Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Korinthierna 8:1–24

 Nu vill vi låta er, bröder, få kännedom om den oförtjänta omtanke från Gud som har visats församlingarna i Makedonien,+  att i en stor prövning under betryck deras överflöd av glädje och deras djupa fattigdom fick deras givmildhets rikedom att överflöda.+  Ty efter sin verkliga förmåga,+ ja, jag betygar, utöver sin verkliga förmåga gjorde de detta,  i det att de självmant fortsatte att mycket enträget tigga oss om förmånen att få ge den välmenta gåvan och om en andel i understödet till de heliga.+  Och inte bara som vi hade hoppats, utan först gav de sig själva åt Herren+ och åt oss genom Guds vilja.  Detta har fått oss att uppmuntra Titus+ att slutföra detta samma välvilliga givande från er sida, alldeles som han också har varit den som påbörjade det bland er.  Men liksom ni har överflöd av allting,+ av tro och ord och kunskap+ och all uppriktig iver och av denna vår kärlek till er, må ni också vara överflödande i att ge denna välmenta gåva.  Jag säger er inte detta som en befallning+ utan i betraktande av andras uppriktiga iver och för att pröva äktheten i er kärlek.  Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi* oförtjänta omtanke, att han, fastän han var rik, blev fattig för er skull,+ för att ni skulle bli rika+ genom hans fattigdom. 10  Och om detta uttalar jag min mening:+ detta ärende är ju till nytta för er,+ eftersom ni redan för ett år sedan inte bara påbörjade arbetet, utan också fick en önskan att utföra det;+ 11  så fullborda nu också arbetet, för att det, alldeles som det fanns en villighet att önska utföra det, också skall finnas en fullbordan av det, efter vad ni har.* 12  Om nämligen villigheten först finns där, är den välbehaglig efter vad man har,+ inte efter vad man inte har. 13  Det är ju inte meningen att det skall vara lätt för andra+ men svårt för er, 14  utan att ert överflöd just nu genom en utjämning skall avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall kunna avhjälpa er brist, så att det kan ske en utjämning.+ 15  Alldeles som det står skrivet: ”Den som hade mycket hade inte för mycket, och den som hade litet hade inte för litet.”+ 16  Men Gud vare tack för att han har ingett samma uppriktiga iver för er i Titus hjärta,+ 17  för han har verkligen tagit emot vår uppmuntran, men eftersom han är mycket ivrig, ger han sig självmant av till er. 18  Men tillsammans med honom sänder vi nu den broder som i alla församlingarna får beröm i förbindelse med de goda nyheterna. 19  Inte bara detta, utan han har också av församlingarna förordnats+ att vara vår reskamrat i förbindelse med denna välmenta gåva som vi som tjänare skall ta hand om, till Herrens ära+ och som bevis på vår villighet.+ 20  På så sätt söker vi undvika att någon klandrar+ oss i samband med detta frikostiga bidrag+ som vi som tjänare skall ta hand om. 21  Ty vi ”gör hederliga föranstaltningar, inte bara inför Jehova,* utan också inför människor”.+ 22  Dessutom sänder vi nu tillsammans med dem vår broder som, enligt vad vi ofta har fått bevis på, i många ting är uppriktigt ivrig men nu är så mycket ivrigare på grund av sin stora tillit till er. 23  Men skulle det uppstå någon fråga angående Titus, så är han min följeslagare* och en medarbetare+ för era intressen; eller om det är fråga om våra bröder, så är de församlingarnas apostlar* och en ära för Kristus. 24  Ge dem därför öppet inför församlingarna beviset på er kärlek+ och på det som vi har berömt+ oss av beträffande er.

Fotnoter

”Kristi”. Saknas i B.
El.: ”förmår”.
”Jehova”, J7,8,24; אB(grek.): Kyrịou; P46VgSyp: ”Gud”. Se Tillägg 1D.
El.: ”en som har gemenskap med mig”.
El.: ”sändebud”, ”utsända”.