med Elisas ben, fick han omedelbart liv+ och reste sig upp på sina fötter.+ 22  Och Hạsael,+ Arams kung, förtryckte+ Israel alla Jehoạhas dagar. 23  Jehova visade dem emellertid ynnest+ och var barmhärtig+ mot dem och vände sig till dem av hänsyn till sitt förbund+ med Abraham,+ Isak+ och Jakob;+ och han ville inte fördärva dem,+ och han har inte kastat bort dem från sitt ansikte intill nu. 24  Till slut dog Hạsael, Arams kung, och hans son Ben-Hadad blev kung i hans ställe. 25  Och Jẹhoas, Jehoạhas son, tog tillbaka från Ben-Hadad, Hạsaels son, de städer som denne hade tagit från hans far Jehoạhas i krig. Tre gånger slog Jẹhoas honom och fick så tillbaka Israels städer.+

Fotnoter

Ordagr.: ”tält”.
”den heliga pålen”. El.: ”asherapålen”, ”asheran”.
Dvs. Jerobeam II.
Se not till 2:12.
Ordagr.: ”Låt din hand rida på bågen”.
”Om du hade slagit fem eller sex gånger”, LXX; Vg: ”Om du hade slagit fem eller sex eller sju gånger”.