2 Korinthierna 9:1–15

 Vad nu understödet+ till de heliga beträffar, så är det överflödigt för mig att skriva till er om det,  för jag känner er villighet, som ger mig anledning att berömma mig av er inför makedonierna, att Akạja har varit berett nu i ett år,+ och er nitälskan har sporrat flertalet av dem.  Men nu sänder jag bröderna, för att detta att vi har berömt oss av er i det här avseendet inte skall visa sig vara tomt skryt, utan att ni verkligen skall vara beredda,+ så som jag hela tiden har sagt att ni skulle vara.  I annat fall, om några makedonier skulle komma med mig och finna er oförberedda, skall vi – för att inte säga ni – kanske få stå där med skam i denna vår förvissning.  Därför ansåg jag det nödvändigt att uppmuntra bröderna att bege sig till er i förväg och att i förväg ställa i ordning er rikliga gåva, som ni tidigare har utlovat,+ för att denna således skall kunna vara till reds som en riklig gåva och inte som något avtvingat.*+  Men detta gäller: den som sår sparsamt,+ han skall också skörda sparsamt; och den som sår rikligt,+ han skall också skörda rikligt.  Låt var och en göra alldeles som han har beslutat i sitt hjärta, inte missunnsamt+ eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.+  Gud är dessutom i stånd att låta all sin oförtjänta omtanke överflöda till er, så att ni, medan ni alltid och under alla förhållanden har vad ni behöver för att klara er, kan ge i överflöd till allt gott verk.+  (Alldeles som det står skrivet: ”Han strödde ut, han gav åt de fattiga, hans rättfärdighet* består för evigt.”+ 10  Men han som rikligt förser såningsmannen med säd att så och bröd att äta,+ han skall förse er med utsäde och mångdubbla det, och han skall låta frukterna av er rättfärdighet växa till.)+ 11  I allt blir ni berikade för varje form av givmildhet, som genom oss framkallar en tacksägelse till Gud;+ 12  ty understödet i samband med denna offentliga tjänst skall inte bara rikligt avhjälpa de heligas brist+ utan också flöda över av många tacksägelser till Gud. 13  På grund av det tydliga vittnesbörd som detta understöd ger förhärligar de Gud därför att ni är undergivna de goda nyheterna om Kristus,+ såsom ni offentligt bekänner att ni är, och därför att ni är frikostiga i ert bidrag till dem och till alla;+ 14  och med ödmjuk bön för er längtar de efter er på grund av Guds allt överträffande oförtjänta omtanke+ gentemot er. 15  Gud vare tack för hans obeskrivbara fria gåva.+

Fotnoter

El.: ”inte som något som getts i girighet (vinningslystnad)”.
El.: ”välgörenhet”.